Tavoitteena psykologian opiskelu? Tervetuloa!

Hae tästä

Kohti psykologin ammattia

Haaveiletko psykologin ammatista? Onko psykologia sinua kiinnostava ala? Kaipaatko opintoihin ja pääsykoevalmistautumiseen ohjausta ja vertaistukea? 

Alkio-opistolla pääset opiskelemaan psykologian eri osa-alueita, kuten persoonallisuuspsykologiaa, neuropsykologiaa, oikeuspsykologiaa ja kliinistä psykologiaa. Tarjoamme sivuaineena sosiaalipsykologian opintoja sekä lasten ja nuorten psyykkiseen kehitykseen liittyviä kursseja.

Me haluamme olla apunasi matkalla kohti psykologian yliopisto-opintoja – hae jatkuvan haun kautta nyt!

Tie kohti tutkintoa ja omaa alaa

Väyläopintojen avulla

Psykologian yliopisto-opintoihin on mahdollista päästä avoimen väylän kautta – ilman valintakokeita. Kahden vuoden aikana voit suorittaa psykologian perus- ja aineopinnot ja hakea yliopistoon avointa väylää pitkin.

Valintakokeen kautta

Keväällä valmistaudumme pääsykokeisiin aiempien pääsykokeiden ja uuden pääsykoemateriaalin avulla. Tilastotiedettä opiskellaan jo syksyllä, ja kevätpuolella tilasto-ohjaus keskittyy valintakokeen ennakkomateriaaliin.

Todistusvalinnan kautta

Osa opiskelijoista korottaa ylioppilastodistuksen arvosanoja Alkio-vuoden aikana ja pääsee psykologian yliopisto-opintoihin todistusvalinnan kautta.

Mitä voit opiskella psykologian opintolinjalla?

Psykologia-linjalla pääset opiskelemaan avoimen yliopiston opintoja, jotka voit hyväksilukea myöhemmissä opinnoissasi. Yliopisto-opintoihin pakollisina kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja sekä tilastotieteen opintoja voit myös suorittaa jo opistovuoden aikana.

|

Kokemusten ja kasvun vuosi Alkiolla

Suoritin opistovuoden aikana psykologian ja sosiaalipsykologian perusopinnot. Lisäksi opiskelin muun muassa ruotsia, englantia ja tilastomatematiikkaa. Nämä kaikki opinnot saan hyväksiluettua yliopistossa. Kevätlukukauden aikana kertasimme esimerkiksi tilastomatematiikkaa ja logiikkaa pääsykokeita varten. Kun pääsykoeaineistot julkaistiin, kävimme niitä yhdessä läpi artikkeli kerrallaan, mikä rytmitti lukemista. Yksin minun olisi ollut hankala aikatauluttaa opiskelua. Lisäksi yhteiset kertaustuokiot selkeyttivät monia asioita. Jos artikkelissa oli hankala juttu, aina löytyi joku, joka sen ymmärsi. Opettajat auttoivat valtavasti tekemällä harjoitustehtäviä ja -kokeita

Luen Vilman opiskelijatarina

Opiskelu ja opetus Alkio-opistossa

Opiskelu psykologian linjalla on kokoaikaista, joten sinulla on oikeus opintotukeen. Koska Alkio-opisto luetaan toisen asteen oppilaitokseksi, opintovuosi ei vie myöskään tukikuukausia korkeakouluopinnoista, mutta suoritetut opinnot nopeuttavat valmistumista. Opiskelupaikka Alkiolla ei muuta asemaasi ensikertalaiskiintiössä. 

Psykologian perusopintojen suorittaminen kestää vuoden. Tämän jälkeen sinulla on mahdollisuus suorittaa toisena opintovuonna psykologian aineopinnot. Opintoihin sisältyy lähiopetuksen lisäksi verkko-opiskelua, oppimistehtäviä, tenttejä, ryhmätöitä, harjoituksia ja itsenäistä opiskelua. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan myös oma opiskelusuunnitelma etkä jää opintojesi kanssa yksin, vaan tukea on tarjolla sekä opettajien että opiskelukavereiden taholta. 

Miksi psykologian opintolinjalle?

Tule opiskelemaan yhdessä muiden psykologiasta kiinnostuneiden kanssa! Opistovuoden aikana syvennät psykologian, kielien ja tilastotieteen osaamistasi, mutta myös tapaat uusia ihmisiä, joiden kanssa tulet tutuiksi mm. saunailtojen, linjatuntien ja opintomatkojen kautta. Tässä kolme syytä tulla psykologian opintolinjalle Alkio-opistoon:

Yhteisöllisyys

Yhdessä opiskelussa ja vertaistuessa on voimaa! Pääset opiskelemaan ja oppimaan muiden samasta alasta kiinnostuneiden ja samanhenkisten kurssikavereidesi kanssa.

Konkretia

Opintolinjalla pääset opiskelemaan psykologiaa avoimen yliopiston kurssien muodossa opettajan johdolla ja valmistautumaan valintakokeisiin.Tekemällä ja harjoittelemalla oppii!

Tie kohti tutkintoa

Ota välivuodesta kaikki hyöty irti ja edistä opintoja! Suorittamasi opinnot voit saada hyväksiluettua osaksi tutkintoa, joten aikasi meillä on todellinen investointi tulevaisuuteen.

Usein kysyttyä opiskelusta

Onko mielessäsi jokin kysymys opiskelusta Alkio-opistolla? Tutustu opintolinjan tarjontaan ja kurkkaa usein kysytyt kysymyksemme, joista löydät vastaukset mieltäsi askarruttaviin asioihin!

Voit opiskella avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sekä kansanopisto-opintoja. Opiskelu tapahtuu opintolinjoilla, joiden opintotarjottimille on lastattu kyseiselle linjalle suunnattuja opintoja. Se ei kuitenkaan sido, vaan voit koota itseäsi kiinnostavia opintoja koko opiston opintotarjottimelta.

Opiskelu tapahtuu päiväopetuksena opintolinjoilla, joilla opiskelutavat ja käytänteet vaihtelevat. Opetusryhmät ovat melko pieniä ja saat opintoihisi ohjausta. Opetus toteutetaan lukuvuoden, syyslukukauden tai kevätlukukauden mittaisina koulutuksina.

Kyllä säilyy. Alkio-opisto on toisen asteen oppilaitos, joten vaikka opiskelisit vuoden yliopisto-opinnot Alkio-opistossa, se ei vaikuta asemaasi ensikertalaisuuskiintiössä.

Opintolinjasta riippuen koko opintovuoden opinnot valmentavat valintakokeisiin ja osalla linjoista on valmentavia opintoja lisäksi. Myös opiskelutaitosi karttuvat opintojen edetessä.

Suoritettuja avoimen ylopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja voi sisällyttää myöhemmin korkeakoulututkintoon kunkin korkeakoulun AHOT-periaatteiden mukaisesti ja näin nopeuttaa opintojen etenemistä (AHOT = Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen). Usein avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnot hyväksytään tutkintoon joko suoraan sisältöopintoihin tai vapaasti valittaviin opintoihin.