Opintotarjotin

Kauppatieteet

Hae nyt lukuvuoden 2024–2025 opintoihin!

Hae tästä

Miten kauppatieteen opintolinjalla opiskellaan

Opinnot suoritetaan tenttimällä, erilaisilla oppimistehtävillä sekä ryhmätöillä. Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa yksi perusopintokokonaisuus, kieli- ja viestintäopintoja sekä yksittäisiä perus- sekä aineopintotasoisia kauppatieteiden opintojaksoja. Aineopintoihin voi edetä, kun perusopinnot on suoritettu. Mahdollista on myös opintojen jatkaminen toisena lukuvuonna painottaen aineopintojaksoja. Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia. Opintomaksuusi sisältyvät kaikki opiston opintotarjottimelta valitsemasi opinnot, myös avoimet yliopisto- ja amk-opinnot.

Kauppakorkeakouluun tai kauppatieteelliseen on monta reittiä

Mistä kauppatieteiden opinnot koostuvat eri reiteillä kohti kauppakorkeaa tai kauppatieteellistä?

Väyläopintojen avulla

 • Perusopinnot 28 op
 • Aineopintoja sekä taloustiede noin 20 op
 • Kieli- ja viestintäopinnot noin 10 op

Valintakokeen kautta

 • Perusopinnot 28 op
 • Taloustieteen peruskurssi 6 op
 • Valintakokeeseen valmistavat opinnot 20 op
 • Kansanopisto-opintoja kauppatieteiden teemoista 10 op

Kauppatieteiden löytöretkeilijät

 • Kauppatieteiden opintojaksoja noin 30 op
 • Kieli- ja viestintäopinnot noin 5 op
 • Kansanopisto-opintoja kauppatieteiden teemoista 15 op

Opiskelupaikka Alkiolla ei muuta asemaa korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiössä. Voit siis turvallisesti kokeilla löytyykö kauppatieteistä oma alasi.

Kauppatieteiden opintotarjotin

Alkio-opistossa suorittamasi avoimen yliopiston opintokokonaisuudet ja yleisopintojaksot (kieli- ja viestintäopinnot) voit myöhemmin sisällyttää osaksi korkeakouluopintojasi.

Perusopinnot

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot 25 op (JY)

 • Johtamisen ja johtajuuden perusteet 5 op
 • Markkinoinnin perusteet 5 op
 • Laskentatoimen perusteet 5 op
 • Yrittäjyyden perusteet 5 op
 • Viestinnän johtamisen perusteet 5 op

Kauppatieteen perusopinnot 30 op (UEF)

 • Johtamisen perusteet 6 op
 • Markkinoinnin perusteet 6 op
 • Laskentatoimen perusteet 6 op
 • Rahoituksen perusteet 6 op
 • Yritysoikeuden perusteet 6 op

Aineopinnot

Kauppatieteiden aineopintotasoisia kursseja (UEF)

 • Johtamisen opinnot, useita kursseja, 25 op
 • Markkinoinnin opinnot, useita kursseja, 25 op
 • Laskentatoimen opinnot, useita kursseja, 25 op

Yleis-, kieli- ja viestintäopinnot

 • Taloustieteen peruskurssi, 6 op (JY tai UEF)
 • Rahoituksen perusteet, 6 op (UEF)
 • Yritysoikeuden perusteet, 6 op (UEF)
 • Academic Reading and Communication Skills, 3 op
 • Ruotsi, kirjallinen ja suullinen taito, 3 op tai 5 op
 • Kirjoitusviestinnän perusteet, 3 op
 • Vuorovaikutuksen ja viestinnän perusteet, 3 op

Opiston opintoja

Kauppatieteiden opintolinjan omat kurssit

 • Valintakokeisiin valmistavia opintoja ja harjoituskokeita, n. 20 op
 • Talouteen liittyviä kursseja, n. 10 op
 • Kauppatieteiden opintoja tukevia kursseja, n. 10 op