|
Opiskelijatarinat
|

Alkio mahdollisti minulle koulupaikan, ystäviä ja opintopisteitä

Tie kohti tutkintoa on mahdollista monella eri tapaa ja jokaiselle löytyy se oma polku, jonka kautta kulkea kohti unelmiensa koulupaikkaa!

Valmistuin keväällä 2021 lukiosta ja menin sen jälkeen suoraan suorittamaan vapaaehtoista asepalvelusta Upinniemeen. Olin hakenut kerran jo yhteishaussa lukemaan historiaa ja poliittista historiaa, koska en tiennyt mitään muuta vähänkään kiinnostavaa alaa yliopistossa. Olin kuitenkin armeijavuoteni aikana alkanut kiinnostua yhteiskuntatieteistä. Hainkin 2022 yhteishaussa vähän sinne sun tänne, tietämättä kuitenkaan, mitä oikeasti haluaisin tulevaisuudessa tehdä. En juuri luottanut selviytymiseeni pääsykokeissa, vaikka halusinkin jo kovasti aloittaa jälleen opiskelemisen. Muistin äitini joskus maininneen opiskelleensa kansanopistossa ja aloin selata netistä kansanopistojen laajaa tarjontaa, silmällä pitäen, jos opintotarjontaan sisältyisi yhteiskuntatieteiden opiskelumahdollisuus. Sitten löysin Alkion. Huomioni kiinnittyi Alkio-opiston useisiin opiskelumahdollisuuksiin eli eri alojen linjoihin. Hain paikkaa yhteiskunta- ja valtiotieteiden eli YV:n linjalta.

Lukuvuoden aikana suoritin hyväksiluettavia kursseja

Pohja-ajatuksenani oli halukkuus lukea yhteiskuntatieteiden perusopinnot Jyväskylän avoimeen yliopistoon. Mahtavaa Alkiosta tekee osaltaan juuri se, että lukuvuoden aikana pystyy suorittamaan avoimen yliopiston ja ammattikorkeakoulun kursseja, jotka voi myös jälkikäteen lukea hyväksi! Yhteiskuntatieteiden perusopintojen lisäksi päätin valita myös poliittisen historian perusopinnot Turun avoimesta yliopistosta. Lopulta suoritin poliittisen historian lisäksi myös valtio-opin perusopinnot Turkuun. Kiinnostus yhteiskuntatieteistä laajeni siis entisestään ja perusopintojen avulla oma opiskelupolkuni alkoi kirkastua sekä löysin paljon uusia kiinnostuksen kohteita myös muun muassa historiasta.

Henkilökohtaista tukea ja vertaistukea

Ajattelin tullessani Alkiolle ehkä hieman skeptisesti sen takaamia konkreettisia hyötyjä korkeakoulupaikan saamisessa ja kansanopiston tarjoamasta ”ikimuistoisesta kokemuksesta”. Lukuvuosi osoitti epäilyni olleen turhaa. Ensinnäkin avoimen yliopiston opinnot tulevat auttamaan minua tulevaisuudessa paljon, sillä olen suorittanut saman, mitä tutkinto-opiskelijat yliopistossa suorittavat ensimmäisenä vuonnaan ja ehkä vielä hieman enemmän. Alkiolla opiskelun toisena hyötynä voisin sanoa myös henkilökunnan. Konkreettinen apu ja tukeminen, mitä opistolta vuoden aikana tarjotaan, niin opintoihin, kuin myös muuhun elämään, on suuri. Avoimen kursseja tehdessä saa apua muun muassa oman kirjoittamisen kanssa, mutta opettajat oppivat myös tuntemaan opiskelijansa, jolloin henkilökohtaisen tuen tarjoaminen on helppoa. Kolmantena hyötynä sanoisin ehdottomasti vertaistuen. Ikimuistoiset lounashetket ravintola Santerissa eivät unohdu, jolloin puitiin niin kursseihin turhautumista kuin mahtavia onnistumisia oppimistehtävien kanssa.

Kaikkia yhdistää yhteinen tahto opiskella

Positiivista alkioelämässä on myös tietynlainen ”kuplautuminen” tai yhteisöllisyys opiskelemiseen ja opistoelämän rytmiin. Suurin osa opiskelijoista tähtää määrätietoisesti haluamaansa koulupaikkaan, toiset taas etsiskelevät kiinnostuksen kohteitaan ja mieleistä oppialaa, mutta silti kaikkia useimmiten yhdistää yhteinen tahto opiskella. Siksi opintojen suorittaminen on mielestäni mielekästä, koska kaikilta oppialasta riippumatta, löytyy halua ja tukea opintojen suorittamiseen. Ympäristössä, jossa myös muut opiskelevat tavoitteellisesti on helppoa sulautua itsekin opiskelun makuun ja saavuttaa tavoitteitaan.

Tulevaisuuden opiskelusuunnitelmani selkeytyivät

Löysin lukuvuoden aikana myös paljon enemmän itseäni kiinnostavia aiheita ja tulevaisuuden opiskelusuunnitelmani selkeytyivät. Päätin hakea ja pyrkiä ensisijaisesti Jyväskylän yliopistoon yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelmaan, mutta hain myös useisiin muihin yliopistoihin juuri yhteiskunta- ja valtiotieteet mielessä. Alkiolla suoritettujen avoimen korkeakouluopintojen avulla pystyy myös hakemaan avoimen väylän haussa haluamaansa opiskelupaikkaan. Lukuvuoden aikana kurssien suorittaminen itsessään jo valmistaa loppukeväästä koittaviin korkeakoulujen valintakokeisiin, mutta pääsykoepreppausta tarjottiin myös lukuvuoden loppupuolella erillisinä kursseina. Valintakokeet ainakin itselleni ovat olleet stressaavia tilanteita, joihin harjoitteleminen oli oikein hyväksi.

Koen onnellisuutta, mutta myös etuoikeutta siitä, että sain korkeakoulupaikan

Alkion päätyttyä oli vielä kohdattavana itse valintakokeet. Vuoden aikana opittu ja harjoiteltu tieto olisi nyt jäsenneltävä ja annettava itsestään kaikki mahdollinen, jotta yliopistopaikka aukeaisi. Taisin antaa, sillä kesäkuun viimeisenä päivänä saapui tieto, että olen päässyt opiskelijaksi Jyväskylän yliopistoon lukemaan yhteiskuntatieteitä.

Alkio-opisto mahdollisti minulle koulupaikan, mutta sen lisäksi myös ystäviä, kokemuksia, paljon hyväksi luettavia opintopisteitä ja aikaa miettiä omia mielenkiinnon kohteitaan. Koen onnellisuutta, mutta myös etuoikeutta siitä, että sain korkeakoulupaikan. Korkeakouluihin sisään pääsemiseksi on alettu entistä enemmän painottaa ylioppilastodistusten merkitystä. En olisi ikinä päässyt lukemaan ylioppilastodistuksellani haluamaani alaa, joten koin alusta asti pääsykokeiden olevan minulle ainut mahdollisuus ja johon opistolla sain tukea. Sain Alkiolla myös huomata kuinka erilaiset ihmiset eri lähtökohdista ja erilaisella opiskeluhistorialla voivat tähdätä kohti unelmiaan, lisäksi vielä eri tavoin.

Tie kohti tutkintoa on mahdollistettavissa monella eri tapaa ja jokaiselle löytyy varmasti se oma polku, jonka kautta kulkea kohti unelmiensa koulupaikkaa!

Alkio-opiston Yhteiskunta- ja valtiotieteet linjan opiskelija Helmi
Helmi Hatakka

Yhteiskunta- ja valtiotieteet 2022–2023

Tavoitteena yhteiskunta- tai valtiotieteiden opiskelu?

Onko unelmanasi päästä opiskelemaan sosiaalitieteitä, yhteiskuntatieteitä, sosiaalityötä, politiikan tutkimusta, kansainvälistä politiikkaa, valtio-oppia tai poliittista historiaa? Kaipaatko vertaistukea, valmennusta ja henkilökohtaista tukea valintakokeisiin? Vai haluaisitko kenties kokeilla, ovatko yhteiskunta- tai valtiotieteet sinun juttusi? Yliopistoon voi olla haastavaa päästä ja me Alkio-opistolla haluamme auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi!

Hae nyt opiskelupaikkaa!

Alkio-opistolla on jatkuva haku ja joustava aloitus! Onko tavoitteenasi yliopisto- tai ammattikorkeakoulupaikka unelmiesi alalla, oman alan löytäminen tai osaamisen täydentäminen? Alkio-opistosta saat eväät tulevaisuuteen.