Kesälukio 4.–15.7.2022

Kovien tieteiden etäkesälukio

Tavoitteena ylioppilaskirjoitukset ja jatko-opiskelupaikka? Tervetuloa!

Ilmoittaudu kesälukioon

Mitä hyödyllistä ja mukavaa kesällä voi tehdä?

No, voi vaikka osallistua kesälukioon! Kovien tieteiden kesälukiossa opiskelet tehokkaasti lukiokursseja tai kertaat jo oppimaasi ammattitaitoisten, innostavien ja mukavien opettajien kanssa.

Kesälukiossa on tarjolla kursseja biologiasta, fysiikasta, kemiasta ja matematiikasta. Katso kesälukion ohjelma alempana tällä sivulla. Opetuksen ohella ohjelmaan kuuluu laskupajoja, ohjausta ym. ohjelmaa. Lisäksi valittavana on Abitti-kurssi, jossa on videoita ja tehtäviä teemakohtaisesti (matematiikka, fysiikka, kemia). Abitti-kurssi toteutetaan verkkokurssina ja se suositellaan suoritettavaksi ennen kesälukiota.

Kovien tieteiden kesälukion järjestää Alkio-opisto, joka on tunnettu laadukkaasta opetuksestaan ja yksilöllisestä ohjauksestaan.

Kesälukiossa toteutuvat kurssit ovat BIabi, FYabi, KEabi ja MAA/MABabi sekä Abitti. Näille kursseille voit ilmoittautua 1.7. saakka. FY7 ja KE5 peruuntuvat. 

Me haluamme olla apunasi matkalla kohti tavoitteitasi – Ilmoittaudu nyt!

Miksi kesälukioon?

Ylioppilaskokeiden painoarvo on muuttunut merkittävästi todistusvalintojen lisääntyessä. Osallistumalla kesälukioon ja suorittamalla kesän aikana lukiokursseja valmiiksi tulevalle lukuvuodelle helpotat myös yo-kokeisiin valmistautumista. Kesä on aivan liian pitkä pelkkään lomailuun, joten osallistu etäkesälukioon omasta huoneestasi ja nappaa kurssisuoritukset talteen mukavassa seurassa! Kesälukion aikana koulupäivät eivät ole pitkiä, joten ehdit hyvin opiskelun ohella tapaamaan kavereitasi ja pitämään hauskaa, niin kuin kesällä kuuluukin tehdä!

Ammattitaitoiset opettajamme opettavat tehokkaasti luonnontieteitä, sillä tiedämme, mitkä aiheet ovat erityisen vaikeita ja mitä kannattaa erityisesti opetella. Meillä on vuosien kokemusta yo-koetehtävistä ja opettamisen pedagogiikasta, joten tarjoaisimme mielellämme tietomme myös sinulle. Kesälukiossa et pelkästään opi kaikkea uutta, vaan saat myös ystäviä ympäri Suomea!

Kenelle?

Ylioppilaskokeisiin kertaajalle

Kertaa tehokkaasti lukiokurssien sisältöä Abi-kurssiemme avulla. Myös yksittäiset, vaikeimpiin kokonaisuuksiin keskittyvät kurssit auttavat yo-kokeisiin kertaavaa merkittävästi.

Lukiokurssien suorittajille

Onko vaikeimmat lukiokurssit jääneet suorittamatta tai haluatko nostaa niiden arvosanaa? Tartu tilaisuuteen ja kevennä tulevaa lukuvuottasi.

Jatko-opintoihin tähtääjille

Jatko-opintoja varten on tärkeää saada lukion päättötodistukseen ja yo-kokeista hyvät arvosanat. Meillä voit parantaa molempia!

Mitä voit opiskella Kovien tieteiden kesälukiossa?

Voit valita lukujärjestyksestä itsellesi 1–2 kurssia. Lukion pakollisten ja syventävien kurssien laajuus on 38 tuntia. Kursseihin sisältyy opettajajohtoisia oppitunteja, tehtävä- ja laskupajoja, ohjausta ja kotitehtäviä.

Kaikkien kurssien toteutumisen edellytyksenä on 10 opiskelijan minimiosallistujamäärä. Kurssit järjestetään kesällä 2022 v. 2015 lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan (LOPS2015). Merkintä v kurssikoodin alussa tarkoittaa vuoden 2015 opetussuunnitelman mukaista kurssia. Moduulikoodi (ilman v:tä) kertoo vastaavuudesta uudessa, vuoden 2019 opetussuunnitelmassa.

Sovi valitsemiesi kurssien hyväksilukemisesta etukäteen oman lukiosi rehtorin tai aineenopettajan kanssa.

Kesälukiossa toteutuvat kurssit ovat BIabi, FYabi, KEabi ja MAA/MABabi sekä Abitti. Näille kursseille voit ilmoittautua 1.7. saakka. FY7 ja KE5 peruuntuvat. 

Etäkesälukion opetusohjelma

BIOLOGIA

Biologian kertaus, vBIabi (soveltava kurssi)

Tavoite: Tiedollisina tavoitteena on lisätä ymmärrystä keskeisistä biologian teorioista ja muodostaa selkeä kokonaiskuva biologiasta sekä ymmärtää eri kurssien sisältöjen keskinäiset yhteydet sekä soveltaa näitä tietoja. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa oma osaamisen taso, jotta kurssin jälkeen tietää, mitä valmistautumista vielä tarvitsee ja miten kannattaa valmistautua kirjoituksiin.

Sisältö: Kurssilla kerrataan lukion oppimäärän keskeisiä teorioita ja harjoitellaan vastaustekniikkaa esimerkiksi tekemällä vanhoja ylioppilaskirjoitustehtäviä. Näiden avulla kehität ohjatusti tiedollisia ja taidollisia valmiuksiasi ylioppilaskirjoituksiin tai jatko-opintoihin. Kurssilla harjoitellaan myös digitaalisten järjestelmien käyttöä. Parhaan hyödyn kertauskurssista saatkin, jos olet jo suorittanut kaikki biologian kurssit.

Opettaja: Miia Alanikula

 

FYSIIKKA

Fysiikan kertaus vFYabi* (soveltava kurssi)

Tavoite: Oppia lukiofysiikan vaativia matemaattisia laskutaitoja, tulosten graafista esittämistä niin paperilla kuin sähköisessä koejärjestelmässä sekä ongelmanratkaisukykyä arkipäivän fysikaalisiin tilanteisiin.

Sisältö: Kurssilla kerrataan ja syvennetään ymmärrystä klassisen fysiikan alueella eli mekaniikassa sekä lämpö- ja aalto-opissa. Kokoamme yhteen lukiofysiikan kurssien vFY1, vFY2, vFY4 ja vFY5 sisällön käyttäen digitaalisia menetelmiä ja simulaatioita ilmiöiden havainnollistamisessa ja samalla harjoittelemme ylioppilaskokeen vastaustekniikkaa.

Kurssi on suunnattu erityisesti ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville, mutta myös lukiofysiikan loppupään kursseja aloittavalle sekä luonnontieteellisille aloille opiskelemaan aikoville. Abi-kurssilla on hyvä kerrata lukion alkupään fysiikat ennen vaikeampien kurssien (sähkö, sähkömagnetismi ja moderni fysiikka) alkua omassa kotilukiossa.

*Sisältö vastaa uuden opetussuunnitelman (LOPS19) moduuleja FY1-FY5.

Opettaja: Teemu Säynäjäkangas

Aine ja säteily vFY7*

Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelija hahmottaa fysiikan kehityksen klassisesta fysiikasta moderniin ja ymmärtää fysiikkaa luonnontieteenä. Ydinreaktioiden tutkimisen perusteella opiskelija osaa vastata ydinvoimaloita ja säteilyturvallisuutta koskeviin keskusteluihin.

Sisältö: Kurssilla käydään läpi fysiikan kehitystä ja historiaa elektronin löytymisestä ja atomimallien rakentumisesta modernin fysiikan maailmaan, jossa tutustutaan energian ja säteilyn kvantittumiseen, aaltohiukkasdualismiin, ydinreaktioihin ja ydinenergiaan. Näihin teemoihin liittyvät oleellisesti radioaktiivisuus, hajoamislaki, säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö esim. ydinvoimaloissa ja lääketieteessä. Kurssista on erityisen paljon hyötyä yo-kokeisiin valmistautuvalle sekä lääketieteeseen pyrkivälle, sillä molemmissa on vuosittain useita koekysymyksiä modernista fysiikasta.

Huomioi, että kurssi sisältää kymmenen tuntia ennakkotehtäviä, jotka tulee tehdä kesäkuun aikana.

*Sisältö vastaa uuden opetussuunnitelman (LOPS19) moduulia FY8.

Oppikirjat: Suositus käyttää ohessa Fysiikka 7 -kirjaa (ei pakollinen). Myös opettajan oma materiaali.

Opettaja: Teemu Säynäjäkangas

 

KEMIA

Kemian kertaus vKEabi (soveltava kurssi)

Tavoite: Oppia, ymmärtää ja sisäistää kemian lukiokurssien 1–5 sisältöjä siten, että ymmärtämää kemiaa sekä sen sovellusten merkitystä jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa. Konkreettisena tavoitteena on saada nostettua kemian osaamisen taso jatkokoulutuksen ja/tai YO-kokeen vaatimalle tasolle. Lisäksi opiskelija voi halutessaan opetella ja/tai kerrata kemian YO-tehtävissä tarvittavien Abitti-ohjelmistojen käyttöä erillisen Abitti-kurssin avulla.

Sisältö: Lukiokurssien 1–5 kaikki OPS:ssa esiintyvät sisällöt tiivistetysti: aineen rakenne, jaksollinen järjestelmä, elektronirakenne, sidokset, ainemäärä, konsentraatio, liuoslaskut, stoikiometria, kaasulaskut, orgaanisen kemian yhdisteet ja niiden reaktiot, isomeria, metallien kemia (hapettuminen ja pelkistyminen), sähkökemia, kemiallinen tasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, happo-emäsreaktiot ja titrauskäyrät.

Opettaja: Susanna Tolsa

Reaktiot ja tasapaino vKE5* (syventävä kurssi)

Tavoite: Oppia käyttämään laskennallisia ja graafisia malleja reaktionopeuden ja kemiallisen tasapainon kuvaamisessa, selittämisessä ja ennusteiden tekemisessä.

Sisältö: Perehdymme kemialliseen tasapainoon yleisesti, sekä sen merkittävään erityistapaukseen: happamuuteen. Tämä on yksi lukion laskupainotteisista kemian kursseista, ja se näkyy kurssin ohjelmassa laskujen vahvana painotuksena. Lisäksi opiskelija voi halutessaan opetella ja/tai kerrata kemian YO-tehtävissä tarvittavien Abitti-ohjelmistojen käyttöä erillisen Abitti-kurssin avulla (GeoGebra happamuuslaskujen tukena ja LibreOffice-ohjelmisto kemiavastausten laadinnassa).

Huomioi, että kurssi sisältää kymmenen tuntia ennakkotehtäviä, jotka tulee tehdä kesäkuun aikana.

*Sisältö vastaa uuden opetussuunnitelman (LOPS19) moduulia KE6.

Oppikirjat: Suositus käyttää ohessa Mooli 5 -kirjaa (ei pakollinen). Myös opettajan oma materiaali.

Opettaja: Susanna Tolsa

 

MATEMATIIKKA

Pitkän matematiikan kertaus vMAAabi + vMABabi (sovaltava kurssi)

Tälle kurssille voit tulla kertaamaan myös lyhyen matematiikan sisältöjä. Ilmoittaudu MABabi-kurssille hakulomakkeessa. Opetus tapahtuu yhdessä pitkän matematiikan kanssa, mutta tehtävät on eriytetty.

Tavoite: Kerrata ylioppilaskirjoitusten keskeisimpiä matematiikan sisältöjä ja kokonaisuuksia. Kurssin aikana on tavoitteena sisäistää sähköisen YO-koejärjestelmän vastaustekniikka matematiikan osalta.

Sisältö: Kurssilla laskemme vanhoja ylioppilaskirjoitustehtäviä sekä perehdymme sähköisen ylioppilaskokeen rakenteeseen ja tehtävätyyppeihin. Tehtävien teon lomassa tutustumme myös digitaalisiin apuvälineisiin kuten GeoGebra-sovellukseen. Pitkän matematiikan painoarvo todistusvalinnassa on merkittävän iso, joten matematiikan yo-kokeisiin kannattaa panostaa.

Opettaja: Petri Kymäläinen

 

ABITTI

Abitti-kurssi

Tällä kurssilla voit tutustua Abitin ja siinä olevien ohjelmien käyttöön harjoitustehtäviä tekemällä ja vastauksia laatimalla. Kurssin ohjevideoiden ja tehtävien avulla voit perehtyä matematiikan, fysiikan ja/tai kemian osalta sähköisen ylioppilaskokeen vastaustekniikkaan; saat itse valita, kuinka suuren osan kurssista suoritat.

Tämä kurssi kannattaa suorittaa kesäkuun aikana ennen kesälukion aloitusta, jotta saat kesälukion kursseista ja laskupajoista parhaan mahdollisen hyödyn irti. Tällöin ei kesälukiokurssien aikana tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa Abitti-ohjelmien haltuun ottamiseen. Kurssi on laajudeltaan lukiokurssia suppeampi.

Kurssi on tarjolla Kovien tieteiden kesälukiolaisille, eikä sitä voi valita ainoana kurssina.

Kurssien valinta ja lukujärjestys

Valitse 1–2 kurssia, korkeintaan yksi kummastakin ryhmästä.

 • Ryhmä 1 (A): vBIabi, vFYabi
 • Ryhmä 2 (B): vKEabi, vMAAabi/vMABabi

Kesän 2022 lukujärjestys (muutokset mahdollisia). FY7 ja KE5 eivät toteudu kesällä 2022. Muille kursseille voit hakea 1.7. mennessä.

Kesälukioon 2022 hakeminen ja peruutusehdot

Kesälukion järjestämispäätös tehdään hakuajan päätyttyä kesäkuun alussa. Samalla ilmoittautuneille tiedotetaan toteutuvat kurssit. Voit ilmoittautua tästä: täytä hakulomake.

Peruutusehdot

 • 1.6.2022 mennessä maksutta,
 • 2.6.–20.6.2022 peritään puolet kurssimaksusta,
 • 20.6.2022 jälkeen veloitetaan koko kurssimaksu.

Lääkärintodistuksella peruutus on mahdollista maksutta. Myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen kurssin alkua ilman pätevää syytä (sairaus tai muu vastaava; lääkärintodistus vaaditaan) tehdyistä peruutuksista opistolla on oikeus periä kuluina koko osanottomaksu. Jos kesälukioon ilmoittautunut ei osallistu kesälukioon, eikä peru osallistumistaan, niin kurssimaksu peritään kokonaisuudessaan.

Hinnat vuonna 2022

 • Yksi  kurssi: 169 €
 • Kaksi kurssia 271 €

Hinnat sisältävät opetuksen, opettajien jakamat oppimateriaalit, lasku- ja tehtäväpajat, ohjauksen, oheisohjelman ja Abitti-kurssin.

Hae apurahaa

Tarvitsetko tukea osallistumismaksuun? Kesälukioseura ry myöntää osittaisia apurahoja kesälukioiden osallistumismaksuihin sosiaalisin ja taloudellisin perustein. Hae apurahaa 8.5. mennessä. Jos haet myöhässä, voit tiedustella apurahatilannetta: juuli.jalavala@kesalukioseura.fi.

Hae apurahaa täällä: https://kesalukio.fi/apuraha-anomus

Muistathan täyttää myös ilmoittautumissomakkeen kesälukioon.

Osallistu videokilpailuun

Kesälukioseura julkaisee kesälukiovideokilpailun kesälukiolaisille!

 • Kuka hullu haluaa opiskella kesällä?
 • Millaista kesälukiossa edes on?
 • Mitä muuta siellä tehdään kuin opiskellaan?
 • Mikä aiheuttaa hysteerisiä naurukohtauksia?
 • Millaisiin tyyppeihin kesälukiossa törmää?
 • Mitä yllättävää siellä voi kokea?

Sinähän sen tiedät, kesälukiolainen. Kerro myös meille ja muille! Aihe on vapaa ja se voi olla ihan kreisikin. Valitse näkökulmasi ja editoi kesälukiokokemuksesi maksimissaan 2 minuutin videolle. Voittajalle on luvassa 300 € stipendi, jolla voi hyvittää osallistumismaksua tänä ja/tai ensi vuonna.

Lue lisää

Järjestäjä ja tiedustelut

Alkio-opisto
www.alkio.fi

Kesälukion rehtori
FM Teemu Säynäjäkangas
teemu.saynajakangas@alkio.fi

Tiedustelut
Kirsi Hintsanen 4.7. saakka
kirsi.hintsanen@alkio.fi
p. 040 714 3459

Teemu Säynäjäkangas 4.7 alkaen
teemu.saynajakangas@alkio.fi
p. 040 714 3461

Koulutussihteeri Seija Solonen
seija.solonen@alkio.fi
p. 040 714 3449

Lisää kesälukiosta

Kesälukioseura ry

Kokemuksia

Palautteista poimittua:

 • Antoisinta oli ehdottomasti uusiin ihmisiin tutustuminen. Sain käytyä kesälukiossa kemian 5. kurssin ennen syksyn kirjoituksia ja sain kerrattua hieman pitkän matikan ja fysiikan kursseja, joka helpottaa minua tulevana abivuonnani.
 • Abikurssit vähentävät yksinopiskelun painetta ja antavat opiskeluun eväitä.

Kesän 2021 etäkesälukion palautteesta: Mitkä odotuksesi täyttyivät?

Sanapilvi kesälukiolaisten palautteista.

Emmin kokemuksia

Syksyllä 2017 unelma hammaslääkärin ammatista oli mielessäni. Lukiosta oli 5 vuotta aikaa enkä ollut opiskellut luonnontieteitä. Matematiikkakaan ei ole koskaan sujunut kovin hyvin lukiossa. Tiesin että valtava työmäärä on edessäni, jos haluan päästä lääketieteelliseen sisään. Ajattelin tosissani yrittää. Aloitin lukemaan pääsykoetta varten itsekseni. En päässyt kovin pitkälle, kun aiheet ylittivät ymmärrykseni. Soitin Alkio-opistoon ja kyselin mitkä heidän opinnoistaan palvelisivat tarpeitani. Puhelimeen vastasikin fysiikan opettaja Sami, joka neuvoi minua ottamaan kesälukiosta fysiikan ja lyhyen matematiikan kursseja päästäkseni alkuun. Vastaanotto kesälukiossa oli mukava. Kaikessa sai apua ja tukea opettajilta ja henkilökunnalta. Vaikka kurssit olivat tiiviitä, asiat jäivät mieleen, kun tunneilla keskittyi ja teki tehtävät. Tuntien välissä pystyi kesästäkin nauttimaan. Kävin välillä opiston rannalla uimassa ja laskemassa kotitehtäviä. Sain tauon jälkeen kiinni kummastakin aiheesta. Kiva kokemus.

Emmi Pirttijärvi, Kovien tieteiden kesälukio 2018

Usein kysyttyä kesälukiosta

Ota maksuasioissa yhteyttä toimistoon, toimisto@alkio.fi

Kyllä. Kotitehtäviä voit tehdä iltapäivien laskupajoissa, jolloin reippaalla työskentelyllä sinulla jää ilta kokonaan vapaaksi!

Yleensä ei. Kurssien alussa toivomme, että kamerat on päällä, jotta oikeasti tutustumme toisiimme.

Kyllä voit. Abi-kursseissa poissaoloja ei tarvitse korvata, mutta lukion opetussuunnitelman mukaisissa kursseissa poissaoloja joutuu tarvittaessa korvaamaan. Poissaolot voivat vaikuttaa myös kurssin arviointiin. Kaikki poissaolot täytyy kuitenkin perustella kurssin opettajalle.

Kyllä voit. Jos haluat, että kurssi hyväksiluetaan kotilukiossasi, loppukoe täytyy saada hyväksytysti läpi. Voit kuitenkin ottaa kurssista osallistumistodistuksen, jolloin sinun ei tarvitse tehdä koetta. Sama koskee abi-kursseja: voit suorittaa loppukokeen ja saada hyväksymismerkinnän tai olla suorittamatta ja saada osallistumistodistuksen.

Miksi Kovien tieteiden kesälukioon?

Yhteisöllisyys

Kesälukiossa et jää yksin, edes etäkesälukiossa. Kesälukiossa panostetaan yhteishenkeen ja tutustumiseen. Laskupajoissa tehtäviä ja ongelmatapauksia voi pohtia yhdessä toisten opiskelijoiden ja opettajan kanssa.

Opintojen hyväksilukeminen

Lukiolaki oikeuttaa opiskelijan hyväksilukemaan tutkintoonsa muualla suoritetut lukion opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Sovi hyväksilukemisesta etukäteen oma oppilaitoksesi kanssa.

Osallistumismaksut

Kesälukiot eivät tavoittele voittoa, vaan opintomaksut määräytyvät kustannusten perusteella. Voit myös anoa apurahaa kesälukio-opintoihisi Kesälukioseuralta.