Opintotarjotin

Korkeakouluun valmentavat opinnot

Hae nyt lukuvuoden 2024–2025 opintoihin!

Hae tästä

Millaista opiskelu on Korkeakouluun valmentavien opintojen linjalla?

Opiskelu linjalla on monimuotoista, mikä lisää opiskelutaitoja ja kehittää akateemisia valmiuksiasi. Opintoihin voi valintojesi mukaisesti sisältyä lähiopetuksen lisäksi verkko-opiskelua, oppimistehtäviä, esseitä, tenttejä, ryhmätöitä, lukupiirejä, tuutorointia, harjoituksia ja itsenäistä opiskelua. Saat opetusta valitsemiltasi aloilta, mutta myös valmiuksia korkeakouluopintoihin, joista varmasti on hyötyä myöhemmissä opinnoissasi. Loppukeväästä on tarjolla valintakoevalmennusta monenlaisiin pääsykokeisiin ja mahdollisuuksia osallistua esimerkiksi harjoituskokeisiin.

Korkeakouluun valmentavat opinnot -linjan opintotarjotin

Lukuvuoden aikana voit suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun ja avoimen yliopiston opintoja. Näitä opintoja voit sisällyttää tutkintoosi, mikäli jatkat opintojasi korkeakoulussa. Alla on esimerkkejä opinnoista. Opintomaksuusi sisältyvät kaikki opiston opintotarjottimelta valitsemasi opinnot, myös avoimet yliopisto ja amk-opinnot.

Linjan yhteiset opinnot

 • Korkeakoulualat tutuksi: eri ammattialoilta tulevien vierailijoiden luennot ja tutustumisvierailut opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan, tutustuminen opistolla opiskeltaviin aloihin. Työnhakutaitojen pohdintaa ja oman CV:n laatiminen.
 • Motivaatio, tavoitteet ja oppimisstrategiat: kurssilla tutustutaan motivaatioon, tavoitteiden asettamiseen ja oppimisstrategioihin.
 • Digitaidot: tutustutaan opinnoissa tarvittaviin digitaitoihin.
 • Opiskelutaidot (korkeakoulualat tutuiksi, kielenhuolto ja teoria, aineistokirjoittaminen, opiskelu- ja digitaidot): tieteellisen tekstin lukeminen ja kirjoittaminen, tiedonhaku, Officen perusteet, työnhaku- ja CV-työpaja.
 • Ohjaus

Opiston opintoja

 • Akateemiset oppimistaidot
 • Alkio-kerho
 • Kansalaisvaikuttaminen ja uudet tavat vaikuttaa
 • Linjamatka
 • Linjatunti ja opintojen ohjaus
 • Ruotsin kertaus
 • Englannin tehopreppaus
 • Translation Studies English-Finnish
 • Sukupuolentutkimus
 • Talouden teemat
 • Valmistautuminen valintakokeisiin

Yleis-, kieli- ja viestintäopinnot

 • Työelämän englanti 4 op
 • Työelämän ruotsi 4 op
 • Työelämän viestintä 3 op
 • Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op
 • Vuorovaikutuksen ja viestinnän perusteet 3 op
 • Academic Reading and Communication Skills 3 op
 • Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito, 3 op tai 5 op

Perusopinnot

Voit valita koko opiston perusopintovalikoimasta (yliopisto tai ammattikorkeakoulu) sinua kiinnostavia kursseja.

Ammattikorkeakoulujen opintoja (esimerkkejä)

 • Kulttuurituotannon perusteet 3 op
 • Otetta suomalaiseen viittomakieleen 2 op
 • Otetta puhevammaisten tulkkaukseen 2 op
 • Yhteisöpedagogi – ihmissuhdetyön ammattilainen 3 op
 • Anatomia ja fysiologia 5 op
 • Digitaalinen ohjaustyö kuntoutus- ja sosiaalialalla 5 op
 • ICT-valmiudet 3 op
 • Terveyden edistäminen ja ohjaaminen 3 op
 • Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 5 op
 • Yrittäjyys 3 op
 • Turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö 5 op

Yliopistojen opintoja (esimerkkejä)

 • Johdatus museologiaan 5 op
 • Johdatus sosiaalitieteisiin 10 op
 • Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op
 • Johdatus politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimukseen 5 op
 • Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op
 • Kansainvälinen oikeus 6 op
 • Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op
 • Siirtolaisuus 5 op
 • Maailman tila 10 op
 • Kemia 5 op
 • Persoonallisuuspsykologia 5 op
 • Ravintofysiologia 4 op
 • Johtamisen ja johtajuuden perusteet 5 op
 • Luonnon monimuotoisuus 5 op
 • Ihminen ja ympäristö 5 op
 • Oppiminen ja ohjaus 5 op