Kesälukio 24.6.–5.7.2024

Kovien tieteiden etäkesälukio

Tavoitteena ylioppilaskirjoitukset ja jatko-opiskelupaikka? Tervetuloa!

Ilmoittaudu kesälukioon

Mitä hyödyllistä ja mukavaa kesällä voi tehdä?

No, voi vaikka osallistua kesälukioon! Kovien tieteiden kesälukiossa opiskelet tehokkaasti lukiokursseja tai kertaat jo oppimaasi ammattitaitoisten, innostavien ja mukavien opettajien kanssa. Matikan etäkesälukiossa otat haltuun 1. ja 2. lukuvuoden pitkän ja lyhyen matematiikan perusasiat.

Kovien tieteiden kesälukiossa on tarjolla kursseja biologiasta, fysiikasta, kemiasta ja matematiikasta. Katso kesälukion ohjelma alempaa tällä sivulla. Opetuksen ohella ohjelmaan kuuluu laskupajoja, peli-ilta, ohjausta ym. ohjelmaa. Lisäksi valittavana on Abitti-kurssi, jossa on videoita ja tehtäviä teemakohtaisesti (matematiikka, fysiikka, kemia). Abitti-kurssi toteutetaan verkkokurssina ja se suositellaan suoritettavaksi ennen kesälukiota.

Kovien tieteiden etäkesälukion järjestää Alkio-opisto, joka on tunnettu laadukkaasta opetuksestaan ja yksilöllisestä ohjauksestaan.

Kesälukioseuran ja MAOL ry:n kehittämä Matikan etäkesälukio siirtyy Alkio-opiston järjestämäksi. Jo tutuksi käynyt toimiva konsepti säilyy.

Molemmat etäkesälukiot järjestettiin heti juhannuksen jälkeen 24.6.–5.7.2024 (ma-pe, viikonloppu vapaa), Lyhyt matikka on viikon mittainen 24.6.–28.6.2024.

KAIKKI KURSSIT TOTEUTUIVAT.

Hinnat (ks. tarkemmat tiedot sivun alaosasta) vuoden 2024 kesälukiossa:

Matikan etäkesälukio

 • Matikka, pitkä 1. ja 2. vuoden perusteiden kertaus: 169 €
 • Matikka, lyhyt 1. ja 2. vuoden perusteiden kertaus: 100 €

Kovien tieteiden etäkesälukio

 • Yksi  kurssi: 169 €
 • Kaksi kurssia 271 €

Me haluamme olla apunasi matkalla kohti tavoitteitasi – Ilmoittaudu jo kesän 2025 etäkesälukioon!

 

Miksi kesälukioon?

Ylioppilaskokeiden painoarvo on muuttunut merkittävästi, kun todistusvalintojen osuus jatko-opiskelupaikkaa hakiessa on kasvanut. Tulevia yo-kirjoituksia voit pohjustaa kertamaalla Matikan etäkesälukiossa 1. ja 2. lukuvuoden pitkän ja lyhyen matikan pakollisten moduulien perusasioista. Osallistumalla  Kovien tieteiden etäkesälukioon ja suorittamalla kesän aikana abikursseja valmiiksi tulevalle lukuvuodelle helpotat yo-kokeisiin valmistautumista. Kesä on aivan liian pitkä pelkkään lomailuun, joten osallistu etäkesälukioon omasta huoneestasi tai vaikka kesämökiltä ja nappaa tietotaidot ja kurssisuoritukset talteen mukavassa seurassa! Kesälukion aikana koulupäivät eivät ole pitkiä, joten ehdit hyvin opiskelun ohella tapaamaan kavereitasi ja pitämään hauskaa, niin kuin kesällä kuuluukin tehdä!

Ammattitaitoiset opettajamme opettavat tehokkaasti luonnontieteitä, sillä tiedämme, mitkä aiheet ovat erityisen vaikeita ja mitä kannattaa erityisesti opetella. Meillä on vuosien kokemusta yo-koetehtävistä ja opettamisen pedagogiikasta, joten tarjoaisimme mielellämme tietomme ja taitomme myös Sinulle. Yksilöllinen ohjaus onnistuu meiltä myös etäyhteyden välityksellä. Kesälukiossa et pelkästään opi kaikkea uutta, vaan saat myös ystäviä ympäri Suomea!

Kenelle?

Matematiikan kertaajalle

Kertaa tehokkaasti matikan 1. ja 2. lukuvuoden pakollisten moduulien perusasiat. Seuraava lukuvuosi ja ylioppilaskokeisiin valmistautuminen helpottuu, kun perusasiat on hallussa.

YO-kokeisiin kertaajille

Kertaa tehokkaasti lukiokurssien sisältöä Abikurssiemme avulla. Ylioppilaskokeisiin valmistautuminen helpottuu, kun tiedät, mitkä asiat ovat tärkeitä ja mihin aihealueisiin kannattaa käyttää aikaa.

Jatko-opintoihin tähtääjille

Jatko-opintoja varten on tärkeää saada lukion päättötodistukseen ja YO-kokeista hyvät arvosanat. Meiltä saat hyvät mahdollisuudet parantaa molempia!

Mitä voit opiskella Kovien tieteiden etäkesälukiossa?

Voit valita lukujärjestyksestä itsellesi 1–2 kurssia (opintojaksoa). Etäkesälukion kurssien laajuus on 38 tuntia eli 2 opintopistettä. Kursseihin sisältyy opettajajohtoisia oppitunteja, tehtävä- ja laskupajoja, ohjausta ja kotitehtäviä.

Kaikkien kurssien toteutumisen edellytyksenä on 10 opiskelijan minimiosallistujamäärä. Kurssit järjestetään kesällä 2024 v. 2019 lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan (LOPS2019, joka otettiin käyttöön lukioissa syksyllä 2021).

Sovi valitsemiesi kurssien hyväksilukemisesta etukäteen oman lukiosi rehtorin tai aineenopettajan kanssa.

Etäkesälukiossa on tarjolla abikurssit biologiasta, kemiasta, fysiikasta ja matematiikasta (pitkä ja lyhyt). Osallistu etäabikursseille saadaksesi etumatkaa seuraavaa lukuvuotta varten!

Mitä voit opiskella Matikan etäkesälukiossa?

Voit valita joko lyhyen matematiikan tai pitkän matematiikan kertauksen. Etäkesälukion ensimmäinen viikko kerrataan teemoja, jotka ovat yhteisiä lyhyen ja pitkän matematiikan opinnoissa ja toinen viikko keskitytään pitkän matematiikan asioihin. Pitkän matikan laajuus on 30 tuntia opetusta ja 20 tuntia laskupajatyöskentelyä. Lyhyen matikan laajuus on 15 tuntia opetusta ja 10 tuntia laskupajatyöskentelyä.

Päivittäin on kolme opettajajohtoista tuntia aamupäivisin ja kaksi tuutoriopettajien ohjaamaa laskupajatuntia lounaan jälkeen. Kesälukio toteutetaan lukujärjestyksen mukaan verkkoympäristössä, missä opettaja, tuutoriopettajat ja opiskelijat kohtaavat reaaliaikaisesti oppitunneilla ja harjoitustöiden parissa.

Kesälukio järjestetään, jos siinä on vähintään 20 osallistujaa. Varmista opiskelupaikkasi ilmoittautumalla ajoissa.

Kovien tieteiden etäkesälukion opetusohjelma

BIOLOGIA

Biologian kertaus, BIabi

Tavoite: Tiedollisina tavoitteena on lisätä ymmärrystä keskeisistä biologian teorioista ja muodostaa selkeä kokonaiskuva biologiasta sekä ymmärtää eri kurssien sisältöjen keskinäiset yhteydet sekä soveltaa näitä tietoja. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa oma osaamisen taso, jotta kurssin jälkeen tietää, mitä valmistautumista vielä tarvitsee ja miten kannattaa valmistautua kirjoituksiin.

Sisältö: Kurssilla kerrataan lukion oppimäärän keskeisiä teorioita ja harjoitellaan vastaustekniikkaa esimerkiksi tekemällä vanhoja ylioppilaskirjoitustehtäviä. Näiden avulla kehität ohjatusti tiedollisia ja taidollisia valmiuksiasi ylioppilaskirjoituksiin tai jatko-opintoihin. Kurssilla harjoitellaan myös digitaalisten järjestelmien käyttöä. Parhaan hyödyn kertauskurssista saatkin, jos olet jo suorittanut kaikki biologian kurssit/moduulit.

Opettaja: Miia Alinikula

 

FYSIIKKA

Fysiikan kertaus FYabi*

Tavoite: Oppia lukiofysiikan vaativia matemaattisia laskutaitoja, tulosten graafista esittämistä niin paperilla kuin sähköisessä koejärjestelmässä sekä ongelmanratkaisukykyä arkipäivän fysikaalisiin tilanteisiin.

Sisältö: Kurssilla kerrataan ja syvennetään ymmärrystä klassisen fysiikan alueella eli mekaniikassa sekä lämpö- ja aalto-opissa. Kokoamme yhteen lukiofysiikan moduulien FY1 – FY5 sisällön käyttäen digitaalisia menetelmiä ja simulaatioita ilmiöiden havainnollistamisessa ja samalla harjoittelemme ylioppilaskokeen vastaustekniikkaa. Kurssilla on mahdollisuus käydä läpi toiveaiheita lukiofysiikan syventäviltä moduuleilta FY6-FY8.

*Kurssi on suunnattu erityisesti ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville, mutta myös lukiofysiikan loppupään kursseja aloittavalle sekä luonnontieteellisille aloille opiskelemaan aikoville. Abi-kurssilla on hyvä kerrata lukion alkupään fysiikat ennen vaikeampien kurssien (sähkö, sähkömagnetismi ja moderni fysiikka) alkua omassa kotilukiossa.

Opettaja: Teemu Säynäjäkangas

 

KEMIA

Kemian kertaus KEabi

Tavoite: Oppia, ymmärtää ja sisäistää kemian moduulien 1–6 sisältöjä siten, että ymmärtämää kemiaa sekä sen sovellusten merkitystä jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa. Konkreettisena tavoitteena on saada nostettua kemian osaamisen taso jatkokoulutuksen ja/tai YO-kokeen vaatimalle tasolle. Lisäksi opiskelija voi halutessaan opetella ja/tai kerrata kemian YO-tehtävissä tarvittavien Abitti-ohjelmistojen käyttöä erillisen Abitti-kurssin avulla.

Sisältö: Kemian moduulien 1–6 kaikki OPS:ssa esiintyvät sisällöt tiivistetysti: aineen rakenne, jaksollinen järjestelmä, elektronirakenne, sidokset, ainemäärä, konsentraatio, liuoslaskut, stoikiometria, kaasulaskut, orgaanisen kemian yhdisteet ja niiden reaktiot, isomeria, metallien kemia (hapettuminen ja pelkistyminen), sähkökemia, kemiallinen tasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, happo-emäsreaktiot ja titrauskäyrät.

Opettaja: Jan Jansson

 

MATEMATIIKKA

Pitkän matematiikan kertaus MAAabi + MABabi

Tälle kurssille voit tulla kertaamaan myös lyhyen matematiikan sisältöjä. Ilmoittaudu MABabi-kurssille hakulomakkeessa. Opetus tapahtuu yhdessä pitkän matematiikan kanssa, mutta tehtävät on eriytetty.

Tavoite: Kerrata ylioppilaskirjoitusten keskeisimpiä matematiikan sisältöjä ja kokonaisuuksia. Kurssin aikana on tavoitteena sisäistää sähköisen YO-koejärjestelmän vastaustekniikka matematiikan osalta.

Sisältö: Kurssilla laskemme vanhoja ylioppilaskirjoitustehtäviä sekä perehdymme sähköisen ylioppilaskokeen rakenteeseen ja tehtävätyyppeihin. Tehtävien teon lomassa tutustumme myös digitaalisiin apuvälineisiin kuten GeoGebra-sovellukseen. Pitkän matematiikan painoarvo todistusvalinnassa on merkittävän iso, joten matematiikan yo-kokeisiin kannattaa panostaa.

Opettaja: Riku Laiti

 

ABITTI

Abitti-kurssi

Tällä kurssilla voit tutustua Abitin ja siinä olevien ohjelmien käyttöön harjoitustehtäviä tekemällä ja vastauksia laatimalla. Kurssin ohjevideoiden ja tehtävien avulla voit perehtyä matematiikan, fysiikan ja/tai kemian osalta sähköisen ylioppilaskokeen vastaustekniikkaan; saat itse valita, kuinka suuren osan kurssista suoritat.

Tämä kurssi kannattaa suorittaa kesäkuun aikana ennen kesälukion aloitusta, jotta saat kesälukion kursseista ja laskupajoista parhaan mahdollisen hyödyn irti. Tällöin ei kesälukiokurssien aikana tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa Abitti-ohjelmien haltuun ottamiseen. Kurssi on laajuudeltaan lukiokurssia suppeampi.

Kurssi on tarjolla Kovien tieteiden ja Matikan etäkesälukiolaisille, eikä sitä voi valita ainoana kurssina.

Kurssien valinta ja lukujärjestys

Valitse 1–2 kurssia, korkeintaan yksi kummastakin ryhmästä.

 • Ryhmä 1 (A): BIabi, FYabi
 • Ryhmä 2 (B): KEabi, MAAabi/MABabi

Kesän 2024 lukujärjestys.

Kesälukion lukujärjestys

Matikan etäkesälukion opetusohjelma

MATEMATIIKKA

Matematiikka, pitkä 1. ja 2. vuoden perusteiden kertaus

Tavoite: Kerrata ja oppia 1. ja 2. lukiovuoden pitkän matematiikan pakollisten moduulien keskeisia aiheita. Lisäksi innostaa, havainnollistaa sekä antaa mahdollisuus pohtia yhdessä ja kysyä.

Sisältö: Lukion pitkän matematiikan 1. vuoden moduulin MAY1 ja moduulien MAA2–4 (kurssien vMAA2–4) sekä 2. vuoden moduulien MAA4–8 (kurssien vMAA5–10) keskeiset aiheet.

Opettaja: Janne Moilanen

Matematiikka, lyhyt 1. ja 2. vuoden perusteiden kertaus

Tavoite: Kerrata ja oppia 1. ja 2. lukiovuoden lyhyen matematiikan pakollisten moduulien keskeisiä aiheita. Lisäksi innostaa, havainnollistaa sekä antaa mahdollisuus pohtia yhdessä ja kysyä.

Sisältö: Moduulien MAY ja MAB2–MAB5 keskeisimmät aiheet ja perusteet opettajan johdolla ja yhdessä laskien.

Opettaja: Janne Moilanen

ABITTI

Abitti-kurssi

Tällä kurssilla voit tutustua Abitin ja siinä olevien ohjelmien käyttöön harjoitustehtäviä tekemällä ja vastauksia laatimalla. Kurssin ohjevideoiden ja tehtävien avulla voit perehtyä matematiikan, fysiikan ja/tai kemian osalta sähköisen ylioppilaskokeen vastaustekniikkaan; saat itse valita, kuinka suuren osan kurssista suoritat.

Tämä kurssi kannattaa suorittaa kesäkuun aikana ennen kesälukion aloitusta, jotta saat kesälukion kursseista ja laskupajoista parhaan mahdollisen hyödyn irti. Tällöin ei kesälukiokurssien aikana tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa Abitti-ohjelmien haltuun ottamiseen. Kurssi on laajuudeltaan lukiokurssia suppeampi.

Kurssi on tarjolla Kovien tieteiden ja Matikan etäkesälukiolaisille, eikä sitä voi valita ainoana kurssina.

Matikan etäkesälukion lukkari

Opetusta on maanantaista perjantaihin.

Klo 9–12 aamupäivisin kerrataan päivän aihe opettajajohtoisilla oppitunneilla, joilla aiheen havainnollistamisen lisäksi lasketaan yhteisesti esimerkkilaskuja monipuolisesti. Oppitunnit ovat 45 minuutin mittaisia ja niiden välissä on tauko.

Klo 13–15 iltapäivisin pääset harjoittelemaan laskemista laskupajoissa pienryhmissä. Opetusharjoittelua tekevät tuutoriopettajat tukevat pienryhmiä ja auttavat laskuissa. Laskupajassa tehtävät sovelletaan eri haastetasoille. Laskupajan kesto on 2 x 60 minuuttia. Kotiläksyjä ei tule, vaan tämän jälkeen päivä on pulkassa!

Kesälukioon 2024 hakeminen ja peruutusehdot

Kesälukion järjestämispäätös tehdään hakuajan päätyttyä kesäkuun alussa. Samalla ilmoittautuneille tiedotetaan toteutuvat kurssit. Voit ilmoittautua tästä: täytä hakulomake.

Peruutusehdot

 • 17.6.2023 jälkeen veloitetaan koko kurssimaksu.

Lääkärintodistuksella peruutus on mahdollista maksutta. Myöhemmin kuin 7 vuorokautta ennen kurssin alkua ilman pätevää syytä (sairaus tai muu vastaava; lääkärintodistus vaaditaan) tehdyistä peruutuksista opistolla on oikeus periä kuluina koko osanottomaksu. Jos kesälukioon ilmoittautunut ei osallistu kesälukioon, eikä peru osallistumistaan, niin kurssimaksu peritään kokonaisuudessaan.

Hinnat vuonna 2024

Kovien tieteiden etäkesälukio

 • Yksi  kurssi: 169 €
 • Kaksi kurssia 271 €

Matikan etäkesälukio

 • Matikka, pitkä 1. ja 2. vuoden perusteiden kertaus: 169 €
 • Matikka, lyhyt 1. ja 2. vuoden perusteiden kertaus: 100 €

Hinnat sisältävät opetuksen, opettajien jakamat oppimateriaalit, lasku- ja tehtäväpajat, ohjauksen, oheisohjelman ja Abitti-kurssin.

Järjestäjä ja tiedustelut

Alkio-opisto
www.alkio.fi

Kesälukion rehtori
Teemu Säynäjäkangas
teemu.saynajakangas@alkio.fi

Tiedustelut

Teemu Säynäjäkangas (Kovien tieteiden etäkesälukio)
teemu.saynajakangas@alkio.fi
p. 040 714 3461

Janne Moilanen (Matikan etäkesälukio)
janne.moilanen@kesalukio.fi
p. 044 070 7995

Vararehtori Kirsi Hintsanen
kirsi.hintsanen@alkio.fi
p. 040 714 3459

Koulutussihteeri Seija Solonen
seija.solonen@alkio.fi
p. 040 714 3449

Lisää kesälukiosta

Kesälukioseura ry

Kokemuksia

Palautteista poimittua:

 • Antoisinta oli ehdottomasti uusiin ihmisiin tutustuminen. Sain käytyä kesälukiossa kemian 5. kurssin ennen syksyn kirjoituksia ja sain kerrattua hieman pitkän matikan ja fysiikan kursseja, joka helpottaa minua tulevana abivuonnani.
 • Abikurssit vähentävät yksinopiskelun painetta ja antavat opiskeluun eväitä.

Kesän 2021 etäkesälukion palautteesta: Mitkä odotuksesi täyttyivät?

Sanapilvi kesälukiolaisten palautteista.

Entä mikä/mitkä odotukset täyttyivät kesällä 2022?

Opiskelijoiden fiilis kesälukion päätyttyä oli…

Emmin kokemuksia

Syksyllä 2017 unelma hammaslääkärin ammatista oli mielessäni. Lukiosta oli 5 vuotta aikaa enkä ollut opiskellut luonnontieteitä. Matematiikkakaan ei ole koskaan sujunut kovin hyvin lukiossa. Tiesin että valtava työmäärä on edessäni, jos haluan päästä lääketieteelliseen sisään. Ajattelin tosissani yrittää. Aloitin lukemaan pääsykoetta varten itsekseni. En päässyt kovin pitkälle, kun aiheet ylittivät ymmärrykseni. Soitin Alkio-opistoon ja kyselin mitkä heidän opinnoistaan palvelisivat tarpeitani. Puhelimeen vastasikin fysiikan opettaja Sami, joka neuvoi minua ottamaan kesälukiosta fysiikan ja lyhyen matematiikan kursseja päästäkseni alkuun. Vastaanotto kesälukiossa oli mukava. Kaikessa sai apua ja tukea opettajilta ja henkilökunnalta. Vaikka kurssit olivat tiiviitä, asiat jäivät mieleen, kun tunneilla keskittyi ja teki tehtävät. Tuntien välissä pystyi kesästäkin nauttimaan. Kävin välillä opiston rannalla uimassa ja laskemassa kotitehtäviä. Sain tauon jälkeen kiinni kummastakin aiheesta. Kiva kokemus.

Emmi Pirttijärvi, Kovien tieteiden kesälukio 2018

Usein kysyttyä kesälukiosta

Ota maksuasioissa yhteyttä toimistoon, toimisto@alkio.fi

Kyllä. Kotitehtäviä voit tehdä iltapäivien laskupajoissa, jolloin reippaalla työskentelyllä sinulla jää ilta kokonaan vapaaksi!

Yleensä ei. Kurssien alussa toivomme, että kamerat on päällä, jotta oikeasti tutustumme toisiimme.

Kyllä voit. Abi-kursseissa poissaoloja ei tarvitse korvata, mutta lukion opetussuunnitelman mukaisissa kursseissa poissaoloja joutuu tarvittaessa korvaamaan. Poissaolot voivat vaikuttaa myös kurssin arviointiin. Kaikki poissaolot täytyy kuitenkin perustella kurssin opettajalle.

Kyllä voit. Jos haluat, että kurssi hyväksiluetaan kotilukiossasi, loppukoe täytyy saada hyväksytysti läpi. Voit kuitenkin ottaa kurssista osallistumistodistuksen, jolloin sinun ei tarvitse tehdä koetta. Sama koskee abi-kursseja: voit suorittaa loppukokeen ja saada hyväksymismerkinnän tai olla suorittamatta ja saada osallistumistodistuksen.

Miksi Kovien tieteiden kesälukioon?

Yhteisöllisyys

Kesälukiossa et jää yksin, edes etäkesälukiossa. Kesälukiossa panostetaan yhteishenkeen ja tutustumiseen. Laskupajoissa tehtäviä ja ongelmatapauksia voi pohtia yhdessä toisten opiskelijoiden ja opettajan kanssa.

Opintojen hyväksilukeminen

Lukiolaki oikeuttaa opiskelijan hyväksilukemaan tutkintoonsa muualla suoritetut lukion opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Sovi hyväksilukemisesta etukäteen oma oppilaitoksesi kanssa.

Osallistumismaksut

Kesälukiot eivät tavoittele voittoa, vaan opintomaksut määräytyvät kustannusten perusteella. Voit myös anoa apurahaa kesälukio-opintoihisi Kesälukioseuralta.