Opintolinja

Korkeakouluun valmentavat opinnot

Tavoitteena opiskelu yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa? Tervetuloa!

Hae tästä

Kohti korkeakoulua

Suuntana korkeakoulu, mutta ala hukassa? Miten eri korkeakoulut eroavat toisistaan? Mikä olisi kiinnostava ala ja opiskelumuoto juuri minulle? 

Mieli tekisi yliopistoon, mutta oma osaaminen arveluttaa? Mitä pitää osata valintakokeissa? Yliopistoon voi olla haastavaa päästä ja me Alkio-opistolla haluaa auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi!

Korkeakouluun valmentavalla linjalla voit etsiä omaa alaa eri yliopisto- ja ammattikorkeakouluopinnoista. Saat ohjausta ja tukea valintojen tekemiseen. Linjalla opiskelet akateemisia opiskelutaitoja, vahvistat osaamistasi kirjoittamisessa, tenttivastaamisessa, kielissä, teet valitsemiasi korkeakouluopintoja ja valmistaudut valitsemasi alan valintakokeisiin. Linjan opetusohjelma toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Voit siis aloittaa opinnot elokuussa tai tammikuussa. Jos aloitat syksyllä, niin voit jatkaa opintoja korkeakouluun valmentavalla linjalla koko lukuvuoden tehden linjan opintojen lisäksi valitsemiasi opintoja muilta linjoilta.

Me haluamme olla apunasi matkalla kohti korkeakoulua – hae jatkuvan haun kautta nyt!

Omaa polkua yliopistoon tai ammattikorkeakouluun

Valmiuksia korkeakouluopiskeluun

Onko edellisistä opinnoistasi jo pidempi aika? Epäilyttääkö riittääkö rahkeet yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoiseeen opiskeluun? Korkeakoulussa opinnot vaativat opiskelutaitoja, joita voit kehittää Alkiolla ja treenata näitä erilaisilla kursseilla.

Kokeilemalla ala selväksi

Monipuolinen opintotarjontaa ja opetusta hyödyntämällä pääset käytännössä testaamaan, mikä ala tuntuisi sinulle sopivimmalta. Vuoden aikana ehdit kokeilla vaikka yliopistoaloista kasvatustiedettä, biologiaa ja historiaa sekä testata ammattikorkeakoulujen vaatimusten mukaisia sosiaali- ja terveysalan kursseja. Vaihtoehtoja on lukuisia!

Valintakokeen kautta valitsemallesi alalle

Sopivan alan tai alojen löydyttyä voit keväällä valmentautua pääsykokeisiin tuetusti yhdessä muiden kanssa.

Mitä voit opiskella Korkeakouluun valmentavien opintojen -opintolinjalla?

Korkeakouluopintoja voit valita oman mielenkiintosi mukaan opistossa tarjolla olevilta eri aloilta ja kurkistaa, onko ala kiinnostava. Valittavana on sekä yliopisto- että ammattikorkeakouluopintoja. Henkilökohtainen  ja ryhmänohjaus tukevat sinua, kun pohdit opintojen ja alan valintaa sekä tietenkin opinnoissasi. Teet oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman linjanjohtajasi kanssa ja voit päivittää sitä lukuvuoden aikana.

|

Tulevaisuudelle suuntaa KOVA-linjalta

Opiskelin yhteiskuntatieteitä, kirjoittamista ja historiaa. Linjallani olisi voinut opiskella paljon muutakin laajalta kurssitarjottimelta: vaikkapa tutustua biologiaan tai kasvatustieteisiin. Parasta antia opistolla oli oman opettajan tuki sekä kirjoittamisen ohjaus. Teksteille oli helppo saada palautetta, jonka avulla kehitin akateemista ajatteluani sekä kirjoitustaitoani. Pienehkössä ryhmässä sain yhteisöltä tukea. Tuki olikin tarpeen, erityisesti ennen pääsykokeita. – Sofia

Opiskelu ja opetus Alkio-opistossa

Opiskelu linjalla on kokoaikaista, joten sinulla on oikeus opintotukeen. Koska Alkio-opisto luetaan toisen asteen oppilaitokseksi, opintovuosi ei vie myöskään tukikuukausia korkeakouluopinnoista, mutta suoritetut opinnot nopeuttavat valmistumista. Opiskelupaikka Alkiolla ei muuta asemaasi korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiössä. Voit siis turvallisesti kokeilla löytyykö kauppatieteistä oma alasi – elämäsi paras välivuosi odottaa sinua.

Korkeakouluun valmentavalla opintolinjalla voit opiskella koko vuoden tai ainoastaan syksyn tai kevään. Pääset osaksi tiivistä yhteisöä opiskelujen, retkien ja muiden tapahtumien järjestämisen tiimellyksessä. Alkio-opisto on yhteisö, josta saat tukea, kannustusta, vertaistukea ja koko elämän mittaisia ystävyyssuhteita. Oman ryhmän antama tuki ja ryhmähenki ovatkin opintojen etenemisen kannalta tärkeällä sijalla. Opiskelu linjalla on monimuotoista, mikä lisää opiskelutaitoja ja kehittää akateemisia valmiuksiasi. Opintoihin voi valintojesi mukaisesti sisältyä lähiopetuksen lisäksi verkko-opiskelua, oppimistehtäviä, esseitä, tenttejä, ryhmätöitä, lukupiirejä, tuutorointia, harjoituksia ja itsenäistä opiskelua. Saat siis opetusta valitsemiltasi aloilta, mutta myös valmiuksia korkeakouluopintoihin, joista varmasti on hyötyä myöhemmissä opinnoissasi. Loppukeväästä on tarjolla valintakoevalmennusta monenlaisiin pääsykokeisiin ja mahdollisuuksia osallistua esimerkiksi harjoituskokeisiin. Älä siis jää yksin pääsykoeurakan kanssa – meillä saat siihen henkilökohtaista tukea, laadukasta lähiopetusta, konkreettisia valmiuksia onnistumiseen sekä vertaistukea muilta alkiolaisilta.

Opintojen suunnittelussa saat tukea ja ohjausta opintolautasesi kokoamiseen: laadukas lähiopetus ja yksilöllinen ohjaus takaavat sen, että sinulla on aina apua saatavilla. Alkio-opistossa suorittamasi avointen korkeakoulujen kurssit saat hyväksiluettua yliopistossa tai ammattikorkeassa, joten vuosi Alkio-opistolla vie sinua kohti tutkintoa.

Miksi Korkeakouluun valmentavien opintojen -linjalle?

Parhaat tulokset tehdään yhdessä ja aika Alkio-opistossa voi merkitä sinulle enemmän kuin uskotkaan. Se on erityinen ajanjakso elämässäsi. Mahdollisuus kasvaa ja kehittyä, oppia ja opiskella, sekä ennen kaikkea luoda yhdessä kokemuksia ja elämyksiä, jotka muistat aina. Lukuisat opintolinjamme tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia sinulle, joka haluat tutustua, oppia, opiskella ja kokea yhdessä. Tässä kolme syytä tulla korkeakouluun valmentavalle opintolinjalle Alkio-opistoon:

Yhteisöllisyys

Yhdessä opiskelussa ja vertaistuessa on voimaa! Pääset etsimään omaa polkuasi sekä opiskelemaan ja oppimaan muiden samassa tilanteessa olevien kurssikavereidesi kanssa.

Konkretia

Opintolinjalla tutustut sinua mahdollisesti kiinnostaviin aloihin, teet valitsemiasi opintoja ja saat välineitä, kuten opiskelumetodeja ja kirjoitusharjoitusta, korkeakouluopiskeluun. Samalla saat tehtyä yliopiston tai ammattikorkeakoulun kursseja etukäteen ja valmistaudut valintakokeisiin.Tekemällä ja harjoittelemalla oppii!

Tie kohti tutkintoa

Ota välivuodesta kaikki hyöty irti, löydä oma alasi ja edistä opintojasi! Suorittamasi opinnot voit saada osaksi tutkintoa, joten aikasi meillä on todellinen investointi tulevaisuuteen.

Usein kysyttyä opiskelusta

Onko mielessäsi jokin kysymys opiskelusta Alkio-opistolla? Tutustu opintolinjan tarjontaan ja kurkkaa usein kysytyt kysymyksemme, joista löydät vastaukset mieltäsi askarruttaviin asioihin!

Voit opiskella avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sekä kansanopisto-opintoja. Opiskelu tapahtuu opintolinjoilla, joiden opintotarjottimille on lastattu kyseiselle linjalle suunnattuja opintoja. Se ei kuitenkaan sido, vaan voit koota itseäsi kiinnostavia opintoja koko opiston opintotarjottimelta.

Opiskelu tapahtuu päiväopetuksena opintolinjoilla, joilla opiskelutavat ja käytänteet vaihtelevat. Opetusryhmät ovat melko pieniä ja saat opintoihisi ohjausta. Opetus toteutetaan lukuvuoden, syyslukukauden tai kevätlukukauden mittaisina koulutuksina.

Kyllä säilyy. Alkio-opisto on toisen asteen oppilaitos, joten vaikka opiskelisit vuoden yliopisto-opinnot Alkio-opistossa, se ei vaikuta asemaasi ensikertalaisuuskiintiössä.

Opintolinjasta riippuen koko opintovuoden opinnot valmentavat valintakokeisiin ja osalla linjoista on valmentavia opintoja lisäksi. Myös opiskelutaitosi karttuvat opintojen edetessä.

Suoritettuja avoimen ylopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja voi sisällyttää myöhemmin korkeakoulututkintoon kunkin korkeakoulun AHOT-periaatteiden mukaisesti ja näin nopeuttaa opintojen etenemistä (AHOT = Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen). Usein avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnot hyväksytään tutkintoon joko suoraan sisältöopintoihin tai vapaasti valittaviin opintoihin.