Opiskelijakunta

Opiskelijakunnan eri toimielimissä toimiminen on hyödyllistä ja hauskaa.

Alkio-opistossa opiskelun ja elämisen toimivuus perustuu opiskelijoiden tasa-arvoiseen itsehallintoon. Opisto tukee opiskelijoita vapaamuotoisissa aktiiviseen kansalaisuuteen ja vaikuttamiseen liittyvissä projekteissa. Aktiivinen opiskelijakunta ja säännölliset asuntolakokoukset takaavat viihtyvyyden.

Opiskelijoiden itsehallinto

Opiston opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan ja voivat osallistua sen toimintaan. Opiskelijakunnan hallitukseen kukin opintolinja valitsee edustajansa ja varaedustajansa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan eli oltermannin. Hallituksen jäsenistä nimetään erilaisia toimikuntia, joista yksi on huvi- ja urheilutoimikunta. Opiskelijakunta järjestää tapahtumia toimien myös opiskelijoiden edunvalvojana.

Opiston asuntolat on jaettu itsehallinnollisiin yksiköihin, joilla on yhteinen vastuu oman alueensa hyvinvoinnista, työrauhasta, järjestyksestä ja järjestyssääntöjen noudattamisesta. Asioista sovitaan yhteisissä kokouksissa siten, että kaikki opistolla asuvat saavat äänensä kuuluviin. Asuntolatoimikunnan kokoontumisessa käsitellään yleiseen opiskelijaelämään, opistoon ja yhteisöllisyyteen liittyviä kysymyksiä. Jokaiselle yksikölle valitut toimikunnan jäsenet kokoontuvat säännöllisesti Alkion internaattivastaavan ja vararehtorin kanssa käsittelemään esiin tulevia kysymyksiä.

Opiskelijakunnan eri toimielimissä toimiminen on hyödyllistä ja hauskaa.

Ystävyyssuhteilla mielekkäämpien ja parempien tuloksien vuosi

Alkio-vuoden tavoite oli itselleni selvä. Saada opiskelupaikka tulevana keväänä ja päättää joka vuotinen hakukierre. Vuosi on kuitenkin tuonut myös jotain paljon enemmän, kun ainoastaan hyvät valmiudet korkeakouluhakuun. Se on nimittäin antanut joukon mitä hienoimpia ihmisiä ympärille, jotka oikeasti haluavat auttaa kohti tavoitetta. Huolimatta siitä, että hakukohteemme ovat pitkälti samaan paikkaan tähtääviä, kukaan ei ole alkanut missään vaiheessa kilpailemaan toista vastaan. Päinvastoin apua on aina annettu, kun sitä joku meistä on tarvinnut. Uskon tämän olevankin suurin syy sille miksi kaikki meistä on ylittänyt itsensä tänä vuonna.