Opintomaksut

Lisätietoa opintomaksuista, opintotuesta, opintoseteleistä, stipendeistä ja työttömyysetuudella opiskelusta

Mitä Alkio-opistossa opiskelu ja asuminen maksaa?

Kansanopistot saavat valtionosuutta koulutuksen järjestämiseen, mutta vain osaan koulutuksen kuluista. Opintomaksuilla koulutuksen järjestäminen tulee mahdolliseksi.

Alkio-opisto on voittoa tavoittelematon oppilaitos ja sen tehtävä on edistää sille laissa ja ylläpitämisluvassa määriteltyjä tehtäviä. Kansanopistojen, kuten Alkio-opiston toimintaa ohjaa ja rahoitusta säätelee laki vapaasta sivistystyöstä (531/2017).

Opiskeluajan kustannukset määräytyvät käytännössä ruokailujen ja asumisen mukaan. Opintoihin voi saada erilaisia tukia, joista kerromme lisää tällä sivulla.

Opintomaksut

Alkio-opistossa opiskelu on päätoimista ja maksullista. Katso mitä kaikkea opintomaksu kattaa ja lue lisää opintomaksuista.

Voit opiskella niin paljon korkeakouluopintoja kuin haluat!

Opintotuki

Alkio-opiston opintoihin voit saada toisen asteen opintotukea. Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus. 1.8.2023 alkaen toisen asteen opiskelijan opintoraha itsenäisesti asuvalla 18 vuotta täyttäneellä opiskelijalla enintään 279,38 euroa/kk.

Opintorahan määrään vaikuttavat: oppilaitoksesi, ikäsi, asutko itsenäisesti vai vanhempasi luona, oletko avioliitossa ja onko sinulla lapsia.

Jos asut opiston asuntolassa, opintotuen asumislisä on 88,87 euroa kuukaudessa. Jos asut muualla kuin opiston asuntolassa, kuulut yleisen asumistuen piiriin. Lisäksi voit nostaa valtion takaamaa opintolainaa opintojen rahoittamiseen. Lisätietoja opintotuesta löydät Kelan sivuilta.

Opintosetelit

Alkio-opisto on hakenut Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) opintoseteliavustus lukuvuodelle 2023–2024, joka mahdollistaa opintosetelin hakemisen.

Stipendit

Alkio-opistossa on haettavissa useita erilaisia stipendejä: korpilahtelaisille opiskelijoille, historian ja ilmaisutaidon opiskelijoille, opintomenestyksestä sekä Maaseudun Säätion ja Minela Säätiön stipendejä.

Työttömyysetuudella opiskelu

Omaehtoisia opintoja voi tietyin edellytyksin opiskella menettämättä työttömyysetuutta vuoden 2010 alusta lukien. Lue lisää opiskelusta työttömyysetuudella!