Opintotarjotin

Arkkitehtuuri ja tekniikka

Hae nyt lukuvuoden 2023–2024 opintoihin!

Hae tästä

Miten opiskellaan Arkkitehtuuri ja tekniikka -linjalla?

Opiskelu Arkkitehtuuri ja tekniikkalinjalla on monimuotoista, mikä lisää opiskelutaitoja ja kehittää myös akateemisia valmiuksiasi. Vuoden aikana harjoittelemme runsaasti kuvallisten aineiden ja tekniikoiden eri osa-alueita.  Lisäksi teemme erilaisia harjoitustehtäviä valintatehtävää ja pääsykoetta varten. Meillä saat henkilökohtaista tukea, laadukasta lähiopetusta ja konkreettisia valmiuksia onnistumiseen sekä vertaistukea muilta alkiolaisilta. Opintomaksuusi sisältyvät kaikki opiston opintotarjottimelta valitsemasi opinnot, myös avoimet yliopisto ja amk-opinnot.

Opintotarjotin

Koostamme yhdessä sinulle sopivan opintokokonaisuuden. Alla on esimerkkejä:

 • Arkkitehtuuriin suuntavat opinnot
 • Tekniikan aloille suuntaavat opinnot

Lisäksi voit opiskella yliopisto-opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä opiston omia opintoja.

Arkkitehtuuriin suuntavat opinnot

 • sommittelu
 • perspektiivioppi
 • tilasuunnittelu ja pienoismallit
 • valokuvaus ja kuvankäsittely
 • värioppi
 • graafinen suunnittelu
 • piirustus
 • maalaus
 • johdatus grafiikan menetelmiin
 • näyttelysuunnittelu
 • plastinen sommittelu
 • arkkitehtuurin ja muotoilun perusteet ja historia
 • ideat paperille – valintakokeisiin valmentautuminen
 • osaaminen näkyväksi
 • matematiikan kertaus
 • fysiikka ja kemia
 • taidehistoria

Tekniikan aloille suuntaavat opinnot

 • matematiikan kertaus
 • fysiikka ja kemia
 • kemian perusopinnot
 • maantieteen kertaus
 • AutoCad ja 3D-mallinnus
 • graafinen suunnittelu
 • piirustus
 • osaaminen näkyväksi
 • perspektiivioppi
 • valokuvaus ja kuvankäsittely
 • kieli- ja viestintäopinnot
 • työelämän viestintä
 • ICT-valmiudet
 • yrittäjyys
 • liikunta

Yliopisto-opinnot

 • Kemia 25 op, JY
 • Taidehistoria 2–25 op (perusopinnot 25 op)

Viestintä- ja kieliopintoja

 • Kirjoitusviestintä 3–5 op
 • Puheviestintä 2 op
 • Englannin tehopreppaus 2 op
 • Academic Reading 3 op
 • Communication Skills 3 op
 • Ruotsi, eri tasoja
 • Svenska för naturvetare och matematiker 3 op

Opiston opintoja

 • Linjatunti 2–4 op
 • Linjaretket
 • Näkökulmia kestävään kehitykseen 1–3 op
 • Pajapäivä 1 op
 • Ideat paperille – valintakokeisiin valmentautuminen 4 op
 • Näyttelysuunnittelu ja toteutus 1 op