Opintotarjotin

Kasvatustieteet

Hae nyt lukuvuoden 2023–2024 opintoihin!

Hae tästä

Miten opiskellaan Kasvatustieteiden opintolinjalla?

Kasvatustieteiden opintolinjan opiskelumenetelmät kehittävät itseohjautuvuutta, aktiivisuutta, itsenäisiä opiskelutaitoja ja ryhmätyötaitoja. Opinnot suoritetaan itsenäisesti, pareittain tai ryhmässä.

Pääasialliset suoritustavat ovat ryhmätyöt ja itsenäiset yksilösuoritukset eli esseetyyppiset kirjalliset oppimistehtävät. Oppimistehtäviä voi toisinaan tehdä myös parin kanssa. Ryhmätyöt ovat yhdessä toisten kanssa valmisteltavia ja suoritettavia oppimistehtäviä, ryhmäkeskusteluja tai oppimispiirejä. Myös tenttimahdollisuuksia on ja lisäksi joitakin tehtäviä voi suorittaa verkkokursseina. Vaikka työskentelytavoissa korostuukin toisaalta opiskelijan omatoiminen työskentely tai opiskeluryhmässä tapahtuva yhteinen työskentely, sisältyy opetukseen myös luento-osuuksia, jolloin opiskelijan oma tarkkaavaisuus ja aktiivisuus ovat tärkeässä asemassa.

Pääset laatimaan oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops), joka auttaa opintojen suunnittelussa ja mielekkäiden kokonaisuuksien luomisessa. Voit koostaa tarjotuista oppiaineista itsellesi sopivan opintokokonaisuuden. Henkilökohtainen ja ryhmänohjaus tukevat sinua opinnoissasi.

Kasvatus- ja opetusalojen koulutuksiin on monta reittiä

Väyläopintojen avulla
Kasvatustieteiden alalle on mahdollista päästä avoimen väylän kautta – ilman valintakoetta. Vuoden aikana opiskelet kursseja avoimesta yliopistosta ja näiden suoritusten avulla voit hakea yliopistoon avointa väylää pitkin. Suoritetut opinnot myös nopeuttavat valmistumistasi. Opettajan pedagogiset opinnot voit suorittaa myöhemmin yliopistossa tai ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Valintakokeen kautta
Kevätlukukaudella voit valita valmentavia opintoja mm. Aineistokoetaidot (tähtäimenä VAKAVA-koe eli kasvatusalan kirjallinen valintakoe) ja Opeksi (valmistautumista soveltuvuuskokeeseen). Valintakokeisiin saat valmiuksia kuitenkin pitkin vuotta yliopistokursseja suorittaessasi, sillä Alkiolla opit tieteellistä lukemista ja kirjoittamista sekä argumentointia ja vuorovaikutusta.

Kasvatus- ja opetusalan löytöretkeilijät
Kasvatustieteiden linjalla saatat löytää tiesi mitä erilaisimpiin kasvatusalan koulutuksiin ja työtehtäviin, kuten vaikkapa lasten- tai nuoriso-ohjaajaksi, koulunkäynninohjaajaksi, opinto- ja uraohjaajaksi, yhteisöpedagogiksi, kasvatusalan tutkijaksi, opettajaksi monikulttuuriseen ympäristöön tai työttömien työnhakijoiden valmentajaksi.

Kasvatustieteiden opintotarjotin

Alkio-opistossa suorittamasi avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintokokonaisuudet ja yleisopintojaksot sekä viestintä- ja kieliopinnot voit myöhemmin sisällyttää osaksi korkeakouluopintojasi.

Perusopinnot

 • Kasvatustiede 25 op (JY)
 • Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 25 op (UEF)
 • Erityispedagogiikka 25 op (JY)
 • Sosiaalipsykologia 25 op (UEF)

Aineopinnot

 •   Kasvatustiede 35 op (JY)

Yhteisöpedagogi-koulutuksen väyläopinnot 60 op

 • Humakin avoimen ammattikorkeakoulun opinnot 30 op
 • Alkio-opiston opinnot 30 op

Viestintä- ja kieliopinnot

Opintokokonaisuuksien lisäksi voit suorittaa yliopistotutkintoon vaadittavia viestintä- ja kieliopintoja sekä muita yliopistollisia yleisopintoja.

 • Academic Reading
 • Communication Skills
 • Svenska för pedagoger
 • Kirjoitusviestintä
 • Puheviestintä

Opiston opintoja

 • Akateemiset opiskelutaidot 2 op
 • Ohjaus ja ryhmäohjaus 1–3 op
 • Opeksi 2 op
 • Aineistokoetaidot 2 op
 • Ilmaisutaito 2 op
 • Improvisaatio 2 op