Opintotarjotin

Yhteiskunta- ja valtiotieteet

Hae nyt lukuvuoden 2023–2024 opintoihin!

Hae tästä

Miten opiskellaan yhteiskunta- ja valtiotieteen opintolinjalla?

Yhteiskunta- ja valtiontieteiden linjalla opiskelet pääosin yliopisto-opintoja. Opiskelu- ja suoritustavat ovat näillä linjoilla monimuotoisia: luentoja, keskusteluja, kirjatenttejä, oppimistehtäviä, projekteja ja ryhmätyöskentelyä. Yliopisto-opintojen tueksi ja osaamista laajentamaan järjestetään lisäksi opiston omia kursseja ajankohtaisista teemoista.

Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa 1–2 perusopintokokonaisuutta, viestintä- ja kieliopintoja sekä yksittäisiä opintojaksoja. Aineopintoihin voi edetä, kun perusopinnot on suoritettu. Mahdollista on myös opintojen jatkaminen toisena lukuvuonna painottaen aineopintojaksoja. Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia.

Yhteiskunta- ja valtiotieteiden opintoihin on monta reittiä

Mistä opinnot koostuvat eri reiteillä kohti yhteiskunta- ja valtiotieteiden opintoja yliopistossa? Kurkkaa tarkemmat tiedot opintotarjottimesta.

Väyläopintojen avulla (kriteerit eri yliopistoihin vaihtelevat)

 • Perusopinnot 25 op (esim. sosiaalitieteet tai yhteiskuntatieteet)
 • Perusopinnot 15–25 op (esim. valtio-oppi tai poliittinen historia)
 • Viestintä- ja kieliopinnot 5–10 op
 • Kansanopisto-opintoja tukemaan yliopisto-opintoja 5–10 op

Valintakokeen kautta

 • Perusopinnot 25 op
 • Perusopinnot 15–50 op
 • Viestintä- ja kieliopinnot 5–12 op
 • Kansanopisto-opintoja tukemaan yliopisto-opintoja 5–10 op
 • Valmentautuminen valintakokeisiin 2–10 op

Oman polun etsijät

 • Omien tavoitteiden mukainen yhdistelmä kaikista Alkion tarjoamista opinnoista noin 50 op

Opiskelupaikka Alkiolla ei muuta asemaa korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiössä. Voit siis turvallisesti kokeilla löytyykö oma alasi.

Yhteiskunta- ja valtiotieteiden opintotarjotin

Alkio-opistossa suorittamasi avoimen yliopiston opintokokonaisuudet ja yleisopintojaksot, viestintä- ja kieliopinnot voit myöhemmin sisällyttää osaksi korkeakouluopintojasi.

Perusopinnot

 • Yhteiskuntatieteet ja filosofia 25 op (JY)
 • Sosiaalityö 25 op (JY)
 • Sosiaalityön perusopinnot 25 op (TY)
 • Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op (TY)
 • Valtio-opin perusopinnot 25 op (TY)
 • Poliittisen historian perusopinnot 25 op (TY)
 • Politiikan ja viestinnän perusopinnot 25-40 op (HY)

Aineopinnot

 • Sosiologia 35 op (JY)

Viestintä- ja kieliopinnot

 • Kirjoitusviestinnän perusteet 3–5 op
 • Puheviestinnän perusteet 2 op
 • Academic Reading 3 op
 • Communication Skills 3 op
 • Svenska för språkvetare / skriftlig, muntlig 3–5 op

Opiston opintoja

 • Akateemiset oppimistaidot
 • Alkio-kerho
 • Julkisoikeus
 • Kansalaisvaikuttaminen ja uudet tavat vaikuttaa
 • Kunnallispolitiikka
 • Linjatunti ja opintojen ohjaus
 • Ruotsin valmentava kurssi
 • Sukupuolihistoria
 • Sukupuolentutkimus
 • Talouden teemat
 • Tieteellinen kirjoittaminen yhteiskuntatieteissä (I ja II)