Opintotarjotin

Luova kirjoittaminen ja kirjallisuus

Hae nyt lukuvuoden 2024–2025 opintoihin!

Hae tästä

Miten opiskellaan Luova kirjoittaminen ja kirjallisuus -opintolinjalla?

Luovan kirjoittamisen ja kirjallisuuden linjalla opintojen runko muodostuu luovasta kirjoittamisesta ja kirjallisuuteen tutustumisesta sisältäen monipuolisia kirjoitusharjoitteita ja keskusteluja tekstien äärellä. Voit edistää omaa mahdollista kirjoitusprojektiasi. Lisäksi voit opiskella yliopistotutkinnon osia kirjallisuudesta sekä kehittää puheviestintä-, kieli- ja tiedonhankintataitojasi. Linjalla on laaja opintotarjotin.

Pääset laatimaan oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops), joka auttaa opintojen suunnittelussa ja mielekkäiden kokonaisuuksien luomisessa. Voit koostaa tarjotuista oppiaineista itsellesi sopivan opintokokonaisuuden. Henkilökohtainen ja ryhmänohjaus tukevat sinua opinnoissasi. Opintomaksuusi sisältyvät kaikki opiston opintotarjottimelta valitsemasi opinnot, myös avoimet yliopisto ja amk-opinnot.

Luovan kirjoittamisen ja kirjallisuuden teemoja

Luovan kirjoittamisen ja avoimen yliopiston kirjoittamisen ja kirjallisuuden opinnot sisältävät mm. alla olevia teemoja, joita lähestytään käytännön ja taiteen sekä teorian ja tieteen näkökulmista.

Kirjallisuudentuntemus ja analyysi

 • Luemme länsimaisen kirjallisuuden helmiä ja perehdymme kirjallisuuden lajeihin, aikakausiin ja tyyleihin. Analysoimme ja tulkitsemme lukemaamme. Tiedossa on siis kiinnostavia keskusteluja kirjojen äärellä.

Proosa ja runous

 • Tarinan voi kertoa tuhannella tavalla ja kielen kietoa kuviksi. Perehdymme muun muassa dialogiin ja monologiin sekä tekstin rakentumiseen. Tutkimme, mitä kaikkea kielellä voi tehdä ja miten.

Luova prosessi ja työskentelymenetelmät

 • Sparraamme ideat lentoon ja harjoittelemme palautteen antamista ja vastaanottamista. Tarkastelemme, mistä havainnoinnissa ja maailman luomisessa on kyse. Saat uusia työkaluja kirjoittajan työkalupakkiin.

Kirjoittajaidentiteetti

 • Tutustut syvemmin itseesi kirjoittajana. Löydät persoonalliset vahvuutesi ja inspiraation lähteesi. Ihmisessä on monta puolta.

Kustantaminen ja julkaiseminen

 • Perehdymme kustannusprosessiin ja tutustumme erilaisiin julkaisukanaviin, myös kirjoituskilpailuihin.

Viestintä- ja mediataidot

 • Nämä ovat keskeisiä taitoja opiskeluaikana, ja ne hyödyttävät myöhemmin  myös työelämässä. Voit opiskella kirjallista ja suullista tieteellistä viestintää sekä journalistista ja some-viestintää. Lisäksi voit opiskella kieliä.

Luova kirjoittaminen ja kirjallisuus -linjan opintotarjotin

Alkio-opistossa suorittamasi avoimen yliopiston opintokokonaisuudet ja yleisopintojaksot sekä viestintä- ja kieliopinnot voit myöhemmin sisällyttää osaksi korkeakouluopintojasi.

Perusopinnot

Kirjallisuus 25 op (JY)

 • Johdatus kirjallisuudentutkimukseen
 • Länsimaisen kulttuurin teemat ja kuvasto
 • Kirjallisuuden analyysi
 • Länsimaisen kirjallisuuden historia
 • Kotimaisen kirjallisuuden historia
 • Kotimaisen / yleisen kirjallisuuden tuntemus (opiskelijan valinnan mukaan)

Viestintä- ja kieliopinnot

 • Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op
 • Vuorovaikutuksen ja viestinnän perusteet 3 op
 • Academic reading and Communication Skills 3 op
 • Ruotsi, eri tasoja
 • Translation Studies

Kieli- ja viestintäopinnoilla voi täydentää ja tukea muita opintoja. Kielitaidosta on hyötyä jatko-opinnoissa, työelämässä ja elämässä muutenkin.

Opiston opintoja

 • Kirjoituskahvila
 • Palautepajat
 • Luova kirjoittaminen ja työkalut
 • Luova kirjoittaminen ja elämä
 • Osaaminen näkyväksi
 • Lukupiirit
 • Kirjallisuudentutkimus
 • Taiteen kestoaiheet
 • Opintojen ohjaus ja tiimituki
 • Valintakokeisiin valmentautuminen
 • Opintoretki
 • Näkökulmia kestävään kehitykseen
 • Pajapäivä
 • Euroopan ja Suomen kirjallisuudenhistoria
 • Projektityöt
 • Teemapajat ja -tilaisuudet

Lisäksi tarjolla on muiden linjojen opintoja sekä vapaa-ajan liikuntaa ja harrastetta.