Opintolinja

Hip hop -elementit

Kiinnostavatko hip hop -kulttuuri ja sen erilaiset taidemuodot? Tervetuloa! Lukuvuoden 2024-2025 haku on käynnissä!

Hae tästä

Monipuoliseksi hip hop -osaajaksi

Onko unelmanasi päästä opiskelemaan hip hop -elementtejä? Oletko halunnut ilmaista itseäsi musiikin tai tanssin kautta, ideoida ja toteuttaa omia projekteja tai tuottaa tapahtuman, mutta sinulta puuttuu osaamista tai tarvittavat resurssit.

Hip hop -elementit -linjan opintoihin sisältyy graffitien sketsaamista ja maalaamista, lyriikoiden kirjoittelua, freestyle-räppäämistä, räppien äänittämistä ja julkaisemista, DJ-työskentelyä, musiikintuotantoa, miksausta ja masteroimista, breikkiä, kehonhuoltoa, esiintymistä, tapahtumien järjestämistä ja itsensä työllistämistä, hip hop -kulttuurin historiaa sekä arvoja.

Alkio-opiston Hip hop -elementit -opintolinja tarjoaa kokonaisvaltaisen mahdollisuuden kehittyä hip hop -kulttuurin todelliseksi moniosaajaksi. Opintojen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa löytämään itselleen sopivia ilmaisun muotoja sekä tukea niiden kehityksessä. Opiskelijana pääset vaikuttamaan omiin opintoihisi ja siten voit keskittyä itseä kiinnostavien taitojen vahvistamiseen.

Hip hop -elementit -opintolinjan opettajina toimivat omien alojensa huippuosaajat. Opintoihin kuuluu vierailevia artisteja kulttuurin parista, joiden työpajoille sekä luennoille voit osallistua. Opistolla verkostoidut muiden opiskelijoiden, opettajien ja vierailijoiden kanssa, josta on valtavasti apua kulttuurin parissa työskentelyssä. Koulutus on suunniteltu yhteistyökumppanina toimivan TUFF! Ry:n kanssa.

Me haluamme olla oppainasi matkalla hip hopin neljään elementtiin – hae nyt opiskelupaikkaa!

Hip hop -elementit -linjalle on jatkuva haku. Hakijoihin ollaan yhteydessä hakuprosessin aikana.

Hip hop -elementit -opintolinjan opettajina toimivat omien alojensa huippuosaajat.

 

Rohkeasti oppimaan hip hop -elementtejä

Harrastuksesta ammatti

Opintolinjalla saat monipuolisen käsityksen siitä, millaista osaamista kulttuurin parissa työskentely edellyttää. Opiskelu pohjaa hip hop -kulttuurille tyypilliseen “tee se itse” -asenteeseen sekä each one teach one -mentaliteettiin. Toteuttamalla omia projekteja saat erinomaiset valmiudet toimia erilaisissa rooleissa sekä kokonaiskuvan siitä, millaisia toimenkuvia alalla on.

Omien taitojen kehittäminen

Kehität taitojasi jokaisessa hip hopin neljässä elementissä. Vaikka intohimosi kohdistuisi pääasiallisesti vain tiettyyn elementtiin, on niiden monialaisesta opiskelusta aina hyötyä. Yhteinen sanasto, arvot ja ymmärrys kulttuurin juurista luovat perustan, jonka päälle on mahdollista rakentaa yhteistyötä eri taiteenalojen välillä. Oman repertuaarin laajentaminen kehittää luovuuttasi ja antaa uusia kanavia itseilmaisulle.

Hip hopin löytöretkeilijät

Kaikille työllistyminen hip hop -kulttuurin parissa ei välttämättä ole se oma juttu. Toisia motivoi opiskeluun vain halu syventää ymmärrystään hip hop -kulttuurista sekä mahdollisuus päästä toteuttamaan luovuuttaan ammattilaisten opastuksesta. Opiskelu Hip hop -elementit -opintolinjalla ei vaadi aikaisempaa kokemusta hip hop -kulttuurin parista, mutta mikäli olet jo tekijä, linja on erityisesti sinua varten. Tärkeintä on kiinnostus ja innostunut suhtautuminen hip hopiin sekä halu haastaa itsensä.

Mitä voit opiskella Hip hop -elementit -opintolinjalla?

Opiskelu linjalla on päätoimista, joten sinulla on oikeus opintotukeen. Alkio-opisto luetaan toisen asteen oppilaitokseksi.  Voit siis turvallisesti kokeilla löytyykö opinnoista oma alasi – elämäsi paras välivuosi odottaa sinua. Voit hakea lisäksi Kaarina Virolaisen nimikkorahastosta ilmaisutaidon opiskelijoille suunnattua stipendiä, jonka suuruus on lukuvuonna 2024–2025 opiskelijaa kohden 1000 euroa. Stipendin voi saada täysimääräisenä, jos opinnot aloittaa elokuun aikana. Myöhemmin aloittaneiden stipendi pienenee suhteessa opiskeluviikkoihin. Stipendi hyvitetään opintomaksuissa.

Lukuvuoden mittainen Hip hop -elementit opintolinjalla opiskelet hip hop -kulttuuria ja sen taidemuotoja laaja-alaisesti. Opintoihin sisältyy graffitien sketsaamista ja maalaamista, lyriikoiden kirjoittelua, freestyle-räppäämistä, räppien äänittämistä ja julkaisemista, DJ-työskentelyä, musiikintuotantoa, miksausta ja masteroimista, breikkiä, kehonhuoltoa, esiintymistä, tapahtumien järjestämistä ja itsensä työllistämistä, hip hop -kulttuurin historiaa sekä arvoja.  

Opintojen runko jakaantuu perusopintoihin, valinnaisiin opintoihin sekä yritys- ja projektitoimintaan perehdyttäviin opintoihin. Kaikille opiskelijoille pakolliset perusopinnot järjestetään syyslukukaudella, jolloin opinnoissa keskitytään hip hop kulttuurin historiaan ja sen eri elementtien perusteisiin. 

Keväällä opintoihin sisältyy projektitoiminnan ja yrittäjyyden perusopinnot ja syventävät opinnot. Näiden kurssien tarkoituksena on valmentaa sinua itsenäiseen työskentelyyn sekä avustaa oman projektin suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kevätlukukaudella opiskelet myös syventäviä opintoja eri elementeistä oman kiinnostuksesi mukaan. Opintojen viimeisen jakson aikana keskityt toteuttamaan suunnittelemaasi  projektia opettajien avustuksella. Projekti voi olla esimerkiksi tapahtuma tai oma teos. Lisäksi opintoihin sisältyy kehonhuoltoa sekä kerran viikossa järjestettävät vapaat sessarit, jossa pääset säännöllisesti esittelemään omia tuotoksiasi.

Opinnoissa on vahva työelämälähtöisyys ja kurssit ohjaavat sinua kohti oman ammatti-identiteetin löytämistä. Eri taidealoihin sisältyvän spesifin ja teknisen osaamisen lisäksi, kehität verkostoitumiseen vaadittavaa sosiaalista kompetenssia.

Opintolinjan aikana vahvistat kulttuurialalla välttämättömiä ryhmätyöskentelytaitoja, toteuttamalla töitä ja hankkeita yhteistyössä toisten opiskelijoiden kanssa. Samalla suuntaat katseesi kohti tulevaisuutta, sekä tunnistat ja vahvistat niitä taitoja, joiden avulla on mahdollista viedä harrastustasi kohti ammattimaisuutta. Eri elementtien perusteiden ja historian tunteminen sekä opettajien ja vieraiden mukanaan tuoma kokemusasiantuntijuus kasvattaa mahdollisuuttasi menestyä alalla, joka vaatii joustavuutta sekä tietotaitoa, jota ei oppikirjoista löydy.

Vuosi oli enemmän kuin ikinä olisin osannut kuvitella

Koko lukuvuosi lensi kuin siivillä. Hip hop-elementit -linjan linjalaisista ja opettajista tuli osa perhettä, kollegoita ja ystäviä. Vuosi oli enemmän kuin ikinä olisin osannut kuvitella. Sain kasvaa ihmisenä ja olla sellainen kuin olen. Hip hop -elementit -linja antoi mahdollisuuden toteuttaa unelmia ja viedä omaa intohimoa juuri siihen suuntaan kuin itse halusi. Opin sen, että kun seuraa sydäntään ja tekee niitä asioita mistä tykkää työn tekeminen on kivaa, hauskaa ja motivoiva.

Opiskelu ja opetus Alkio-opistossa

Opiskelu linjalla on kokoaikaista, joten sinulla on oikeus opintotukeen. 

Opintolinja kestää lukuvuoden, jonka aikana pääset osaksi tiivistä yhteisöä opiskelujen ja muiden tapahtumien järjestämisen tiimellyksessä. Alkio-opisto on yhteisö, josta saat tukea, kannustusta, vertaistukea ja koko elämän mittaisia ystävyyssuhteita. Oman ryhmän antama tuki ja ryhmähenki ovatkin opintojen etenemisen kannalta tärkeällä sijalla. Opiskelu hip hop -elementit linjalla on monimuotoista ja toiminnallista ja edellyttää opiskelijalta yhteistyötaitoja sekä kykyä heittäytyä uusiin juttuihin. Opintoihin sisältyy lähiopetuksen lisäksi erilaisia workshoppeja ja teemapäiviä, vierailuja, esiintymisiä, oppimistehtäviä, ryhmätöitä, harjoituksia ja itsenäistä opiskelua. Opinnot vaativat omatoimisuutta ja runsaasti harjoittelua vapaa-ajalla. Opiskelu hip hop -elementit linjalla takaakin sen, että vuotesi kuluu tiiviisti hip hopin parissa

 

Opintojen suunnittelussa saat tukea ja ohjausta opintolautasesi kokoamiseen: laadukas lähiopetus ja yksilöllinen ohjaus takaavat sen, että sinulla on aina apua saatavilla.

Usein kysyttyä Hip hop -elementit -linjasta

Olen alle kahdeksantoistavuotias. Voinko hakea Hip hop -elementit -linjalle

Et valitettavasti voi. Linjalle otetaan opiskelemaan vain ne, ketkä eivät kuulu oppivelvollisuuden piiriin.

Olen kiinnostunut hip hop -elementeistä, mutta minulla ei ole aikaisempaa kokemusta.  Pääsenkö silti linjalle.

Opiskelu linjalla ei vaadi aikaisempaa kokemusta, joskin se katsotaan eduksi. Kokemusta tärkeämpää on motivaatio. Hip hop -elementtien opiskelu edellyttää paljon työskentelyä myös vapaa-ajalla, sillä taidot on mahdollista omaksua vain säännöllisen harjoittelun kautta.

Miten yrittäjyys liittyy hip hop -elementteihin?

Iso osa hip hop -kulttuurin parissa toimivista henkilöistä työllistää itsensä yksityisyrittäjänä. Yrittäjyyden perusteiden tunteminen auttaa sinua paljon, jos aiot työskennellä hip hop -kulttuurin parissa

Miksi Hip hop -elementit -opintolinjalle?

Parhaat tulokset tehdään yhdessä ja aika Alkio-opistossa voi merkitä sinulle enemmän kuin uskotkaan. Se on erityinen ajanjakso elämässäsi. Mahdollisuus kasvaa ja kehittyä, oppia ja opiskella, sekä ennen kaikkea luoda yhdessä kokemuksia ja elämyksiä, jotka muistat aina. Lukuisat opintolinjamme tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia sinulle, joka haluat oppia, opiskella ja kokea yhdessä. Tässä kolme syytä tulla kauppatieteiden opintolinjalle Alkio-opistoon:

Yhteisöllisyys

Yhdessä opiskelussa ja vertaistuessa on voimaa! Pääset opiskelemaan ja oppimaan muiden samasta alasta kiinnostuneiden ja samanhenkisten opiskelukavereidesi kanssa.

Konkretia

Opintolinjalla opiskelet elementtejä käytännönläheisesti ja toiminnallisesti. Asiat on mahdollista oppia vain tekemällä itse. Linjalla et vain seuraa opetusta vaan pääset oppimaan kokeilemalla. Each one teach one -mentaliteetti takaa, että pääset vaikuttamaan opintoihisi.

Tie kohti tutkintoa

Vain Alkio-opistolla pääset tutustumaan siihen, millaista työskentely hip hop -kulttuurin parissa todellisuudessa on. Opettajina toimivat ammattilaiset, joiden vuosien aikana hankkima kokemus on käytössäsi. Heidän opastuksellaan voit löytää itsellesi sopivan paikan värikkäiden toimijoiden joukosta.