Opintolinja

Kauppatieteet

Tavoitteena kauppatieteiden opiskelu? Tervetuloa!

Hae tästä

Kohti kauppatieteellistä

Onko kauppatieteet unelmiesi ala? Onko tavoitteenasi päästä opiskelemaan kauppakorkeakouluun? Kaipaatko vertaistukea, valmennusta ja henkilökohtaista tukea valintakokeisiin? Vai haluaisitko kenties kokeilla, ovatko kauppatieteet sinun juttusi? Yliopistoon voi olla haastavaa päästä ja me Alkio-opistolla haluamme auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi!

Keväällä 2024 voit osallistua pääsykoevalmennukseen, suorittaa avoimen yliopiston kauppatieteiden kursseja sekä kehittää valmiuksiasi alan opintoihin.

Alkio-opiston vuoden kestävällä kauppatieteiden opintolinjalla pääset opiskelemaan laajasti kauppatieteen eri osa-alueita, kuten johtamista, markkinointia, yrittäjyyttä ja laskentatoimea. Vuoden aikana saat valmiudet hakea kauppatieteelliseen joko avoimen väylän kautta, valintakokeella tai yo-todistuksellasi.  Oppi ei mene hukkaan, sillä suorittamasi opinnot saadaan hyväksiluettua tutkintoosi, kun ovi yliopistoon aukeaa.

Me haluamme olla apunasi matkalla kohti kauppatieteellistä – hae jatkuvan haun kautta nyt!

Tie kohti tutkintoa ja omaa alaa

Väyläopintojen avulla

Kauppakorkeaan on mahdollista päästä avoimen väylän kautta ilman valintakoetta. Vuoden aikana suoritat avoimen yliopiston opintoja ja näiden suoritusten avulla voit hakea yliopistoon avointa väylää pitkin. Suoritetut opinnot myös nopeuttavat valmistumistasi.

Valintakokeen kautta

Opinnot painottuvat valintakokeeseen valmistautumiseen. Opiskelet valintakokeiden aiheita sivuavia kauppatieteiden perusopintoja. Kevään opintojaksoilla saat opit talteen niin tilastomatikasta, taloustiedosta kuin historiastakin unohtamatta harjoituskokeita.

Kauppatieteiden löytöretkeilijät

Voit turvallisesti kokeilla löytyykö kauppatieteistä oma alasi. Opiskelupaikka Alkiolla ei muuta asemaa korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiössä. Vuoden aikana tutustut kauppatieteisiin ja sen ilmiöihin. Näet kauppatieteiden eri puolia ja syvennät osaamistasi sinua kiinnostavista aiheista. Saat varmuuden siitä, onko kauppatiede sinulle sopivin ala.

Mitä voit opiskella kauppatieteiden opintolinjalla?

Kauppatieteet -opintolinjalla opiskelet avoimen yliopiston opintoja, jotka johdattavat sinut kauppatieteiden maailmaan ja tekevät tutuksi myös valintakokeissa esiin nousevia teemoja.

Opintojen runko muodostuu syyslukukaudella ja kevätlukukauden alussa avoimen yliopiston kauppatieteiden peruskursseista kuten markkinointi, johtaminen, laskentatoimi, yrittäjyys ja taloustiede. Näiden opintojen avulla voit hakea Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun väyläopiskelijana, eli pyrkiä yliopistoon ilman valintakoetta. Tarjolla on myös opintoja tukevia ja eri näkökulmiin keskittyviä kursseja sekä mahdollisuus opiskella laajasti kieli- ja viestintäopintoja.

Voit syventää peruskursseilla oppimiasi sisältöjä laskentatoimen, markkinoinnin tai johtamisen aineopintojen opintojaksoilla. Lisäksi keväällä on mahdollisuus tutustua erillisten opintojaksojen kautta valintakoesisältöihin: tilasto- ja todennäköisyyslaskuihin, taloustietoon, historian kokonaisuuteen sekä harjoituskokeisiin. Voit hakea yhtä aikaa sekä avoimen väylän kautta että perinteisesti valintakokeen kautta – näin lisäät mahdollisuuksiasi päästä opiskelemaan kauppatieteitä. Liiketalouden AMK-opinnoista kiinnostuneille on lisäksi loppukeväästä tarjolla tuutorointia AMK:n valintakokeeseen.

Alkiolta kauppakorkeakouluun

Alkio-vuoden jälkeen elämääni rikastutti lukuisat uudet hyvät ystävät, jotka ovat pysyneet elämässä mukana vielä tänäkin päivänä. Suurin osa ryhmästämme pääsi kanssamme opiskelemaan Jyväskylään, joten uutta koulua ei tarvinnut aloittaa yksin. Alkio-opistolta saa erittäin laadukasta opetusta, jatkuvaa tukea opintoihin ja motivaatioon (etenkin oman linjaopettajamme Laurin motivaatiopuheet ja saunaillat olivat stressin keskellä pelastus). Yhteisöllisyys ja tukeva ympäristö loivat loistavat puitteet opiskelulle, ja vapaa-ajalle suunnitellut yhteiset iltamat ja tapahtumat auttoivat jaksamaan opiskeluarkea. Suosittelen Alkio-opistoa kaikille, jotka haluavat nähdä, ovatko suuntaamassa oikealle alalle, tai jotka haluavat tukea väyläopintojen suorittamiseen.

Opiskelu ja opetus Alkio-opistossa

Opiskelu linjalla on päätoimista, joten sinulla on oikeus opintotukeen. Koska Alkio-opisto luetaan toisen asteen oppilaitokseksi, opintovuosi ei vie myöskään tukikuukausia korkeakouluopinnoista, mutta suoritetut opinnot nopeuttavat valmistumista. Opiskelupaikka Alkiolla ei muuta asemaasi korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiössä. Voit siis turvallisesti kokeilla löytyykö kauppatieteistä oma alasi – elämäsi paras välivuosi odottaa sinua.

Opintolinja kestää lukuvuoden, jonka aikana pääset osaksi tiivistä yhteisöä opiskelujen, retkien ja muiden tapahtumien järjestämisen tiimellyksessä. Alkio-opisto on yhteisö, josta saat tukea, kannustusta, vertaistukea ja koko elämän mittaisia ystävyyssuhteita. Oman ryhmän antama tuki ja ryhmähenki ovatkin opintojen etenemisen kannalta tärkeällä sijalla. Opiskelu kauppatieteen linjalla on monimuotoista, mikä lisää opiskelutaitoja ja kehittää akateemisia valmiuksiasi. Opintoihin sisältyy lähiopetuksen lisäksi verkko-opiskelua, oppimistehtäviä, esseitä, tenttejä, ryhmätöitä, lukupiirejä, tuutorointia, harjoituksia ja itsenäistä opiskelua. Saat siis paitsi preppausta ja opetusta kauppatieteiden kursseilta, myös opiskelutaitosi kehittyvät ja helpottavat siirtymistä yliopistoon. Keväällä teemme myös harjoituskokeita ja tutustumme pääsykoemateriaaleihin yhdessä oppien ja onnistuen. Älä siis jää yksin pääsykoeurakan tai väyläopintojen kanssa – meillä saat siihen henkilökohtaista tukea, laadukasta lähiopetusta, konkreettisia valmiuksia onnistumiseen sekä vertaistukea muilta alkiolaisilta.

Opintojen suunnittelussa saat tukea ja ohjausta opintolautasesi kokoamiseen: laadukas lähiopetus ja yksilöllinen ohjaus takaavat sen, että sinulla on aina apua saatavilla. Alkio-opistossa opiskelemasi yliopisto-opinnot saat hyväksiluettua yliopistossa, joten Alkio-vuosi vie sinua kohti tutkintoa ja on todellinen investointi tulevaisuuteen.

Usein kysyttyä opiskelusta

Pystynkö suorittamaan yhden lukuvuoden aikana kaikki väyläopintoihin vaaditut opintosuoritukset?

Kyllä. On mahdollista valita kurssit niin, että ehdit suorittamaan kaikki väylään vaaditut kurssisuoritukset yhden lukuvuoden aikana. Huomioithan, että tämä vaatii aktiivista päätoimista opiskelua koko lukuvuoden ajan. Riippuen kurssivalinnoistasi voit hakea väyläopinnoillasi joko Jyväskylän yliopistoon tai Itä-Suomen yliopistoon.

Ovatko opinnot lähiopintoja?

Suurin osa opinnoista on lähiopintoja. Opintoihin sisältyy lähiopetuksen lisäksi verkko-opiskelua, oppimistehtäviä, esseitä, tenttejä, ryhmätöitä, lukupiirejä, tuutorointia, harjoituksia ja itsenäistä opiskelua. Opintojen suorittaminen täysin etänä ei ole mahdollista, sillä moni opintosuoritus vaatii läsnäoloa ja lisäksi haluamme luoda lähiopintojen kautta tiiviin ryhmähengen. Varsinkin kevätlukukauden aineopinnoissa korostuu kuitenkin myös itsenäisen työskentelyn eri muodot kuten verkkotentit ja oppimistehtävät.

Miten opinnot valmistavat valintakokeisiin?

Opinnot valmistavat kokonaisuudessaan valintakokeisiin. Erityisesti kevätlukukauden puolella on tarjolla suoraan valintakokeiden aiheisiin liittyviä kursseja ja harjoituskokeita. Kannattaa kuitenkin huomioida, että lukuvuosi kokonaisuudessaan auttaa valintakokeisiin valmistautumisessa. Jo syksyn kursseilla sivutaan monessa kohdassa valintakokeissa kysyttyjä aiheita. Lisäksi läpi lukuvuoden käydään läpi ja kehitetään omaa opiskelutekniikkaa. Myös tentit ja muut suoritustilanteet auttavat kehittämään esimerkiksi paineensietokykyä ja suoritusvarmuutta.

Miksi kauppatieteiden opintolinjalle?

Parhaat tulokset tehdään yhdessä ja aika Alkio-opistossa voi merkitä sinulle enemmän kuin uskotkaan. Se on erityinen ajanjakso elämässäsi. Mahdollisuus kasvaa ja kehittyä, oppia ja opiskella, sekä ennen kaikkea luoda yhdessä kokemuksia ja elämyksiä, jotka muistat aina. Lukuisat opintolinjamme tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia sinulle, joka haluat oppia, opiskella ja kokea yhdessä. Tässä kolme syytä tulla kauppatieteiden opintolinjalle Alkio-opistoon:

Yhteisöllisyys

Yhdessä opiskelussa ja vertaistuessa on voimaa! Pääset opiskelemaan ja oppimaan muiden samasta alasta kiinnostuneiden ja samanhenkisten kurssikavereidesi kanssa.

Konkretia

Opintolinjalla pääset opiskelemaan kauppatieteitä avoimen yliopiston kurssien muodossa opettajan johdolla ja valmistautumaan valintakokeisiin.Tekemällä ja harjoittelemalla oppii!

Tie kohti tutkintoa

Ota välivuodesta kaikki hyöty irti ja edistä opintoja! Suorittamasi opinnot voit saada hyväksiluettua osaksi tutkintoa, joten aikasi meillä on todellinen investointi tulevaisuuteen.