Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alat

Tähtäätkö Sote-alan ammattilaiseksi? Tervetuloa!

Hae tästä

Kohti ihmisläheistä ammattia

Onko haaveenasi esimerkiksi sosionomin, fysioterapeutin, sairaanhoitajan, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, kätilön tai vaikkapa liikunnanohjaajan ammatti? Vai pohditko vielä, mikä ala kiinnostaisi eniten? Alkio-opistolla pääset aloittamaan korkeakouluopintosi ohjatusti ja yhteisöllisesti. Vuoden aikana ehdit myös kokeilla eri alojen opintoja, jos vielä mietit, mikä sote-aloista olisi se “sinun juttusi”.

Alkio-opiston lukuvuoden mittaisella SOTELI-linjalla pääset opiskelemaan sote-alojen ammattikorkeakoulututkintojen ensimmäisen vuoden opintoja avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Opinnot ovat osa Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmia ja hyväksiluettavissa tutkintoon, sitten kun ammattikorkeakoulun ovet avautuvat sinulle. Kehität opiskelutaitojasi laajasti ja valmistaudut samalla myös ammattikorkeakoulujen yhteiseen valintakokeeseen. Lukuvuoden mittaiset opinnot mahdollistavat opiskelupaikan hakemisen myös avoimen väylän kautta. Voit opiskella meillä myös vain yhden lukukauden, tällöin aloitat opintosi tammikuussa (ks. kevään opinnot opintotarjottimelta). 

Me haluamme olla apunasi matkalla kohti sote-alojen ammattikorkeakoulututkintoa – hae jatkuvan haun kautta nyt!

Tie kohti tutkintoa ja omaa alaa

Väyläopintojen avulla

Tiesitkö, että sote-alan tutkinto-opiskelijaksi on mahdollista päästä myös avoimen väylän kautta – ilman valintakoetta! Jos suoritat 55 opintopistettä väyläehtoihin kuuluvia opintoja, sinun on mahdollista hakea opiskelupaikkaa yhteishaun lisäksi myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun erillishaussa. Suoritetut opinnot nopeuttavat valmistumistasi. Opintomme mahdollistavat väylähaun myös useaan muuhun ammattikorkeakouluun.

Valintakokeen kautta

Voit hakea ammattikorkeakoulujen sote-alojen tutkinto-opiskelijaksi sekä kevään ensimmäisessä (englanninkieliset tutkinnot) että toisessa yhteishaussa. Ammattikorkeakouluihin haetaan yhteisen amk-valintakokeen kautta. Valintakokeessa mitataan opiskelutaitoja, joten treenaat koetta varten koko lukuvuoden ajan opiskelemalla tehokkaasti! Kevätlukukaudella tarjolla on myös valintakokeeseen valmistavia opintoja, kuten matikkapreppausta.

Todistusvalinnan kautta

Osa tutkinto-opiskelupaikoista jaetaan suoraan todistusvalinnan perusteella, joten voit saada opiskelupaikan myös ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon arvosanoilla. Opistovuoden aikana sinun on mahdollista kerrata esimerkiksi matematiikkaa ja kieliä ylioppilastutkinnon arvosanojen korottamista varten.

Mitä voit opiskella sosiaali-, terveys- ja liikunta-alojen opintolinjalla?

Soteli-linjalla pääset opiskelemaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sekä kansanopisto-opintoja. Opintojen runko muodostuu Jyväskylän avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista sekä Kaakkois-Suomen avoimen ammattikorkeakoulun verkko-opinnoista. Opiskelet esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmää ja lainsäädäntöä, anatomiaa, lääketiedettä, yrittäjyyttä, toimintakyvyn ulottuvuuksia, terveyden edistämistä sekä kieli- ja viestintäopintoja. Näiden lisäksi on tarjolla erilaisia kansanopisto-opintoja, esimerkiksi terveysliikunnan ryhmänohjausta, valintakokeeseen valmistautumista, kielten kertauskursseja sekä opiskelutaitojen ohjausta. Voit myös halutessasi laajentaa osaamistasi opiskelemalla yksittäisiä avoimen yliopiston opintojaksoja (esim. ravitsemustiede). 

Suorittamalla 55 opintopistettä ennalta määriteltyjä ja haettuun tutkintoon soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, voit hakea opiskelupaikkaa Jyväskylän ammattikorkeakouluun myös avoimen väylän erillishaun kautta keväällä 2024. Opinnot mahdollistavat väylähaun myös useisiin muihin ammattikorkeakouluihin. Opintopistemäärän vaatimukset vaihtelevat eri oppilaitoksissa 45–60 opintopisteen välillä. Voit siis hakea yhtä aikaa sekä avoimen väylän kautta että valintakokeen kautta – näin parannat mahdollisuuksiasi päästä opiskelemaan!

 

|

Uusia ystäviä, loistavia opettajia sekä opiskelupaikka JAMKista!

Alkio-opiston opinnot valmentavat hyvin pääsykokeisiin, sillä esimerkiksi englannin osion harjoitteluun oli tarjolla tehopreppauskurssi sekä ammattikorkeakoulun tarjoama kielikurssi. Lisäksi matematiikan ja äidinkielen osioon oli tarjolla erilaisia harjoituksia ja tehtäviä. Opintojen aikana kehityin erityisesti kirjoittamis- sekä esiintymistaidoissa, jotka ovat olleet minulle haasteellisimpia osa-alueita. Vuosi opistolla myös kasvatti itseluottamustani opintojen suhteen. Lisäksi koen, että kielitaitoni parani kurssien avulla ja ylitin itseni esimerkiksi pitämällä esitelmän englanniksi sekä ruotsiksi luokan edessä, mikä on ollut yksi suurin pelkoni. Vuoden aikana sain myös vahvistusta sille, että minua kiinnostaa eniten toimintaterapian sekä sosionomin opinnot.

Lue Assin tarina

Opiskelu ja opetus Alkio-opistossa

Opiskelu linjalla on kokoaikaista, joten sinulla on oikeus opintotukeen. Koska Alkio-opisto on toisen asteen oppilaitos, opintovuosi ei vie myöskään tukikuukausia korkeakouluopinnoista, mutta suoritetut opinnot nopeuttavat valmistumista. Opiskelupaikka Alkiolla ei muuta asemaasi korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiössä. Voit siis turvallisesti kokeilla onko sote-alojen opinnot sinun juttusi – elämäsi paras välivuosi odottaa sinua.

Opintolinja kestää koko lukuvuoden (tai vain kevätlukukauden), jonka aikana pääset osaksi tiivistä opistoyhteisöä. Alkio-opistossa saat tukea, kannustusta ja koko elämän mittaisia ystävyyssuhteita. Oman ryhmän antama tuki ja yhteishenki ovatkin opintojen etenemisen kannalta tärkeitä tekijöitä. Opiskelu Soteli-linjalla on monimuotoista, mikä kehittää sekä opiskelutaitojasi että alalla erityisen tärkeitä vuorovaikutustaitojasi. Opintoihin sisältyy lähiopetuksen lisäksi toiminnallisia harjoituksia, ryhmätyöskentelyä, verkko-opiskelua, erilaisia oppimistehtäviä, tenttejä, tuutorointia, retkiä ja itsenäistä opiskelua. Keväällä pääset myös kuulemaan eri sote-alojen ammattilaisten ja alan opiskelijoiden kokemuksia työstä ja opinnoista. Näistä vierailuista on sinulle varmasti myöhemmin hyötyä! 

Opintojen suunnittelussa saat tukea ja ohjausta opintolautasesi kokoamiseen: laadukas lähiopetus ja yksilöllinen ohjaus takaavat sen, että sinulla on aina apua saatavilla. Alkio-opistossa suorittamillesi korkeakouluopinnoille voit anoa hyväksilukua ammattikorkeakoulussa, joten vuosi Alkio-opistolla vie sinua todellakin kohti tutkintoa.

Miksi sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opintolinjalle?

Parhaat tulokset tehdään yhdessä ja aika Alkio-opistossa voi merkitä sinulle enemmän kuin uskotkaan. Se on erityinen ajanjakso elämässäsi. Mahdollisuus kasvaa ja kehittyä, oppia ja opiskella, sekä ennen kaikkea luoda yhdessä kokemuksia ja elämyksiä, jotka muistat aina. Lukuisat opintolinjamme tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia sinulle, joka haluat oppia, opiskella ja kokea yhdessä. Tässä kolme syytä tulla sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opintolinjalle Alkio-opistoon:

Yhteisöllisyys

Yhdessä opiskelussa ja vertaistuessa on voimaa! Pääset opiskelemaan ja oppimaan muiden samasta alasta kiinnostuneiden ja samanhenkisten kurssikavereidesi kanssa.

Toiminnallinen oppiminen

Opintolinjalla opiskelet sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluopintoja lähiopetuksessa teoriaa ja käytäntöä yhdistellen. Tekemällä ja harjoittelemalla oppii!

Tie kohti tutkintoa

Ota vuodesta hyöty irti ja edistä tutkinto-opintojasi! Suorittamillesi opinnoille voit anoa hyväksilukua osaksi tutkintoa, joten aikasi meillä on todellinen investointi tulevaisuuteen.

Usein kysyttyä opiskelusta

Onko mielessäsi jokin kysymys opiskelusta Alkio-opistolla? Tutustu opintolinjan tarjontaan ja kurkkaa usein kysytyt kysymyksemme, joista löydät vastaukset mieltäsi askarruttaviin asioihin!

Voit opiskella avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sekä kansanopisto-opintoja. Opiskelu tapahtuu opintolinjoilla, joiden opintotarjottimille on lastattu kyseiselle linjalle suunnattuja opintoja. Se ei kuitenkaan sido, vaan voit koota itseäsi kiinnostavia opintoja koko opiston opintotarjottimelta.

Opiskelu tapahtuu päiväopetuksena opintolinjoilla, joilla opiskelutavat ja käytänteet vaihtelevat. Opetusryhmät ovat melko pieniä ja saat opintoihisi ohjausta. Opetus toteutetaan lukuvuoden, syyslukukauden tai kevätlukukauden mittaisina koulutuksina.

Kyllä säilyy. Alkio-opisto on toisen asteen oppilaitos, joten vaikka opiskelisit vuoden yliopisto-opinnot Alkio-opistossa, se ei vaikuta asemaasi ensikertalaisuuskiintiössä.

Opintolinjasta riippuen koko opintovuoden opinnot valmentavat valintakokeisiin ja osalla linjoista on valmentavia opintoja lisäksi. Myös opiskelutaitosi karttuvat opintojen edetessä.

Suoritettuja avoimen ylopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja voi sisällyttää myöhemmin korkeakoulututkintoon kunkin korkeakoulun AHOT-periaatteiden mukaisesti ja näin nopeuttaa opintojen etenemistä (AHOT = Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen). Usein avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnot hyväksytään tutkintoon joko suoraan sisältöopintoihin tai vapaasti valittaviin opintoihin.