Opintotarjotin

Suuntana poliisi- ja pelastusala

Hae nyt syksyn 2024 opintoihin!

Hae tästä

Miten opiskellaan Suuntana poliisi- ja pelastusala opintolinjalla?

Poliisi- ja pelastusalalle valmentavalla linjalla treenaat fyysisen kunnon lisäksi kirjoittamista, tekstien lukemista ja referointia, esseevastaamista, vahvistat opiskelutaitojasi, kertaat kieliä ja harjoittelet valintakokeiden haastattelu-, yksilö- ja ryhmätilanteita. Lisäksi voit opiskella valitsemiasi korkeakouluopintoja mielenkiintosi mukaan. Henkilökohtainen ja ryhmänohjaus tukevat sinua opinnoissasi.

Opiskelupaikka Alkiolla ei muuta asemaa korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiössä. Voit siis turvallisesti kokeilla löytyykö linjan opinnosta oma alasi.

Suuntana poliisiala

Poliisiammattikorkeakouluun on kaksivaiheiset pääsykokeet yleensä neljä kertaa vuodessa. Koulutukset alkavat tammi-, maalis-, elo- ja lokakuussa. Näiden hakujaksot avautuvat noin 10 kuukautta ennen koulutuksen alkua ja valintakokeiden ensimmäinen vaihe on noin 3 kuukauden kuluttua hakujakson alkamisesta.

Alkio-opiston syyslukukauden mittaisen koulutuksen opinnot valmentavat parhaiten seuraavan kevään ja syksyn hakuihin.

Suuntana pelastusala

Pelastusopistossa voit opiskella hätäkeskuspäivystäjäksi, pelastajaksi tai suorittaa alipäällystötutkinnon. Pelastusalan päällystötutkinto (AMK) toteutetaan Pelastusopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun yhteistyönä. Kaikkiin koulutuksiin on kaksivaiheiset valintakokeet. Alkio-opistossa voit valmentautua näihin valintakokeisiin ja saada varmuutta oman alan valintaan ja kokeissa suoriutumiseen.

Suuntana poliisi- ja pelastusala -linjan opintotarjotin

Saat valmennusta valintakokeen kaikkiin osa-alueisiin:

 • kirjallinen koe: tekstin ymmärtäminen, referointi, esseevastaaminen, argumentointi, kielenhuolto ja valintakoeainestoon perehtyminen
 • kuntokoe: kestävyys, ketteryys, ylätalja/leuanveto ja penkkipunnerrus
 • soveltuvuuskoe: vuorovaikutustaidot, ongelmanratkaisu, haastattelut, yksilö- ja ryhmätehtävät
 • kuntotestit

Alkio-opistossa suorittamasi avoimen ammattikorkeakoulun opinnoille sekä kieli- ja viestintäopinnoille voit myöhemmin anoa hyväksilukua korkeakoulussa. Opintomaksuusi sisältyvät kaikki opiston opintotarjottimelta valitsemasi opinnot, myös avoimet yliopisto- ja amk-opinnot.

Valintakokeeseen valmentavat opinnot

 • Aineistokirjoittaminen 4 op
 • Kielenhuolto ja teoria 3 op
 • Hyvinvointi ja jaksaminen 2 op
 • Liikuntavalmennus 4 op
 • Soveltuvuusvalmennus 4 op
 • SUPO-lukupiiri 3 op
 • Poliisi ja oikeustiede 3 op

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoja

 • XAMK:n verkko-opintoja, esim. Väkivaltatyö 5 op ja Kriminaalityö 5 op (XAMK)

Kieli- ja viestintäopinnot (JAMK)

 • Työelämän englanti 4 op (ei tarjolla syksyllä 2024)
 • Työelämän ruotsi 4 op (ei tarjolla syksyllä 2024)
 • Työelämän viestintä 3 op

Opiston opintoja

 • Opintojen ohjaus ja opiskelutaidot
 • ICT-taidot
 • Ruotsin ja englannin kertauskurssit
 • Ensiapu 1
 • Kriisi- ja traumapsykologian perusteet
 • Liikunta
 • muita opintoja opiston opintotarjottimelta oman valinnan mukaan