Opintotarjotin

Psykologia

Hae nyt lukuvuoden 2024–2025 opintoihin!

Hae tästä

Miten opiskellaan Psykologian opintolinjalla?

Psykologian linjalla opetus ja ohjaus perustuvat ryhmänohjausmalliin, jossa keskeistä on yhteisölliset opiskelumuodot. Opintoja suoritat monimuotoisesti: yksilöllisinä oppimistehtävinä, tentteinä, verkko-opintoina ja ryhmätyönä. Eri opiskelutapojen tukena kulkee läpi koko lukuvuoden oman opintoryhmän ja ryhmänohjaajan kanssa työskentely. Opiskelussa korostuu yhteisen ja ohjatun työskentelyn lisäksi myös yksilöllinen ja omatoiminen opiskelu, jonka tavoitteena on kehittää yliopisto-opinnoissa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja sekä itseohjautuvuutta opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Psykologian yliopisto-opintoihin on monta reittiä

Valintakokeen kautta

 • Perusopinnot 25 op
 • Valintakokeeseen valmistautuminen 8 op
 • Sivuaine tai kieli- ja viestintäopintoja 15–25 op

Väyläopintojen avulla

 • Perusopinnot 25 op
 • Aineopinnot 35 op (toinen opiskeluvuosi)

Todistusvalinnan kautta

 • Perusopinnot 25 op
 • Valintakokeeseen valmistautuminen 8 op
 • Sivuaine tai kieli- ja viestintäopintoja 15–25 op

Psykologian opintotarjotin

Linjan opiskeluohjelma on suunniteltu siten, että sinulla on halutessasi mahdollisuus suorittaa lukuvuoden aikana kahdessa oppiaineessa perusopinnot (25 op) tai opiskella aineopinnot (35 op) ja yhdet perusopinnot.

Alkio-opistossa suorittamasi avoimen yliopiston opintokokonaisuudet ja yleisopintojaksot sekä kieli- ja viestintäopinnot voit myöhemmin sisällyttää osaksi korkeakouluopintojasi. Opintomaksuusi sisältyvät kaikki opiston opintotarjottimelta valitsemasi opinnot, myös avoimet yliopisto- ja amk-opinnot.

Perusopinnot

 • Psykologia 25 op (JY)
 • Sosiaalipsykologia 25 op (UEF)
 • Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 25 op (UEF)
 • Erityispedagogiikka 25 op (HY)

Aineopinnot

 • Psykologia 35 op (JY)

Kieli- ja viestintäopinnot

Opintokokonaisuuksien lisäksi voit suorittaa yliopistotutkintoon vaadittavia viestintä- ja kieliopintoja sekä muita yliopistollisia yleisopintoja.

 • Tilastomenetelmien peruskurssi
 • Ruotsi, kirjallinen ja suullinen taito
 • Academic Reading and Communication Skills
 • Vuorovaikutuksen ja viestinnän perusteet
 • Kirjoitusviestintä

Opiston opintoja

 • Ohjaus ja ryhmäohjaus
 • Oikeuspsykologia
 • Kriisipsykologia