Arkkitehtuuri, tekniikka ja muotoilu

Unelma-ammattina arkkitehti? Sisustussuunnittelija? Muotoilija? Tekniikan ala? Tervetuloa!

Hae tästä

Kiinnostaako arkkitehtuuri, visuaalinen ala, vai ehkä sittenkin tekniikan ala?

Onko unelmanasi päästä opiskelemaan arkkitehtuuria? Tai rakennusarkkitehtuuria, sisustussuunnittelua, muotoilua, graafista suunnittelua, kenties jotain tekniikan alaa? Kaipaatko vertaistukea, runsaasti monipuolisia harjoituksia sekä henkilökohtaista opastusta ja tukea valintakokeisiin valmistautumisessa? Vai oletko vielä epävarma mikä olisikaan juuri sinun tuleva alasi? Haluamme olla auttamassa sinua eteenpäin ja saavuttamaan tavoitteesi! Huom. voit hakea nyt syksyn 2024 opintoihin!

Alkio-opiston vuoden kestävällä Arkkitehtuuri, tekniikka ja muotoilu -linjalla pääset opiskelemaan valintasi mukaan monipuolisesti visuaalisia aineita, kuten sommittelua, värioppia, perspektiivioppia, arkkitehtuurin ja muotoilun historiaa, valokuvausta ja kuvankäsittelyä, graafista suunnittelua, piirustusta ja maalausta, näyttelysuunnittelua, plastista sommittelua, tilasuunnittelua ja pienoismallien rakentamista. Lisäksi esimerkiksi taidehistoriasta on mahdollisuus suorittaa avoimen yliopiston perusopinnot. 

Opintojen aikana tutustut esimerkiksi Alvar Aallon ja Wivi Lönnin suunnittelemiin arkkitehtuurikohteisiin sekä erilaisiin taidenäyttelyihin. Linjan opinnot soveltuvat sinulle myös, jos olet jatkossa hakeutumassa esimerkiksi sisustusarkkitehtuurin, sisustussuunnittelun, muotoilun tai graafisen suunnittelun aloille. 

Linjalla voit valita tärkeimmät pitkän matematiikan oppimäärät ja halutessasi voit suorittaa myös fysiikan ja kemian opintoja, amk-opintoja muun muassa AutoCad-ohjelmistosta sekä esimerkiksi kieli- ja kirjoitusviestinnän opintoja. Voit osallistua yo-kirjoituksiin ja korottaa aiempia arvosanojasi tehokkaan kertauksen avulla. Kevätlukukaudella harjoittelet runsaasti ennakkovalintatehtäviä ja valintakokeita varten ja saat niistä tarvittavaa osaamista ja varmuutta hakiessasi jatko-opintoihin visuaalisille aloille tai tekniikan aloille.

Me haluamme olla apunasi matkalla kohti unelma-ammattiasi – hae jatkuvan haun kautta nyt!

Polkusi arkkitehtuuriopintoihin, visuaalisille aloille tai tekniikan alalle

Valintatehtävien ja pääsykokeiden kautta

Syksyn opinnot painottuvat erilaisiin visuaalisten aineiden perusteisiin, kuten sommitteluun, värioppiin, perspektiivioppiin, piirustukseen jne. Kevään opinnot painottuvat ennakkovalintatehtävissä tarvittavien taitojen harjoitteluun, pääsykokeisiin valmistautumiseen ja monipuolisiin kuvataideaineiden harjoituksiin. Erilaiset tekniikat ja materiaalit tulevat harjoitustöiden myötä tutuiksi ja saat varmuutta ideointiin ja tehtävien toteutukseen. Kuvataideaineiden lisäksi rinnalla kulkee oman valintasi mukaan esim. taidehistoria, matematiikka, fysiikka, kemia, kieli- ja viestintäopinnot. Tekniikan aloille hakeutuvat voivat valita matematiikan, fysiikan ja kemian lisäksi kieli- ja viestintäopintoja, 3D mallinnusta, yrittäjyyttä.

Kuvallisten alojen löytöretkeilijät

Jos olet vielä epävarma tulevasta ammatistasi ja siitä mihin haluaisitkaan jatkossa hakea, voit tulla opiskelemaan monipuolisesti erilaisia kuvallisia aineita ja valitsemaan niiden lisäksi myös muiden linjojen tarjoamia opintoja. Saat vuoden aikana selkiytettyä tulevaisuuden suunnitelmiasi, opit runsaasti uutta ja tutustut uusiin ihaniin ihmisiin. Keväällä jatko-opintoihin hakeminen voi sujua jo leikiten, kun omat taitosi ovat kehittyneet monella osa-alueella ja haaveammattisikin on kenties jo löytynyt.

Opiskelu ja opetus Alkio-opistossa

Opiskelu linjalla on kokoaikaista, joten sinulla on oikeus opintotukeen. Koska Alkio-opisto luetaan toisen asteen oppilaitokseksi, opintoaika ei vie myöskään tukikuukausia korkeakouluopinnoista. Opiskelupaikka Alkiolla ei muuta asemaasi korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiössä. 

Opintolinja kestää lukuvuoden, jonka aikana pääset osaksi tiivistä yhteisöä opiskelujen, retkien ja muiden tapahtumien järjestämisen tiimellyksessä. Opintolinjalle otetaan opiskelijoita mukaan kesken lukuvuoden. Alkio-opisto on yhteisö, josta saat tukea, kannustusta, vertaistukea ja koko elämän mittaisia ystävyyssuhteita. Oman ryhmän antama tuki ja ryhmähenki ovatkin opintojen etenemisen kannalta tärkeällä sijalla. Opiskelu Arkkitehtuuri, tekniikka ja muotoilulinjalla on monimuotoista, mikä lisää opiskelutaitoja ja kehittää myös akateemisia valmiuksiasi. Harjoittelemme runsaasti kuvallisten aineiden ja tekniikoiden eri osa-alueita ja teemme erilaisia harjoitustehtäviä ennakkovalintatehtäviä ja pääsykokeita varten. Älä siis jää yksin – meillä saat unelma-ammattiasi varten henkilökohtaista tukea, laadukasta lähiopetusta, konkreettisia valmiuksia onnistumiseen sekä vertaistukea muilta alkiolaisilta.

Opintojen suunnittelussa saat tukea ja ohjausta opintolautasesi kokoamiseen: laadukas lähiopetus ja yksilöllinen ohjaus takaavat sen, että sinulla on aina apua saatavilla. 

|

Alkiolla saamani opit avasivat vihdoin ovet unelmien opiskelupaikkaan

Isoin asia, mitä Alkio-vuonna opin, oli ideointi ja ideoideni toteutus nopeasti ja tehokkaasti, niin että työstäni välittyisi haluamani asia. Uskonkin, että tämän opin ansioista koulupaikka aukenikin minulle tänä vuonna. Pääsin usean haku kerran jälkeen opiskelemaan unelma alaani Oulun yliopistoon.

Lue Vilman opiskelijatarina

Usein kysyttyä

Mitä hyötyä minulle on Arkkitehtuuri, tekniikka ja muotoilu -linjasta?

Tällä opintolinjalla voit opiskella monipuolisesti eri taitoja, joista on hyötyä sekä ennakkovalintatehtäviä, pääsykokeita, tulevia opintojasi että elämääsi varten. Sinulla on mahdollisuus valita monipuolisten kuvallisten aineiden lisäksi myös muita oppiaineita ja myös toisten linjojen opintotarjonnan opintoja oman kiinnostuksesi mukaan.

Täällä sinun on mahdollista valita myös sellaisia opintoja tai opintokokonaisuuksia, joita voi olla myöhemmin vaikea tai jopa mahdotonta valita. Joustavuus opinnoissa on yksi valteistamme.

Voinko sisällyttää opistossa suorittamiani opintoja tutkintoon jatko-opinnoissa?

Opistossa suorittamasi avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat korkeakoulututkinnon osia. Suoritettuja opintoja voi sisällyttää myöhemmin korkeakoulututkintoon kunkin korkeakoulun AHOT-periaatteiden mukaisesti ja näin nopeuttaa opintojen etenemistä (AHOT = aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen). Opiston omat opinnot eivät ole suoraan sisällytettävissä korkeakoulujen tutkintoihin, mutta saat opinnoistasi korvaamatonta tietoa ja taitoja esimerkiksi kuvallisista aineista ja omien valintojesi mukaan muun muassa matematiikasta ja fysiikasta.

Miksi Arkkitehtuuri, tekniikka ja muotoilu -linjalle?

Parhaat tulokset tehdään yhdessä ja aika Alkio-opistossa voi merkitä sinulle enemmän kuin uskotkaan. Se on erityinen ajanjakso elämässäsi. Mahdollisuus kasvaa ja kehittyä, oppia ja opiskella, sekä ennen kaikkea luoda yhdessä kokemuksia ja elämyksiä, jotka muistat aina.

Yhteisöllisyys

Yhdessä opiskelussa ja vertaistuessa on voimaa! Pääset opiskelemaan ja oppimaan muiden samasta alasta kiinnostuneiden ja samanhenkisten kurssikavereidesi kanssa ja saat mahdollisuuden tutustua myös kuuluisiin arkkitehtuurikohteisiin ja monipuolisiin näyttelyihin.

Konkretia

Opintolinjalla pääset opiskelemaan runsaasti kaikkea mahdollista mitä visuaalisilla aloilla tulet jatkossakin tarvitsemaan. Monipuoliset harjoitustehtävät vievät osaamistasi uusiin ulottuvuuksiin ja opit myös runsaasti uusia tekniikoita. Eikä erehtyminenkään ole kiellettyä, virheistäkin kun oppii. Ahkerasti harjoittelemalla ja tekemällä opit parhaiten!

Tie kohti tutkintoa

Ota opistovuodesta kaikki hyöty irti ja edistä opintoja! Osan suorittamistasi opinnoista voit saada hyväksiluettua osaksi tulevaa tutkintoa, joten aikasi meillä on todellinen investointi tulevaisuuteen.