Suuntana poliisiala

Tavoitteena päästä Polamkiin ja poliisialalle? Tervetuloa!

Hae tästä

Kohti poliisialaa ja Poliisiammattikorkeakoulua

Onko unelmanasi päästä poliisiksi? Kaipaatko vertaistukea, valmennusta ja henkilökohtaista tukea poliisialan valintakokeisiin? Vai haluaisitko kenties kokeilla, onko poliisiala sinun juttusi? Poliisiammattikorkeakouluun voi olla haastavaa päästä ja me Alkio-opistolla haluaa auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi!

Alkio-opiston puolen vuoden mittaisella (yksi lukukausi) Suuntana poliisiala -opintolinjalla valmentaudut tehokkaasti poliisialan valintakokeeseen. Kevään 2024 koulutukseen on haku käynnissä (syksyn linja on peruttu). Opinnoissa keskitytään valintakokeessa arvioitavien taitojen kehittämiseen vaaditulle tasolle kaikilla kokeen osa-alueilla aineistopohjaisesta kirjoittamisesta fyysiseen testiin sekä soveltuvuuden arviointiin. Lukukauden aikana saat lisäeväitä valintakokeisiin, selkeytät mielikuvaasi poliisialasta ja saat sitä kautta työkaluja alanvalintaan liittyviin pohdintoihin. Opintoihin kuuluu kansanopiston omia poliisialalle valmentavia kursseja, minkä lisäksi voit halutessasi valita opintolautasellesi myös muita opintoja Alkio-opiston laajasta opintotarjonnasta.

Me haluamme olla apunasi matkalla kohti poliisialan opintoja – hae jatkuvan haun kautta nyt!

Tie kohti tutkintoa ja omaa alaa

Valintakokeen kautta

Koko lukukauden opinnot painottuvat valintakokeeseen valmistaumiseen. Opintojaksoilla saat opit talteen niin aineistopohjaisen kirjoittamisen saloista ja valintakoemateriaalista kuin fyysisen kunnon nostamisesta vaaditulle tasolle. Samalla saat eväitä ja vinkkejä myös valintakokeen soveltuvuutta arvioivaan osaan.

Poliisialan löytöretkeilijät

Voit tehdä Suuntana poliisiala -linjan opintoja oman kiinnostuksesi mukaan ja siten muodostaa käsityksen siitä, onko ala sinua varten. Oman linjan opintojen ohella voit myös valita muitakin poliisialaa enemmän tai vähemmän liippaavia opintojaksoja Alkio-opiston tarjonnasta.

Mitä voit opiskella 
Suuntana poliisiala -opintolinjalla?

Suuntana poliisiala -opintolinjalla valmentaudut tehokkaasti poliisialan valintakokeeseen. Opinnoissa keskitytään valintakokeessa arvioitavien taitojen kehittämiseen vaaditulle tasolle kaikilla osa-alueilla. Opintojen runko koostuu linjan omista poliisialalle valmentavista opinnoista, joiden keskiössä ovat aineistopohjainen kirjoittaminen, fyysinen kunto ja alalle soveltuvuus. Linjan valmentaviin opintoihin kuuluu myös ohjattu lukupiiri pääsykoekirjan artikkeleiden opiskelua varten sekä halutessasi opintoja rikos- ja poliisioikeudessa. Näitä linjan omia valmentavia opintoja voit oman mielesi mukaan täydentää kieli- ja viestintäopinnoilla sekä vapaavalintaisilla korkeakoulukursseilla. Tarjoamme mahdollisuuden suorittaa mm. XAMK:n verkko-opintoja, joista löytyy myös tiiviisti poliisialalla näkyviin ilmiöihin liittyviä opintojaksoja. Osan korkeakoulukursseista voit jopa saada sisällytettyä myöhemmin omaan tutkintoosi, kun ovi korkeakouluun aukeaa!

Varmuutta Polamkin pääsykokeisiin valmistautumiseen

Oman linjani opinnoissa otettiin laajasti pääsykokeissa tarvittavat asiat huomioon. Polamkin pääsykokeiden ensimmäisessä vaiheessa on kolme eri osa-aluetta: fyysinen testi, kirjallinen koe ja psykologisia testejä. Haluan suositella Alkio-opiston Suuntana poliisiala -linjaa kaikille, jotka suunnittelevat poliisiammattikorkeakouluun hakemista! Varsinkin jos olet epävarma jostakin ylhäällä mainituista osa-alueista. Kyseinen linja antoi itselleni lisää varmuutta ja apua valmistautua pääsykokeisiin. Voin näin jälkeenpäin sanoa, että ei ollut turha viiden kuukauden reissu, suosittelen!

Opiskelu ja opetus Alkio-opistossa

Opiskelu linjalla on kokoaikaista, joten sinulla on oikeus opintotukeen. Koska Alkio-opisto luetaan toisen asteen oppilaitokseksi, opintovuosi tai lukukausi ei vie myöskään tukikuukausia korkeakouluopinnoista. Opiskelupaikka Alkiolla ei muuta asemaasi korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiössä. Voit siis turvallisesti kokeilla, onko poliisiala juuri sinua varten – elämäsi paras välivuosi odottaa sinua.

Opintolinja kestää yhden lukukauden, jonka aikana pääset osaksi tiivistä yhteisöä opiskelujen, retkien ja muiden tapahtumien järjestämisen tiimellyksessä. Alkio-opisto on yhteisö, josta saat tukea, kannustusta, vertaistukea ja koko elämän mittaisia ystävyyssuhteita. Oman ryhmän antama tuki ja ryhmähenki ovatkin opintojen etenemisen kannalta tärkeällä sijalla. Opiskelu Suuntana poliisiala -linjalla on monimuotoista, mikä lisää opiskelutaitoja ja kehittää akateemisia valmiuksiasi. Opintoihin sisältyy lähiopetuksen lisäksi verkko-opiskelua, oppimistehtäviä, esseitä, ryhmätöitä, lukupiirejä, tuutorointia, harjoituksia ja itsenäistä opiskelua. Saat siis paitsi preppausta ja opetusta poliisialan valintakokeeseen, myös valmiuksia myöhempiin korkeakouluopintoihin. Älä siis jää yksin valintakoeurakan kanssa – meillä saat siihen henkilökohtaista tukea, laadukasta lähiopetusta, konkreettisia valmiuksia onnistumiseen sekä vertaistukea muilta alkiolaisilta.

Opintojen suunnittelussa saat tukea ja ohjausta opintolautasesi kokoamiseen: laadukas lähiopetus ja yksilöllinen ohjaus takaavat sen, että sinulla on aina apua saatavilla. Osa Alkio-opistossa suoritettavista kursseista voi olla mahdollista myös sisällyttää osaksi korkeakoulututkintoasi. Lukukausi Alkio-opistolla vie sinua kohti tutkintoa ja on todellinen investointi tulevaisuuteen.

Miksi Suuntana poliisiala -opintolinjalle?

Parhaat tulokset tehdään yhdessä ja aika Alkio-opistossa voi merkitä sinulle enemmän kuin uskotkaan. Se on erityinen ajanjakso elämässäsi. Mahdollisuus kasvaa ja kehittyä, oppia ja opiskella, sekä ennen kaikkea luoda yhdessä kokemuksia ja elämyksiä, jotka muistat aina. Lukuisat opintolinjamme tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia sinulle, joka haluat oppia, opiskella ja kokea yhdessä. Tässä kolme syytä tulla Suuntana poliisiala -opintolinjalle Alkio-opistoon:

Yhteisöllisyys

Yhdessä opiskelussa ja vertaistuessa on voimaa! Pääset opiskelemaan ja oppimaan muiden samasta alasta kiinnostuneiden ja samanhenkisten kurssikavereidesi kanssa.

Konkretia

Opintolinjalla opiskelet lähiopetuksessa kansanopiston opintojaksoja, jotka valmistavat sinua suoraan poliisialan valintakokeen eri osa-alueisiin.Tekemällä ja harjoittelemalla oppii!

Tie kohti tutkintoa

Ota “välivuodesta” kaikki hyöty irti ja edistä korkeakouluun pääsyä sekä tulevia opintojasi! Suuntana poliisiala -linjalla parannat mahdollisuuksiasi päästä korkeakouluun. Halutessasi suoritat myös avoimia korkeakouluopintoja, jotka voit mahdollisesti myöhemmin sisällyttää osaksi tulevaa tutkintoasi. Aikasi meillä on todellinen investointi tulevaisuuteen!

Usein kysyttyä opiskelusta

Onko mielessäsi jokin kysymys opiskelusta Alkio-opistolla? Tutustu opintolinjan tarjontaan ja kurkkaa usein kysytyt kysymyksemme, joista löydät vastaukset mieltäsi askarruttaviin asioihin!

Voit opiskella avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sekä kansanopisto-opintoja. Opiskelu tapahtuu opintolinjoilla, joiden opintotarjottimille on lastattu kyseiselle linjalle suunnattuja opintoja. Se ei kuitenkaan sido, vaan voit koota itseäsi kiinnostavia opintoja koko opiston opintotarjottimelta.

Opiskelu tapahtuu päiväopetuksena opintolinjoilla, joilla opiskelutavat ja käytänteet vaihtelevat. Opetusryhmät ovat melko pieniä ja saat opintoihisi ohjausta. Opetus toteutetaan lukuvuoden, syyslukukauden tai kevätlukukauden mittaisina koulutuksina.

Kyllä säilyy. Alkio-opisto on toisen asteen oppilaitos, joten vaikka opiskelisit vuoden yliopisto-opinnot Alkio-opistossa, se ei vaikuta asemaasi ensikertalaisuuskiintiössä.

Opintolinjasta riippuen koko opintovuoden opinnot valmentavat valintakokeisiin ja osalla linjoista on valmentavia opintoja lisäksi. Myös opiskelutaitosi karttuvat opintojen edetessä.

Suoritettuja avoimen ylopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja voi sisällyttää myöhemmin korkeakoulututkintoon kunkin korkeakoulun AHOT-periaatteiden mukaisesti ja näin nopeuttaa opintojen etenemistä (AHOT = Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen). Usein avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnot hyväksytään tutkintoon joko suoraan sisältöopintoihin tai vapaasti valittaviin opintoihin.