Opintolinja

Luova kirjoittaminen ja kirjallisuus

Tervetuloa, luova kirjoittaminen ja kirjallisuus avaavat ovia!

Hae nyt

Hei, sinä kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta kiinnostunut!

Luova kirjoittaminen ja kirjallisuus -opintolinja on oikea paikka juuri sinulle. Tavoitteenasi voi olla oman kirjoitusprojektin edistäminen, yliopistoon pääseminen ja/tai luovaan vuoteen heittäytyminen. Huom. voit hakea nyt syksyn 2024 opintoihin! Otan huomioon sinun visiosi määränpäästä ja koko ryhmän toiveet. Teemme yhteisestä matkastamme antoisan ja ikimuistoisen.

Ensinnäkin seikkailemme kirjoittamalla ja lukemalla. Käytäntöön liittyy myös sopivasti teoriaa. Voit suorittaa avoimen yliopiston perusopintoja kirjallisuudesta. Luovan kirjoittamisen elämykselliset tehtävät inspiroivat tuottamaan tekstiä ja keskustelemaan. Opintojen aikana perehdyt kirjallisuuteen ja kirjoittamiseen taiteena, kytket lukemaasi historialliseen yhteyteen ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja kehität kriittisen ajattelun taitoa. Lukuvuoden aikana käsityksesi kirjoittamisesta avartuu ja taitosi monipuolistuvat. Luova kirjoittaminen ja kirjallisuus -linjalla tulet kehittymään ja kasvamaan kirjoittajana ja opiskelijana. Lisäksi tunnistat paremmin omia vahvuuksiasi ja selkiytät visioitasi. 

Alkio-opisto on oppimisyhteisönä kannustava ja virikkeinen. Opistolla käy kirjailijoita ja muiden alojen ammattilaisia kertomassa työstään tai vetämässä pajoja. Hyvä opiskeluympäristö mahdollistaa sinulle merkityksellisen luovan vuoden riippumatta siitä, oletko hakeutumassa korkeakouluun, etsimässä omaa alaasi tai keskittymässä omaan kirjoittamiseesi. Luovan kirjoittamisen ja kirjallisuuden linjalla on jatkuva haku; voit aloittaa opintosi lukuvuoden alussa tai myöhemmin. Pääset koostamaan hyvässä ohjauksessa itsellesi sopivan ja omia tavoitteitasi tukevan opintokokonaisuuden. Kokopäiväinen opiskelu ei muuta asemaa korkeakoulujen ensikertalaiskiintiössä. Sinulla on oikeus hakea Kelan opintotukea ja asumistukea. Opintotuki ei kuluta korkeakoulun opintotukikuukausia.

Olethan jo matkalla kohti omaa tavoitettasi? Hae nyt mukaan! 

Ystävällisesti oppaasi

Kati Rantala-Lehtola

opettaja, kirjailija, FM, YTM

P.S. Kyse on siitä, mikä on merkityksellistä. 

Kolmenlaisia tavoitteita Luova kirjoittaminen ja kirjallisuus -linjalla

Yliopisto

Yliopistoon on mahdollista päästä opiskelemaan kirjallisuutta (ja suomen kieltä) kahdella tavalla: avoimen väylän tai valintakokeiden kautta. Avoimen väylällä ei ole valintakoetta. Alkio-vuoden aikana suoritat avoimen yliopiston kirjallisuuden perusopintoja ja näiden suoritusten avulla voit hakea yliopistoon avointa väylää pitkin. Suoritetut opinnot myös nopeuttavat valmistumistasi, koska ne hyväksiluetaan tutkintoon. Alkiolla saat valmennusta kevään valintakokeisiin. Opit tieteenalan keskeisiä käsitteitä ja tutkimussuuntia sekä kehityt tekstien analysoinnissa, kriittisessä ajattelussa ja esseiden kirjoittamisessa. – Ota seuraava askel tiellä kohti tutkintoa.

Oma projekti

Sinulla voi olla jokin oma kirjoitusprojekti työn alla tai muuten haluat kehittää itseäsi kirjoittajana. Muodostamme Alkiolla pienen kirjoittajayhteisön, joka tukee sinua matkalla kohti syvempää kirjoittajuutta. Luovan kirjoittamisen lisäksi tutustut halutessasi myös tieteelliseen ja journalistiseen kirjoittamiseen. Saat asiantuntevaa ohjausta ja rakentavaa palautetta tekstistäsi kirjoitusprosessisi eri vaiheissa. Perehdymme myös kustantamiseen ja julkaisemiseen. – Uusi sivu on kääntymässä, sinä kirjoitat sen.

Löytöretkeily

Olet ehkä miettimässä, mille alalle haluaisit. Opetusala sekä kulttuuri- ja media-alat saattavat kiinnostaa. Kenties kaipaat luovaa vuotta ja olet valmis kokeilemaan luovaa kirjoittamista ja lukemaan hyvää kirjallisuutta. Alkiolla selkiytät omia visioitasi tai löydät uusia suuntia. Sinulle tarjoutuu ainutlaatuisia tilaisuuksia tehdä erilaisia luovia kokeiluja – vaikkapa ympäristösanataidetta – ja osallistua hienoille kulttuuri- ja kirjoitusretkille oman ryhmämme kanssa. – Seikkailu on alkamassa, ja sinä olet sen sankari.

Mitä voit opiskella Luova kirjoittaminen ja kirjallisuus -opintolinjalla?

Luovan kirjoittamisen ja kirjallisuuden linjalla kirjoitamme, luemme ja keskustelemme sekä teemme luovia kokeiluja ja opintoretkiä.

Harjoittelemme erilaisten tekstilajien – erityisesti proosan ja lyriikan – kirjoittamista. Voit kiinnostuksen mukaan kokeilla myös journalistista kirjoittamista. Monipuoliset harjoitukset avaavat kirjoittamista eri näkökulmista, muun muassa luovana prosessina. Ryhmässä harjoittelemme myös palautteen antamisen taitoa. Halutessasi saat kommentteja omasta tekstistäsi kirjoitusprosessisi eri vaiheissa. Mikäli sinulla on jokin isompi kirjoitusprojekti menossa, annan siihen asiantuntevaa ohjausta. Perehdymme tekstien julkaisemiseen ja pyrimme löytämään sopivia julkaisupaikkoja.

Avoimen yliopiston opinnot johdattavat sinut kirjallisuuden ja kirjoittamisen maailmaan ja tekevät tutuksi myös valintakokeissa esiin nousevia teemoja. Jos tähtäät yliopistoon, ehdit lukuvuoden aikana suorittaa yhden perusopintokonaisuuden ja sen lisäksi viestintä- ja kieliopintoja. Nämä opinnot hyväksiluetaan tutkintoosi, kun yliopiston ovi aukeaa. Tuen opiskeluasi ja valmennan sinua niin yliopiston kuin muidenkin oppilaitosten valintakokeisiin. Tarjolla on myös avoimen ammattikorkeakoulujen opintoja kulttuurialalta.

Lukuvuoden aikana kerrytät tiedon ja taidon lisäksi kokemuksia. Opinnot on mahdollisuus aloittaa myös kesken lukuvuotta. Opinto- ja kirjoitusretkiltä saat elämyksiä, ajatuksia ja inspiraatiota. Lisäksi ryhmässä voi syntyä jokin innostava idea, jota kaikki lähtevät toteuttamaan yhdessä. Esimerkiksi lukuvuonna 2021–2022 opiskelijat tekivät lyhytelokuvan. Voisikohan sinun ryhmäsi innostua vaikkapa ympäristösanataiteesta?

Uusia ystäviä ja kiinnostavia kursseja

Oheisella videolla Miki ja Erin keskustelevat Alkio-vuoden parhaista paloista, joita ovat erityisesti uudet ystävät, oma rauha, kiinnostavat kurssit ja hyvät opetusmenetelmät.

Opiskelu ja opetus Alkio-opistossa

Opiskelu Luova kirjoittaminen ja kirjallisuus -opintolinjalla on kokoaikaista, joten sinulla on oikeus opintotukeen. Koska Alkio-opisto luetaan toisen asteen oppilaitokseksi, opintoaika ei vie myöskään tukikuukausia korkeakouluopinnoista. Jos tähtäät korkeakouluun, suoritetut opinnot nopeuttavat valmistumista, koska niitä hyväksiluetaan korkeakoulututkintoon myöhemmin. Opiskelupaikka Alkiolla säilyttää asemasi korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiössä. Voit siis turvallisesti kokeilla, löytyykö luovasta kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta oma alasi. Alkio-vuotta sanotaan usein elämän parhaaksi vuodeksi.

Luovan kirjoittamisen ja kirjallisuuden opintolinja kestää lukuvuoden, jonka aikana pääset osaksi tiivistä yhteisöä,  josta saat tukea, kannustusta, vertaistukea ja koko elämän mittaisia ystävyyssuhteita. Mukaan pääsee silti kesken lukuvuoden. Alkio-opisto on lämminhenkinen yhteisö, joka järjestää mm. kiinnostavia retkiä ja tapahtumia. Oman ryhmän antama tuki ja ryhmähenki ovat opintojen etenemisen kannalta tärkeitä.

Opiskelu luovan kirjoittamisen ja kirjallisuuden linjalla on monimuotoista, mikä lisää opiskelutaitojasi ja kehittää niin akateemisia kuin taiteellisia valmiuksiasi. Opintoihin sisältyy lähiopetuksen lisäksi verkko-opiskelua, oppimistehtäviä, esseitä, ryhmätöitä, lukupiirejä, harjoituksia ja itsenäistä opiskelua. Avoimen yliopiston perusopintojen kursseilta saat preppauksen ja tiedollisen opin lisäksi akateemisia valmiuksia yliopisto-opintoihin, jotka auttavat sinua myöhemmissä opinnoissasi. Keväällä teemme myös harjoituskokeita ja tutustumme luovien alojen kuten kirjallisuustieteen pääsykoemateriaaleihin yhdessä oppien ja onnistuen. Älä siis jää yksin pääsykoeurakan kanssa. Meillä saat henkilökohtaista ohjausta, laadukasta lähiopetusta, konkreettisia valmiuksia onnistumiseen ja vertaistukea.

Usein kysyttyä opiskelusta

Onko mielesssäsi jokin kysymys opiskelusta Alkio-opistolla? Tutustu opintolinjan tarjontaan ja kurkkaa usein kysytyt kysymyksemme, joista löydät vastaukset mieltäsi askarruttaviin asioihin!

Voit opiskella avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sekä kansanopisto-opintoja. Opiskelu tapahtuu opintolinjoilla, joiden opintotarjottimille on lastattu kyseiselle linjalle suunnattuja opintoja. Se ei kuitenkaan sido, vaan voit koota itseäsi kiinnostavia opintoja koko opiston opintotarjottimelta.

Opiskelu tapahtuu päiväopetuksena opintolinjoilla, joilla opiskelutavat ja käytänteet vaihtelevat. Opetusryhmät ovat melko pieniä ja saat opintoihisi ohjausta. Opetus toteutetaan lukuvuoden, syyslukukauden tai kevätlukukauden mittaisina koulutuksina.

Kyllä säilyy. Alkio-opisto on toisen asteen oppilaitos, joten vaikka opiskelisit vuoden yliopisto-opinnot Alkio-opistossa, se ei vaikuta asemaasi ensikertalaisuuskiintiössä.

Opintolinjasta riippuen koko opintovuoden opinnot valmentavat valintakokeisiin ja osalla linjoista on valmentavia opintoja lisäksi. Myös opiskelutaitosi karttuvat opintojen edetessä.

Suoritettuja avoimen ylopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja voi sisällyttää myöhemmin korkeakoulututkintoon kunkin korkeakoulun AHOT-periaatteiden mukaisesti ja näin nopeuttaa opintojen etenemistä (AHOT = Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen). Usein avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnot hyväksytään tutkintoon joko suoraan sisältöopintoihin tai vapaasti valittaviin opintoihin.

Miksi Luova kirjoittaminen ja kirjallisuus -opintolinjalle?

Luova vuosi on merkityksellinen ajanjakso, jolloin etenet kohti tavoitteitasi sekä kehityt kirjoittajana ja opiskelijana.

Yhteisöllisyys

Yhdessä opiskelussa ja vertaistuessa on voimaa! Pääset oppimaan muiden samasta alasta kiinnostuneiden ja samanhenkisten kanssa. Saat uusia ystäviä eri puolilta Suomea ja jopa maailmaa. Alkio on kuin pieni kylä, jossa erilaiset ihmiset ja kulttuurit kohtaavat.

Konkretia

Hyvässä ohjauksessa saat suoritettua niin avoimen yliopiston kuin luovan kirjoittamisen opintoja ja edistettyä mahdollista kirjoitusprojektiasi. Opiskelu on käytännönläheistä, ja toiveesi otetaan huomioon. Yllätyt, miten paljon opitkaan.

Tie kohti tutkintoa

Alkiolla luot omaa polkua hyvässä ohjauksessa. Matkan aikana tavoitteesi kirkastuvat ja huomaat omat vahvuutesi. Sinua kuunnellaan ja saat tukea esimerkiksi valintakokeisiin valmentautumisessa. Luo tulevaisuutesi Alkiolla!