Opintotarjotin

Yhteiskunta- ja valtiotieteet

Hae nyt lukuvuoden 2023–2024 opintoihin!

Hae tästä

Miten opiskellaan yhteiskunta- ja valtiotieteen opintolinjalla?

Yhteiskunta- ja valtiontieteiden linjalla opiskelet pääosin yliopisto-opintoja. Opiskelu- ja suoritustavat ovat näillä linjoilla monimuotoisia: luentoja, keskusteluja, kirjatenttejä, oppimistehtäviä, projekteja ja ryhmätyöskentelyä. Yliopisto-opintojen tueksi ja osaamista laajentamaan järjestetään lisäksi opiston omia kursseja ajankohtaisista teemoista.

Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa 1–2 perusopintokokonaisuutta, viestintä- ja kieliopintoja sekä yksittäisiä opintojaksoja. Aineopintoihin voi edetä, kun perusopinnot on suoritettu. Mahdollista on myös opintojen jatkaminen toisena lukuvuonna painottaen aineopintojaksoja. Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia. Opintomaksuusi sisältyvät kaikki opiston opintotarjottimelta valitsemasi opinnot, myös avoimet yliopisto ja amk-opinnot.

Yhteiskunta- ja valtiotieteiden opintoihin on monta reittiä

Mistä opinnot koostuvat eri reiteillä kohti yhteiskunta- ja valtiotieteiden opintoja yliopistossa? Kurkkaa tarkemmat tiedot opintotarjottimesta.

Väyläopintojen avulla (kriteerit eri yliopistoihin vaihtelevat)

 • Perusopinnot 25 op (esim. sosiaalitieteet tai yhteiskuntatieteet)
 • Perusopinnot 15–25 op (esim. valtio-oppi tai poliittinen historia)
 • Viestintä- ja kieliopinnot 5–10 op
 • Kansanopisto-opintoja tukemaan yliopisto-opintoja 5–10 op

Valintakokeen kautta

 • Perusopinnot 25 op
 • Perusopinnot 15–50 op
 • Viestintä- ja kieliopinnot 5–12 op
 • Kansanopisto-opintoja tukemaan yliopisto-opintoja 5–10 op
 • Valmentautuminen valintakokeisiin 2–10 op

Oman polun etsijät

 • Omien tavoitteiden mukainen yhdistelmä kaikista Alkion tarjoamista opinnoista noin 50 op

Opiskelupaikka Alkiolla ei muuta asemaa korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiössä. Voit siis turvallisesti kokeilla löytyykö oma alasi.

Yhteiskunta- ja valtiotieteiden opintotarjotin

Alkio-opistossa suorittamasi avoimen yliopiston opintokokonaisuudet ja yleisopintojaksot, viestintä- ja kieliopinnot voit myöhemmin sisällyttää osaksi korkeakouluopintojasi.

Perusopinnot

 • Yhteiskuntatieteet ja filosofia 25 op (JY)
 • Sosiaalityö 25 op (JY)
 • Sosiaalityön perusopinnot 25 op (TY)
 • Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op (TY)
 • Valtio-opin perusopinnot 25 op (TY)
 • Poliittisen historian perusopinnot 25 op (TY)
 • Politiikan ja viestinnän perusopinnot 25-40 op (HY)

Aineopinnot

 • Sosiologia 35 op (JY)

Viestintä- ja kieliopinnot

 • Kirjoitusviestinnän perusteet 3–5 op
 • Puheviestinnän perusteet 2 op
 • Academic Reading 3 op
 • Communication Skills 3 op
 • Svenska för språkvetare / skriftlig, muntlig 3–5 op

Opiston opintoja

 • Akateemiset oppimistaidot
 • Alkio-kerho
 • Julkisoikeus
 • Kansalaisvaikuttaminen ja uudet tavat vaikuttaa
 • Kunnallispolitiikka
 • Linjatunti ja opintojen ohjaus
 • Ruotsin valmentava kurssi
 • Sukupuolihistoria
 • Sukupuolentutkimus
 • Talouden teemat
 • Tieteellinen kirjoittaminen yhteiskuntatieteissä (I ja II)