Opintolinja

Historia ja kulttuuritieteet

Tavoitteena historian ja kulttuuritieteiden opiskelu? Tervetuloa!

Hae tästä

Historia ja kulttuuritieteet tähtäimessä

 

Maailman muuttaminen vaatii maailman ymmärtämistä.

Haluatko akateemisten opintojen avulla

 • kehittää taitojasi ymmärtää muuttuvaa maailmaa?
 • perehtyä menneisyyteen ja maailman kulttuureihin?
 • valmentautua valintakokeisiin?
 • suorittaa yliopistotutkinnon osia?
 • tutkiskella kiinnostuksesi kohteita?

Onko unelmanasi päästä opiskelemaan historiaa tai kulttuuritieteitä? Me Alkio-opistolla tuemme sinua. Viime vuosina Historia ja kulttuuritieteet -linjalta yliopistoon hakeneista noin 80% on päässyt yliopistoon.

Historia ja kulttuuritieteet -opintolinjan lukuvuoden opinnoilla opit ymmärtämään ja analysoimaan akateemisten tieteiden avulla maailman ja yhteiskunnan muutosta. Samalla laajennat tietämystä historia- ja kulttuuriaineiden sisällöistä ja niihin nykymaailmassa liittyvistä teemoista.

Keskeisenä tavoitteena on oppia näkemään maailma historiallisen ja kulttuurisen kehityksen tuloksena. Opinnot edistävät tieteellistä ajattelutapasi ja auttavat sinua niin valintakokeissa kuin aikanaan yliopistossa.

Opintoihin sisältyy avoimen yliopiston opintojaksoja historia- ja kulttuuritieteissä sekä opiskeluasi tukevia opintoja. Saat vahvaa tuntumaa akateemisesta opiskelusta.

 

Voit avata reitin opintoihin yliopistossa

 • Vuoden aikana voit suorittaa yliopisto-opintoja saman määrän kuin yliopistossa.
 • Käytännössä olet tehnyt valmiiksi noin vuoden opinnot yliopistossa. Mikään ei siis mene hukkaan ja vuosi ei ole mikään välivuosi, ellet niin halua.
 • Riippumatta siitä, mihin yliopistoon pääset, liität opintokokonaisuudet osaksi tutkintoasi ja jatkat suoraan seuraavaan opintokokonaisuuteen.
 • Samalla valmistaudut valintakokeisiin ja keräät opintoja yliopistoon hakemiseen väylävaihtoehdon kautta.
 • Opiskelu Alkiolla ei muuta asemaasi yliopistojen ensikertalaiskiintiössä.

Voit saada opintoihisi opintotukea. Opintoja voit rahoittaa historian osalta lisäksi erityisstipendillä.

Me haluamme olla apunasi matkalla kohti historia- ja kulttuuritieteitä – hae jatkuvan haun kautta nyt!

Kolme reittiä historia- ja kulttuuritieteisiin

Seuraavien kolmen reitin lisäksi voit myös halutessasi koostaa linjan tarjonnasta omannäköisesi oppimispaketin. Samalla luot pohjaa seuraaville askeleillesi.

Valintakokeet

Kurssit harjaannuttavat pitkällä tähtäimellä historia- ja kulttuurialan valintakokeisiin. Aineistomateriaalien hyödyntämiseen ja kirjoittamisen tapaasi kiinnitetään erityishuomiota.

Todistusvalinnat

Linjan opintojen avulla syvennät lukiokurssiesi teemoja. Halutessasi voit yrittää korottaa yo-kokeiden arvosanojasi erityisesti historiassa, yhteiskuntatieteissä, uskonnossa ja äidinkielessä.

Väyläopinnot

Erityisesti historiatieteisiin on mahdollista päästä avoimen väylän kautta – ilman valintakoetta. Vuoden aikana opiskelet avoimen yliopiston opintoja ja näiden suoritusten avulla voit hakea useisiin yliopistoihin avointa väylää pitkin. Suoritetut opinnot nopeuttavat valmistumistasi yliopistosta.

Mitä voit opiskella historian ja kulttuuritieteiden opintolinjalla?

Opintojen runko muodostuu seuraavista akateemisista avoimen yliopiston historia- ja kulttuuriaineiden opinnoista valintasi mukaisesti

 • historian perusopinnot 30 op
 • historian aineopinnot 40 op
 • poliittisen historian perusopinnot 25 op
 • museologian perusopinnot 25 op
 • taidehistorian ja taidekasvatuksen perusopinnot 30 op
 • tulevaisuudentutkimuksen perusopinnot 25 op.

Opinnot voit liittää myöhemmin yliopistotutkinnon osaksi.

Kannustavan lähiopetuksen avulla kykenet kehittämään kansainvälistyvän maailman tulkitsemisessa vaadittavia tietoja ja taitoja. Tunnistat aiempaa paremmin omat tavoitteesi ja parannat jatko-opintovalmiuksiasi, kuten vuorovaikutustaitojasi sekä suullista ja kirjallista esittämistäsi.

Historian ja kulttuuritieteiden opinnot johdattavat sinut alasi akateemiseen maailmaan ja tekevät tutuksi valintakokeissa esiin nousevia teemoja.

|

Historiasta ja elämästä oppimista

Lukuvuoden aikana tein historian perusopinnot sekä kieli- ja viestintäopintoja Jyväskylän avoimeen yliopistoon. Näiden lisäksi tein kulttuurihistorian perusopinnot Turun avoimeen yliopistoon. Tein myös monipuolisesti opiston omia kursseja kuten kronologian kursseja sekä kriisi- ja traumapsykologian perusteet. Vaikka kursseja tulikin käytyä paljon, koen, että aikaa jäi paljon muuhunkin kuin vain opiskeluun.

Lue Inkan opiskelijatarina

Opiskelu ja opetus Alkio-opistossa

Opiskelu Historia ja kulttuuritieteet -linjalla on kokoaikaista, joten sinulla on oikeus opintotukeen. Koska Alkio-opisto luetaan toisen asteen oppilaitokseksi, opintovuosi ei vie tukikuukausia korkeakouluopinnoista. Suoritetut opinnot nopeuttavat valmistumistasi yliopistosta. Opiskelupaikka Alkiolla ei muuta asemaasi korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiössä.

Voit turvallisesti kokeilla, löytyykö historian tai kulttuuritieteiden parista oma alasi. Elämäsi antoisin välivuosi saattaa odottaa sinua.

Opintolinja kestää lukuvuoden. Vuoden aikana pääset osaksi tiivistä yhteisöä niin opiskelujen, yhteisten projektien kuin opintoretkienkin kautta. Alkio-opisto kannustustaa, tukee ja luo ystävyyssuhteita. Oman ryhmän vertaistuki ja ryhmähenki edistävät opintojasi.

Opiskelu Historia ja kulttuuritieteet -linjalla on monimuotoista, mikä lisää opiskelutaitojasi ja kehittää akateemisia valmiuksiasi. Opintoihin sisältyy lähiopetuksen lisäksi monimuotoisesti tenttejä, esseitä, oppimistehtäviä, tiimitöitä, lukupiirejä, harjoituksia, seminaareja, tuutortunteja ja itsenäistä opiskelua. Saat siis paitsi preppausta ja opetusta historian ja kulttuuritieteiden teemoista, myös yliopisto-opintoihin akateemisia valmiuksia, jotka auttavat sinua myöhemmissä opinnoissasi.

Keväällä harjoittelemme vastaamista pääsykokeisiin ja tutustumme pääsykoemateriaaleihin. Älä jää yksin pääsykoeurakan kanssa – meillä saat henkilökohtaista tukea, laadukasta lähiopetusta, konkreettisia valmiuksia onnistumiseen sekä vertaistukea muilta alkiolaisilta.

Opintojen aikana saat tukea opintojesi suunnitteluun. Lähiopetus ja yksilöllinen ohjaus takaavat sen, että sinulla on apua saatavilla. Alkio-opistossa opiskelemasi yliopisto-opinnot saat hyväksiluettua yliopistossa, joten vuosi Alkio-opistolla vie sinua kohti tutkintoa ja on todellinen investointi tulevaisuuteen.

Miksi historian ja kulttuuritieteiden opintolinjalle?

Kolme syytä tulla Historian ja kulttuuritieteiden opintolinjalle Alkio-opistoon:

Konkreettiset toimet

Opintolinjalla opiskelet historia- ja kulttuuritieteiden avoimen yliopiston opintoja opettajan ja muiden tukijoiden avulla ja valmistaudut valintakokeisiin. Tekemällä ja harjoittelemalla oppii!

Yhteisöllisyys

Yhdessä opiskelussa ja vertaistuessa on voimaa! Opiskelet ja opit muiden samasta alasta kiinnostuneiden ja samanhenkisten kurssikavereidesi kanssa.

Tie kohti tutkintoa

Ota välivuodesta kaikki hyöty irti ja edistä opintoja! Suorittamasi opinnot voit saada hyväksiluettua osaksi yliopistotutkintoa, joten aikasi meillä on todellinen investointi tulevaisuuteen.