Työttömyysetuudella opiskelu

Omaehtoisia opintoja työttömyysetuudella

Edellytykset

Omaehtoisia opintoja voi tietyin edellytyksin opiskella menettämättä työttömyysetuutta vuoden 2010 alusta lukien.

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet

  • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
  • vähintään 25-vuotias
  • TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla
  • sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen

Opiskelun kestolle ei ole vaatimuksia, mutta opiskelua tukevaa työttömyysetuutta voi saada enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta kohden.Työttömyysturvan ansio- ja peruspäivärahan enimmäisaika kuluu myös opiskelun aikana.

Lisätietoja: Työ- ja elinkeinotoimistot.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna