Opintotarjotin

Arkkitehtuuri, tekniikka ja muotoilu

Hae nyt lukuvuoden 2024–2025 opintoihin!

Hae tästä

Miten opiskellaan Arkkitehtuuri, tekniikka ja muotoilu -linjalla?

Opiskelu Arkkitehtuuri, tekniikka ja muotoilulinjalla on monimuotoista, mikä lisää opiskelutaitoja ja kehittää myös akateemisia valmiuksiasi. Vuoden aikana harjoittelemme runsaasti kuvallisten aineiden ja tekniikoiden eri osa-alueita. Huom. voit hakea nyt kevään 2024 opintoihin! Teemme erilaisia harjoitustehtäviä valintatehtävää ja pääsykoetta varten. Meillä saat henkilökohtaista tukea, laadukasta lähiopetusta ja konkreettisia valmiuksia onnistumiseen sekä vertaistukea muilta alkiolaisilta. Opintomaksuusi sisältyvät kaikki opiston opintotarjottimelta valitsemasi opinnot, myös avoimet yliopisto- ja amk-opinnot.

Opintotarjotin

Koostamme yhdessä sinulle sopivan opintokokonaisuuden. Alla on esimerkkejä:

 • Arkkitehtuuriin ja muotoiluun suuntavat opinnot
 • Tekniikan aloille suuntaavat opinnot

Lisäksi voit opiskella avoimia yliopisto-opintoja, kuten kieli- ja viestintäopintoja.

Arkkitehtuuriin ja muotoiluun suuntavat opinnot

 • sommittelu
 • perspektiivioppi
 • tilasuunnittelu ja pienoismallit
 • valokuvaus ja kuvankäsittely
 • värioppi
 • graafinen suunnittelu
 • piirustus
 • maalaus
 • näyttelysuunnittelu
 • plastinen sommittelu
 • arkkitehtuurin ja muotoilun perusteet ja historia
 • ideat paperille – valintakokeisiin valmentautuminen
 • osaaminen näkyväksi
 • matematiikan kertaus
 • fysiikka ja kemia
 • taidehistoria (myös avoin yliopisto)

Tekniikan aloille suuntaavat opinnot

 • matematiikan kertaus
 • fysiikka ja kemia
 • yo-kertaukset
 • kemian perusopinnot (avoin yliopisto)
 • AutoCad ja 3D-mallinnus (avoin amk)
 • graafinen suunnittelu
 • piirustus
 • osaaminen näkyväksi
 • perspektiivioppi
 • valokuvaus ja kuvankäsittely
 • kieli- ja viestintäopinnot (avoin yliopisto ja amk)
 • työelämän viestintä (avoin amk)
 • ICT-valmiudet
 • yrittäjyys
 • liikunta

Yliopisto-opinnot

 • Kemia 25 op, JY
 • Taidehistoria 2–25 op (perusopinnot 25 op)

Kieli- ja viestintäopintoja

 • Kirjoitusviestintä 3 op
 • Vuorovaikutuksen ja viestinnän perusteet 3 op
 • Academic Reading and Communication Skills 3 op
 • Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito, 3 op tai 5 op
 • Englannin tehopreppaus 2 op
 • Translation Studies English-Finnish 2-3 op
 • Ruotsin kertaus, 2 op tai 4 op

Opiston yhteisiä opintoja

Kaikilla opintolinjoilla on alla olevia tapahtumia/pajoja

 • Luovien alojen linjatapaamiset
 • Retket
 • Näkökulmia kestävään kehitykseen
 • Pajapäivä