Opintolinja

Yhteiskunta- ja valtiotieteet

Tavoitteena yhteiskunta- tai valtiotieteiden opiskelu? Tervetuloa!

Hae nyt

Kohti unelmiesi alaa

Onko unelmanasi päästä opiskelemaan sosiaalitieteitä, yhteiskuntatieteitä, sosiaalityötä, politiikan tutkimusta, kansainvälistä politiikkaa, valtio-oppia tai poliittista historiaa? Kaipaatko vertaistukea, valmennusta ja henkilökohtaista tukea valintakokeisiin? Vai haluaisitko kenties kokeilla, ovatko yhteiskunta- tai valtiotieteet sinun juttusi? Yliopistoon voi olla haastavaa päästä ja me Alkio-opistolla haluamme auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi!

Alkio-opiston vuoden kestävällä yhteiskunta- ja valtiotieteiden opintolinjalla pääset opiskelemaan laajasti yhteiskunta- ja valtiotieteitä, kuten yhteiskuntapolitiikkaa, sosiologiaa, sosiaalityötä, valtio-oppia, kansainvälistä politiikkaa, politiikan tutkimusta  ja poliittista historiaa. Vuoden aikana saat valmiudet hakea yliopistoon joko avoimen väylän kautta, valintakokeella tai yo-todistuksellasi. Opintoihin kuuluu eri yliopistojen kursseja, tukena toimivia kansanopiston omia kursseja ja keväällä valmennamme sinua pääsykokeeseen. Oppi ei mene hukkaan, sillä suorittamasi opinnot saat hyväksiluettua tutkintoosi, kun ovi yliopistoon aukeaa.

Me haluamme olla apunasi matkalla kohti yliopisto-opintoja – hae jatkuvan haun kautta nyt!

Tie kohti tutkintoa ja omaa alaa

Väyläopintojen avulla

Alkio-opistossa vuoden aikana opiskelet kursseja avoimesta yliopistosta. Suoritusten avulla voit hakea eri yliopistoihin yhteiskuntatieteisiin, sosiaalitieteisiin, valtio-oppiin, poliittiseen historiaan ja politiikan tutkimukseen avoimen väylän kautta ilman valintakoetta. Suoritetut opinnot nopeuttavat valmistumistasi.

Valintakokeen kautta

Voit opiskella kansanopistokursseja ja avoimen yliopiston kursseja, jotka tukevat valintakokeeseen valmistautumista. Keväällä harjoitellaan yhdessä valintakoetta varten. Opintojen aikana saat tuntumaa siihen, minkälaisia yliopistokurssit voivat olla – tai oikeastaan, kuinka mielenkiintoisia kurssit ovat ja mihin kaikkeen haluaisitkaan yliopistossa päästä tutustumaan enemmän!

Omaa polkua etsimässä

Sinua on ehkä aina kiinnostanut yhteiskuntatieteet, mutta et oikein ole varma asiasta. Olisiko politiikan tutkimus mielenkiintoista? Ja mitä ihmettä opiskellaan sosiologiassa? Millaisiin töihin näistä valmistutaan? Tule ja ota selvää! Suorittamalla opintoja Alkio-opiston laajasta opintotarjonnasta sinulle selkenee, mistä olet kiinnostunut. Vuosi Alkiolla antaa sinulle aikaa pohtia rauhassa tulevaa suuntaasi. Lisäksi saat hyviä vinkkejä sinulle sopivista hakukohteista linjalaisilta ja opettajilta, joilla on erilaisia koulutus- ja urapolkuja.

Mitä voit opiskella 
yhteiskunta- ja valtiotieteiden opintolinjalla?

Yhteiskunta- ja valtiotieteiden opintolinjalla pääset opiskelemaan avoimen yliopiston opintoja usealta eri alalta. Voit valita perusopintoja valtio-opista, poliittisesta historiasta, sosiaalitieteistä, yhteiskuntatieteistä ja sosiaalityöstä. Näiden lisäksi voit opiskella viestintä- ja kieliopintoja, jotka kuuluvat väyläopintoihin ja yliopistotutkintoon. 

Yliopiston valintakokeisiin tähtäävät opiskelevat yhteiskunta- ja valtiotieteellisellä linjalla pääosin vuoden ajan. Tällöin on mahdollisuus suorittaa yksi tai useampia avoimen yliopiston perusopintokokonaisuuksia. 

Jyväskylän avoimeen yliopistoon suoritettavat Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot muodostavat pohjaopinnot elämänkatsomustiedon, filosofian, sosiologian, valtio-opin ja yhteiskuntapolitiikan aineopintoihin. Perusopinnoissa opit hahmottamaan yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisen tiedon näkökulmasta ja saat monipuolisen kuvan yhteiskuntatieteistä tieteenalana. Sosiaalityön perusopinnot ovat suureksi osaksi yhteisiä yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopintojen kanssa ja niiden suorittaminen on mahdollista kauttamme Jyväskylän avoimeen yliopistoon.

Turun avoimeen yliopistoon suoritettavat Sosiaalitieteiden ja sosiaalityön perusopinnot toimivat pohjana sosiaalipolitiikan, sosiaalityön, sosiologian ja taloussosiologian aineopinnoille. Sosiaalitieteiden yhteisistä perusopinnoista saat yliopistotasoiset perustiedot sosiaalitieteistä, suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja sosiaalitieteellisen tutkimuksen tekemisestä.

Turun avoimeen yliopistoon tehtävät osittain yhteiset Valtio-opin ja poliittisen historian perusopinnot luovat pohjan valtio-opin ja poliittisen historian aineopinnoille sekä yleisesti politiikan tutkimuksen ja kansainvälisen politiikan opiskelulle.

Perusopintojen ja tarvittavien kieli- ja viestintäopintojen suorittaminen mahdollistaa hakeutumisen väylän kautta yliopistoon. Yhteiskunta- ja valtiotieteiden linjalla voit yhden lukuvuoden aikana tehdä väyläopinnot esimerkiksi sosiaalitieteisiin, valtio-oppiin ja poliittiseen historiaan Turun yliopistoon, yhteiskuntatieteisiin Itä-Suomen yliopistoon tai vaikka politiikan tutkimukseen Tampereen yliopistoon. Väylämahdollisuuksia on monia!

Voit hakea yhtäaikaa myös sekä avoimen väylän kautta että perinteisesti valintakokeen kautta – näin lisäät mahdollisuuksiasi päästä opiskelemaan yhteiskunta- ja valtiotieteitä!

Opetus, ohjaus ja yhdessä opiskelu auttavat sinua perusopintojen suorittamisessa. Lisäksi tukena on Alkio-opistom kursseja, kuten tieteellistä kirjoittamista yhteiskuntatieteissä, keskustelukerhoa ja kansalaisvaikuttamisen kokeilemista. Loppukeväästä pääpaino opinnoissa on valintakokeisiin valmistautumisessa. Saat tukea valintakokeisiin valmistautumiseen niin opettajilta kuin muilta samaan kokeeseen suuntaavilta.

|

Alkio mahdollisti minulle koulupaikan, ystäviä ja opintopisteitä

Alkio-opisto mahdollisti minulle koulupaikan, mutta sen lisäksi myös ystäviä, kokemuksia, paljon hyväksi luettavia opintopisteitä ja aikaa miettiä omia mielenkiinnon kohteitaan. Koen onnellisuutta, mutta myös etuoikeutta siitä, että sain korkeakoulupaikan. Korkeakouluihin sisään pääsemiseksi on alettu entistä enemmän painottaa ylioppilastodistusten merkitystä. En olisi ikinä päässyt lukemaan ylioppilastodistuksellani haluamaani alaa, joten koin alusta asti pääsykokeiden olevan minulle ainut mahdollisuus ja johon opistolla sain tukea. Sain Alkiolla huomata, kuinka erilaiset ihmiset eri lähtökohdista ja erilaisella opiskeluhistorialla voivat tähdätä kohti unelmiaan, lisäksi vielä eri tavoin.

Lue Helmin tarina

Opiskelu ja opetus Alkio-opistossa

Opiskelu yhteiskunta- ja valtiotieteiden linjalla on kokoaikaista, joten sinulla on oikeus opintotukeen. Koska Alkio-opisto luetaan toisen asteen oppilaitokseksi, opintovuosi ei vie myöskään tukikuukausia korkeakouluopinnoista, mutta suoritetut opinnot nopeuttavat valmistumista. Opiskelupaikka Alkiolla ei muuta asemaasi korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiössä. Voit siis turvallisesti kokeilla löytyykö yhteiskuntatieteistä oma alasi – elämäsi paras välivuosi odottaa sinua.

Opintolinja kestää vuoden, jonka aikana pääset osaksi tiivistä yhteisöä opiskelujen ja muiden tapahtumien järjestämisen tiimellyksessä. Alkio-opisto on yhteisö, josta saat tukea, kannustusta, vertaistukea ja koko elämän mittaisia ystävyyssuhteita. Oman ryhmän antama tuki ja ryhmähenki ovatkin opintojen etenemisen kannalta tärkeällä sijalla. Opiskelu yhteiskunta- ja valtiotieteen linjalla on monimuotoista, mikä lisää opiskelutaitoja ja kehittää akateemisia valmiuksiasi. Opintoihin sisältyy opetuksen lisäksi verkko-opiskelua, oppimistehtäviä, esseitä, tenttejä, seminaareja, ryhmätöitä, lukupiirejä, tuutorointia, harjoituksia ja itsenäistä opiskelua. Saat preppausta ja opetusta avoimen yliopiston kursseilta ja akateemisia valmiuksia yliopisto-opintoihin. Opinnoissa tutustumme pääsykoemateriaaleihin yhdessä oppien ja onnistuen. Älä siis jää yksin pääsykoeurakan kanssa – meillä saat siihen henkilökohtaista tukea, laadukasta opetusta, konkreettisia valmiuksia onnistumiseen sekä vertaistukea muilta alkiolaisilta.

Opintojen suunnittelussa saat tukea ja ohjausta opintolautasesi kokoamiseen: laadukas lähiopetus ja yksilöllinen ohjaus takaavat sen, että sinulla on aina apua saatavilla. Alkio-opistossa opiskelemasi kurssit saat hyväksiluettua yliopistossa, joten vuosi Alkio-opistolla vie sinua kohti tutkintoa ja on todellinen investointi tulevaisuuteen.

Miksi yhteiskunta- ja valtiotieteiden opintolinjalle?

Parhaat tulokset tehdään yhdessä ja aika Alkio-opistossa voi merkitä sinulle enemmän kuin uskotkaan. Se on erityinen ajanjakso elämässäsi. Mahdollisuus kasvaa ja kehittyä, oppia ja opiskella, sekä ennen kaikkea luoda yhdessä kokemuksia ja elämyksiä, jotka muistat aina. Lukuisat opintolinjamme tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia sinulle, joka haluat oppia, opiskella ja kokea yhdessä. Tässä kolme syytä tulla yhteiskunta- ja valtiotieteiden opintolinjalle Alkio-opistoon:

Tee väyläopinnot

Onneksi valintakokeet eivät ole ainoa reitti yliopistoon! Yhteiskunta- ja valtiotieteissä väylämahdollisuuksia on monia. Väyläopintojen tekijöitä on meillä paljon, joten saat varmasti vertaistukea ja yhdessä tehden opinnot etenevät sujuvasti. Laadukas ohjaus ja opetus auttavat sinua saavuttamaan tavoitteesi, ja saat välivuodesta kaiken irti, kun suorittamasi opinnot hyväksiluetaan osaksi tutkintoa.

Yhdessä olemme enemmän

Uusia kavereita, uusia kokemuksia, uuden oppimista yhdessä. Yhdessä tekeminen siivittää sinua kohtia unelmiesi opiskelupaikkaa ja muistot Alkio-vuodesta yhdistävät ihmisiä vielä vuosienkin päästä.

Tutustu rauhassa

Sinulla on kokonainen lukuvuosi aikaa miettiä omaa tulevaisuuden alaa ja kokeilla erilaisia opintoja. Voit kokeilla osaamistasi avoimen yliopiston opinnoissa, rakentaa pohjatietoja tai keskittyä opiskelutaitojen kehittämiseen. Vuosi Alkiolla voi vahvistaa näkemystäsi tulevasta alastasi tai sitten löydät uuden suunnan.

Usein kysyttyä opiskelusta

Onko mielessäsi jokin kysymys opiskelusta Alkio-opistolla? Tutustu opintolinjan tarjontaan ja kurkkaa usein kysytyt kysymyksemme, joista löydät vastaukset mieltäsi askarruttaviin asioihin!

Voit opiskella avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sekä kansanopisto-opintoja. Opiskelu tapahtuu opintolinjoilla, joiden opintotarjottimille on lastattu kyseiselle linjalle suunnattuja opintoja. Se ei kuitenkaan sido, vaan voit koota itseäsi kiinnostavia opintoja koko opiston opintotarjottimelta.

Opiskelu tapahtuu päiväopetuksena opintolinjoilla, joilla opiskelutavat ja käytänteet vaihtelevat. Opetusryhmät ovat melko pieniä ja saat opintoihisi ohjausta. Opetus toteutetaan lukuvuoden, syyslukukauden tai kevätlukukauden mittaisina koulutuksina.

Kyllä säilyy. Alkio-opisto on toisen asteen oppilaitos, joten vaikka opiskelisit vuoden yliopisto-opinnot Alkio-opistossa, se ei vaikuta asemaasi ensikertalaisuuskiintiössä.

Opintolinjasta riippuen koko opintovuoden opinnot valmentavat valintakokeisiin ja osalla linjoista on valmentavia opintoja lisäksi. Myös opiskelutaitosi karttuvat opintojen edetessä.

Suoritettuja avoimen ylopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja voi sisällyttää myöhemmin korkeakoulututkintoon kunkin korkeakoulun AHOT-periaatteiden mukaisesti ja näin nopeuttaa opintojen etenemistä (AHOT = Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen). Usein avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnot hyväksytään tutkintoon joko suoraan sisältöopintoihin tai vapaasti valittaviin opintoihin.