Opintolinja

Oikeustieteet

Tavoitteena oikeustieteiden opiskelu? Tervetuloa!

Hae nyt

Kohti oikeustieteellistä

Haaveiletko oikeustieteiden opiskelemisesta? Kaipaatko valmennusta, henkilökohtaista ja vertaistukea valintakokeisiin? Haluatko ehkä kokeilla, ovatko oikeustieteet sinun juttusi? Oikeustieteelliseen on tunnetusti haastavaa päästä, ja me Alkio-opistolla haluamme auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi!

Alkio-opiston lukuvuoden kestävällä Oikeustieteet-opintolinjalla pääset opiskelemaan laajalla skaalalla eri oikeudenalojen perusteita aina perhe- ja jäämistöoikeudesta eurooppaoikeuteen sekä yleisemmin oikeudellista tiedonhakua ja kirjoittamista. Vuoden aikana saat valmiudet hakea oikeustieteelliseen valintakokeella tai yo-todistuksellasi sekä hyvän pohjan avoimen yliopiston väyläopintoihin. 

Koko lukuvuosi antaa eväitä valintakokeeseen, mutta erityisesti keväällä keskityt valintakokeeseen valmentautumiseen mm. perehtymällä valintakoekirjallisuuteen ja harjoittelemalla valintakokeen erilaisia tehtävätyyppejä. 

Vuoden mittainen ahkerointi ei myöskään mene hukkaan, sillä suorittamasi avoimen yliopiston opinnot on mahdollista saada sisällytettyä tutkintoosi, kun ovi yliopistoon aukeaa.

Me haluamme olla apunasi matkalla kohti oikeustieteellistä – hae jatkuvan haun kautta nyt!

Tie kohti tutkintoa ja omaa alaa

Väyläopintojen avulla

Oikeustieteelliseen on mahdollista päästä avoimen väylän kautta – ilman valintakoetta. Vuoden aikana opiskelet kursseja pääasiassa Turun avoimesta yliopistosta. Saat tässä ajassa hyvän alun omille “väyläopinnoille”. Lukuvuoden jälkeen voit jatkaa väyläopintojen tekemistä ja lopulta hakea näiden suoritusten avulla yliopistoon avointa väylää pitkin. Huomaathan, että kullakin yliopistolla on omat vaatimuksensa väyläopintojen suhteen.

Valintakokeen kautta

Keväällä keskityt valmistautumaan oikeustieteelliseen valintakokeeseen. Perehdyt valintakokeen erilaisiin tehtävätyyppeihin, harjoittelet vastaustekniikkaa ja -strategiaa. Valintakoekirjat otat haltuun yhdessä muiden oikislaisten ja opettajan kanssa niiden ilmestyttyä. Lopulta koko lukuvuosi kasvattaa valmiuksiasi menestyä valintakokeessa!

Oikeustieteen löytöretkeilijät

Oikeustieteiden linjalla sinulla on myös mahdollisuus kokeilla, onko oikeustieteet juuri sinun juttusi. Saat hyvän käsityksen siitä, millaista on opiskella oikeustieteitä sekä millaisia taitoja juristin työssä lopulta vaaditaan.

Mitä voit opiskella oikeustieteiden opintolinjalla?

Opintoihin kuuluu avoimen yliopiston ja Alkio-opiston omia oikeustieteen kursseja. Avoimen yliopiston kurssit sisältävät kattavasti Turun avoimen yliopiston opintoja eri oikeudenalojen perusteista (esim. perhe- ja jäämistöoikeus, eurooppaoikeus sekä valtiosääntöoikeus) sekä tämän lisäksi eräitä Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksoja. Alkio-opiston omassa oikeustieteen opetuksessa saat ensinnäkin säännöllistä ohjausta ja tukea avoimen yliopiston opintojen suorittamiseen: käyt yhdessä opettajan ja muiden oikislaisten kanssa lävitse kurssien materiaaleja, harjoittelet tehtävien avulla ja kertaat tentteihin porukan tuella. Lisäksi Alkio-opiston omissa opinnoissa perehdyt muidenkin valittujen oikeudenalojen perusteisiin (mm. rikos- ja prosessioikeus), harjoittelet intensiivisesti oikeudellisen tiedon etsimistä ja soveltamista sekä juridista kirjoittamista eri laajuisissa kirjallisissa töissä oikeustapaustehtävistä esseisiin.

Kevätlukukauden lopulla pääpaino on oikeustieteiden valintakokeeseen valmistautumisessa. Tutustut valintakokeen tyypillisiin tehtävämuotoihin, vastaustekniikkaan sekä -strategioihin ennen valintakoekirjojen ilmestymistä. Asia ei jää vain teorian tasolle, vaan harjoittelet myös eri tehtävätyyppeihin vastaamista. Valintakoekirjojen ilmestyttyä otamme materiaalin yhdessä haltuun sekä teemme lopuksi simuloidun harjoitusvalintakokeen.

Keväällä 2024 Oikeustieteiden linjalla voi suorittaa seuraavat kansanopiston omat opintojaksot:

  • Oikeudellinen argumentaatio II, 2 op
  • Prosessioikeus, 2 op
  • Eurooppaoikeuden, kansainvälisen oikeuden sekä perhe- ja jäämistöoikeuden perusteita, noin 1-4 op
  • Oikeustieteen valintakoekertaus, 4 op
|

Alkio-opisto avasi ovet oikeustieteelliseen

Vuoden aikana saamani oppi näkyi selvästi valintakoeurakan aikana. Valintakoekirjallisuuden haltuunotto tuntui helpommalta, kun mm. kirjoissa esiintyvä oikeudellinen terminologia oli minulle jo suurimmaksi osaksi entuudestaan tuttua. Itse valintakokeessa taas mm. oikeustapaustehtäviin vastaaminen tuntui vaivattomalta, koska oikeustapaustehtäviin vastaamisesta oli muodostunut minulle jo rutiini opintojen aikana. Myös rikosoikeuden opiskelusta oli suurta apua, koska rikoslain osaamisesta oli hyötyä koetta tehdessä. Alkio-vuosi oli ikimuistoinen kokemus, jonka kruunasi lopulta opiskelupaikka Turun oikeustieteellisessä.

Lue Jasminin opiskelijatarina

Opiskelu ja opetus Alkio-opistossa

Opiskelu linjalla on kokoaikaista, joten sinulla on oikeus opintotukeen. Koska Alkio-opisto luetaan toisen asteen oppilaitokseksi, opintovuosi ei vie myöskään tukikuukausia korkeakouluopinnoista, mutta suoritetut opinnot nopeuttavat todennäköisesti valmistumista. Opiskelupaikka Alkiolla ei muuta asemaasi korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiössä. Voit siis turvallisesti kokeilla löytyykö oikeustieteistä oma alasi – elämäsi paras välivuosi odottaa sinua.

Opintolinja kestää lukuvuoden, jonka aikana pääset osaksi tiivistä yhteisöä opiskelujen, retkien ja muiden tapahtumien järjestämisen tiimellyksessä. Alkio-opisto on yhteisö, josta saat tukea, kannustusta, vertaistukea ja koko elämän mittaisia ystävyyssuhteita. Oman ryhmän antama tuki ja ryhmähenki ovatkin opintojen etenemisen kannalta tärkeällä sijalla. Opiskelu oikeustieteiden linjalla on monimuotoista, mikä lisää opiskelutaitoja ja auttaa menestymään korkeakouluopinnoissa. Opintoihin sisältyy lähiopetuksen lisäksi verkko-opiskelua, oppimistehtäviä, esseitä, tenttejä, ryhmätöitä, lukupiirejä, tuutorointia, harjoituksia ja itsenäistä opiskelua. Saat siis paitsi preppausta ja opetusta oikeustieteellisen kursseilta, myös akateemisia valmiuksia yliopisto-opintoihin, jotka auttavat sinua myöhemmissä opinnoissasi. Keväällä teemme myös harjoituskokeita ja tutustumme pääsykoemateriaaleihin yhdessä oppien ja onnistuen. Älä siis jää yksin pääsykoeurakan kanssa – meillä saat siihen henkilökohtaista tukea, laadukasta opetusta, konkreettisia valmiuksia onnistumiseen sekä vertaistukea muilta alkiolaisilta.

Opintojen suunnittelussa saat tukea ja ohjausta opintolautasesi kokoamiseen: laadukas opetus ja yksilöllinen ohjaus takaavat sen, että sinulla on aina apua saatavilla. Voit saada Alkio-opistossa opiskelemasi avoimen yliopiston kurssit hyväksiluettua yliopistossa, joten vuosi Alkio-opistolla vie sinua kohti tutkintoa ja on todellinen investointi tulevaisuuteen.

Miksi oikeustieteiden opintolinjalle?

Parhaat tulokset tehdään yhdessä ja aika Alkio-opistossa voi merkitä sinulle enemmän kuin uskotkaan. Se on erityinen ajanjakso elämässäsi. Mahdollisuus kasvaa ja kehittyä, oppia ja opiskella, sekä ennen kaikkea luoda yhdessä kokemuksia ja elämyksiä, jotka muistat aina. Lukuisat opintolinjamme tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia sinulle, joka haluat oppia, opiskella ja kokea yhdessä. Tässä kolme syytä tulla oikeustieteiden opintolinjalle Alkio-opistoon:

Yhteisöllisyys

Yhdessä opiskelussa ja vertaistuessa on voimaa! Pääset opiskelemaan ja oppimaan muiden samasta alasta kiinnostuneiden ja samanhenkisten kurssikavereidesi kanssa.

Konkretia

Opintolinjalla opiskelet oikeustieteiden avoimen yliopiston opintojaksoja ja valmistaudut samalla valintakokeisiin.Tekemällä ja harjoittelemalla oppii!

Tie kohti tutkintoa

Ota välivuodesta kaikki hyöty irti ja edistä yliopistoon pääsyä sekä oikeustieteen opintojasi! Oikeustieteiden linjalla parannat mahdollisuuksiasi päästä yliopistoon, minkä lisäksi voit mahdollisesti saada suorittamasi opinnot osaksi tulevaa tutkintoasi. Aikasi meillä on todellinen investointi tulevaisuuteen!

Usein kysyttyä opiskelusta

Oikeustieteiden linjalla pyrimme tarjoamaan mahdollisimman paljon lähiopetusta, vaikka avoimen yliopiston opintojaksoilla on siirrytty monilla kursseilla etäopetukseen. Kuluvana lukuvuonna 2023-2024 järjestämme oikeustieteiden opintoja yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan opiston kanssa, minkä vuoksi etäopetusta on tavallista enemmän. Sinulla on kuitenkin halutessasi aina lähikontakti myös opettajaan ja opiskeluryhmääsi.

Oikeustieteiden linjalla voit suorittaa pääasiassa Turun avoimen yliopiston oikeudenalojen perusteita koskevia opintojaksoja. Voit myös suorittaa joitakin Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksoja. Katso tarkemmin linjan opintotarjottimelta.

Jokaisella yliopistolla on omat vaatimuksensa väylähakuun soveltuvista opintojaksoista. Turun yliopiston väylähaussa voidaan siis vaatia erisisältöisiä opintosuorituksia ja eri määrä opintosuorituksia kuin vaikkapa Helsingin yliopiston väylähaussa.

Suoritamme oikeustieteiden linjalla Turun avoimen yliopiston oikeustieteen opintojaksoja, jotka soveltuvat varmimmin Turun yliopiston väylähakuun. Turun yliopiston avoimen väylässä hakeminen edellyttää vaadittuja opintoja vähintään 60 opintopisteen edestä. Oikeustieteiden linjalla ei kuitenkaan ole tarjolla näin suurta määrää väyläkelpoisia opintoja Turun yliopiston väylähakua varten. Voit kuitenkin jatkaa lukuvuoden jälkeen väyläopintojen suorittamista ja hakea yliopistoon väylän kautta myöhemmin.

Alkiossa suoritettavat oikeustieteen opintojaksot ovat Turun yliopiston opintovaatimuksien mukaisia. Saat ne siis varmimmin osaksi tulevaa tutkintoasi, mikäli päädyt opiskelemaan Turun yliopistossa. Jos pääset myöhemmin opiskelemaan esim. Helsingin yliopistoon, opinnot voi hyvällä todennäköisyydellä saada ainakin sisällytettyä tutkintoosi. Täysin varmaa se ei kuitenkaan valitettavasti ole.