Opintolinja

Kasvatustieteet

Tähtäimessa kasvatus- tai opetusala? Tervetuloa!

Hae tästä

Kohti kasvatusalan koulutusta

Haaveiletko luokanopettajan, erityisopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan, ammatillisen opettajan tai kouluttajan ammatista? Opettajan työ on arvostettua ja yhteiskunnallisesti merkityksellistä. Työssä olet roolimalli lapsille ja nuorille ja ohjaat heitä kohti aikuisuutta. Toimit jatkuvassa vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten parhaaksi.

Jos edellä kuvattu kuulostaa sinun jutultasi, tule hakemaan Alkio-opistolta tukea ja kannustusta urahaaveidesi täyttymiseen. Toisaalta voit tulla tunnustelemaan, voisiko opetusala olla sinun juttusi. Yliopistoon voi olla haastavaa päästä, ja me Alkio-opistolla haluamme auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi!

Alkio-opiston lukuvuoden kestävällä Kasvatustieteet-opintolinjalla pääset opiskelemaan laajasti kasvatustieteiden eri osa-alueita, kuten oppimista, ohjaamista, kasvatusta yhteiskunnan muutoksessa, sekä osaamista ja asiantuntijuutta. Opit vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä tieteellistä ajattelua. Vuoden aikana saat valmiudet hakea opetus- ja kasvatusalalle joko avoimen väylän kautta, valintakokeella tai yo-todistuksellasi. Opintoihin kuuluu avoimen yliopiston kasvatustieteiden kursseja ja tavoitteellista työskentelyä kohti pääsykokeita. Oppi ei mene hukkaan, sillä suorittamasi opinnot saadaan hyväksiluettua tutkintoosi, kun ovi yliopistoon aukeaa.

Me haluamme olla apunasi matkalla kohti opettajan koulutusta – hae jatkuvan haun kautta nyt!

Tie kohti tutkintoa ja omaa alaa

Väyläopintojen avulla

Kasvatustieteiden alalle on mahdollista päästä avoimen väylän kautta – ilman valintakoetta. Vuoden aikana suoritat avoimen yliopiston opintoja ja näiden suoritusten avulla voit hakea yliopistoon avointa väylää pitkin. Suoritetut opinnot myös nopeuttavat valmistumistasi. Opettajan pedagogiset opinnot voit suorittaa myöhemmin yliopistossa tai ammatillisessa opettajakorkeakoulussa muiden opintojesi rinnalla.

Valintakokeen kautta

Kevätlukukaudella voit valita valmentavia opintoja mm. Aineistokoetaidot (tähtäimenä VAKAVA-koe eli kasvatusalan kirjallinen valintakoe) ja Opeksi (valmistautumista soveltuvuuskokeeseen). Valintakokeisiin saat valmiuksia kuitenkin pitkin vuotta yliopisto-opintoja suorittaessasi, sillä Alkiolla opit tieteellistä lukemista ja kirjoittamista sekä argumentointia ja vuorovaikutusta.

Kasvatus- ja opetusalan löytöretkeilijät

Kasvatustieteiden linjalla saatat löytää tiesi mitä erilaisimpiin kasvatusalan koulutuksiin ja työtehtäviin, kuten vaikkapa lasten- tai nuoriso-ohjaajaksi, koulunkäynninohjaajaksi, opinto- ja uraohjaajaksi, yhteisöpedagogiksi, kasvatusalan tutkijaksi, opettajaksi monikulttuuriseen ympäristöön tai työttömien työnhakijoiden valmentajaksi.

Mitä voit opiskella Kasvatustieteiden opintolinjalla?

Kasvatustieteiden opintolinja kestää lukuvuoden tai kevätlukukauden ajan, jonka aikana pääset hyvään vauhtiin opinnoissasi. Koulutuksessa saat valmiuksia valintakokeisiin, kehität opiskelu-, viestintä- ja tiedonhankintataitojasi ja voit suorittaa avoimen yliopiston opintoja (yliopistotutkinnon osia). Opiskelun voi aloittaa elokuussa tai tammikuussa. Suorittamasi opintokokonaisuudet ja yleisopintojaksot, kuten viestintä- ja kieliopinnot, voit myöhemmin sisällyttää osaksi korkeakoulututkintoasi. Tarjoamme myös mahdollisuuden tehdä avoimen yliopiston väyläopintoja, joilla voit hakea yliopistoon. Kevätlukukaudella voit valita valmentavia opintoja mm. Aineistokoetaidot (tähtäimenä kasvatusalan kirjallinen valintakoe) ja Opeksi (valmistautumista soveltuvuuskokeeseen).

Linjan opintoja voi suorittaa myös puolen lukuvuoden mittaisina (kevätlukukausi), jolloin keskityt opiskelutaitojesi kartuttamiseen ja opiskelet valitsemiasi yliopistotutkinnon osia ja valmentaudut valintakokeisiin.

Kasvatustieteidenlinjalla voit opiskella yliopistotutkinnon osia, joista kasvatustieteiden ja erityispedagogiikan perusopinnot ovat olleet suosituimmat. Linjalla voit opiskella myös psykologian, lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin sekä sosiaalipsykologian kursseja, viestintä- ja kieliopintoja sekä yhteisöpedagogian alan opintoja.

Sinulle on tarjolla yksilöllistä ohjausta. Jokainen opiskelija laatii oman opintosuunnitelman, johon voit valita myös sivuaineita mielenkiintosi ja aikataulusi mukaan. Opettajien lisäksi opiskelukaverit tukevat ja auttavat opinnoissa. Opiskelu on päätoimista kokopäiväistä opiskelua, eikä muuta asemaa korkeakoulujen ensikertalaiskiintiössä. Opinnot oikeuttavat toisen asteen opintotukeen.

 

|

Kasvun kautta kuuluksi

Arki Alkio-opistolla täyttyi nopeasti oppimistehtävistä ja lukuisista muista mahdollisuuksista. Heti tultuani Alkiolle syksyllä 2020 aloin suorittaa kasvatustieteiden perusopintoja Jyväskylän yliopistoon ja ottamaan ensiaskeleita kohti yliopisto-opintoja. Sen lisäksi innostuin suorittamaan sosiaalipsykologian perusopinnot Itä-Suomen yliopistossa. Tämä ei olisi edes ollut mahdollista, jos olisin päässyt alun perin sisälle yliopistoon. Nyt pystyin tutustumaan lähemmin useiden yliopistojen tarjontaan.

Luen Karoliinan opiskelijatarina

Opiskelu ja opetus Alkio-opistossa

Opiskelu linjalla on kokoaikaista, joten sinulla on oikeus opintotukeen. Koska Alkio-opisto luetaan toisen asteen oppilaitokseksi, opintovuosi ei vie myöskään tukikuukausia korkeakouluopinnoista, mutta suoritetut opinnot nopeuttavat valmistumista. Opiskelupaikka Alkiolla ei muuta asemaasi korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiössä. Voit siis turvallisesti kokeilla löytyykö oma alasi opetuksen parista – elämäsi paras välivuosi odottaa sinua.

Opintolinja kestää vuoden, jonka aikana pääset osaksi tiivistä yhteisöä opiskelujen, retkien ja muiden tapahtumien järjestämisen tiimellyksessä. Alkio-opisto on yhteisö, josta saat tukea, kannustusta, vertaistukea ja koko elämän mittaisia ystävyyssuhteita. Oman ryhmän antama tuki ja ryhmähenki ovatkin opintojen etenemisen kannalta tärkeällä sijalla. Opiskelu Kasvatustieteiden opintolinjalla on monimuotoista, mikä lisää opiskelutaitoja ja kehittää akateemisia valmiuksiasi. Opintoihin sisältyy lähiopetuksen lisäksi verkko-opiskelua, oppimistehtäviä, esseitä, tenttejä, ryhmätöitä, lukupiirejä, tuutorointia, harjoituksia ja itsenäistä opiskelua. Saat siis paitsi preppausta ja opetusta kasvatustieteen kursseilta, myös akateemisia valmiuksia yliopisto-opintoihin, jotka auttavat sinua myöhemmissä opinnoissasi. Keväällä tutustumme valintakoekäytäntöihin yhdessä oppien ja onnistuen. Älä siis jää yksin valintakoeurakan kanssa – meillä saat siihen henkilökohtaista tukea, laadukasta lähiopetusta, konkreettisia valmiuksia onnistumiseen sekä vertaistukea muilta alkiolaisilta.

Opintojen suunnittelussa saat tukea ja ohjausta opintolautasesi kokoamiseen: laadukas lähiopetus ja yksilöllinen ohjaus takaavat sen, että sinulla on aina apua saatavilla. Alkio-opistossa opiskelemasi yliopisto-opinnot saat hyväksiluettua yliopistossa, joten vuosi Alkio-opistolla vie sinua kohti tutkintoa ja on todellinen investointi tulevaisuuteen.

Miksi Kasvatustieteet-opintolinjalle?

Parhaat tulokset tehdään yhdessä ja aika Alkio-opistossa voi merkitä sinulle enemmän kuin uskotkaan. Se on erityinen ajanjakso elämässäsi. Mahdollisuus kasvaa ja kehittyä, sekä ennen kaikkea luoda yhdessä kokemuksia ja elämyksiä, jotka muistat aina. Lukuisat opintolinjamme tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia sinulle, joka haluat oppia ja opiskella. Tässä kolme syytä tulla Kasvatustieteet-opintolinjalle Alkio-opistoon:

Yhteisöllisyys

Yhdessä opiskelussa ja vertaistuessa on voimaa! Kohtaat muita kasvatustieteistä kiinnostuneita samanhenkisiä kurssikavereita.

Konkretia

Opintolinjalla tähtäät kasvatus- ja opetusaloille opiskelemalla kasvatustieteitä avoimen yliopiston kurssien muodossa opettajan johdolla ja valmistaudut valintakokeisiin. Tekemällä ja harjoittelemalla oppii!

Tie kohti tutkintoa

Ota välivuodesta kaikki hyöty irti ja edistä opintoja! Suorittamasi opinnot voit saada hyväksiluettua osaksi tutkintoa, joten aikasi meillä on todellinen investointi tulevaisuuteen.

Usein kysyttyä opiskelusta

Onko mielessäsi jokin kysymys opiskelusta Alkio-opistolla? Tutustu opintolinjan tarjontaan ja kurkkaa usein kysytyt kysymyksemme, joista löydät vastaukset mieltäsi askarruttaviin asioihin!

Voit opiskella avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sekä kansanopisto-opintoja. Opiskelu tapahtuu opintolinjoilla, joiden opintotarjottimille on lastattu kyseiselle linjalle suunnattuja opintoja. Se ei kuitenkaan sido, vaan voit koota itseäsi kiinnostavia opintoja koko opiston opintotarjottimelta.

Opiskelu tapahtuu päiväopetuksena opintolinjoilla, joilla opiskelutavat ja käytänteet vaihtelevat. Opetusryhmät ovat melko pieniä ja saat opintoihisi ohjausta. Opetus toteutetaan lukuvuoden, syyslukukauden tai kevätlukukauden mittaisina koulutuksina.

Kyllä säilyy. Alkio-opisto on toisen asteen oppilaitos, joten vaikka opiskelisit vuoden yliopisto-opinnot Alkio-opistossa, se ei vaikuta asemaasi ensikertalaisuuskiintiössä.

Opintolinjasta riippuen koko opintovuoden opinnot valmentavat valintakokeisiin ja osalla linjoista on valmentavia opintoja lisäksi. Myös opiskelutaitosi karttuvat opintojen edetessä.

Suoritettuja avoimen ylopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja voi sisällyttää myöhemmin korkeakoulututkintoon kunkin korkeakoulun AHOT-periaatteiden mukaisesti ja näin nopeuttaa opintojen etenemistä (AHOT = Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen). Usein avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnot hyväksytään tutkintoon joko suoraan sisältöopintoihin tai vapaasti valittaviin opintoihin.