Opintotarjotin

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alat

Hae nyt lukuvuoden 2024–2025 opintoihin!

Hae tästä

Miten opiskellaan Soteli-linjalla?

Teoriaa, toimintaa, tiimioppimista, työelämää!

Opiskelu Soteli-linjalla on monimuotoista, mikä kehittää sekä opiskelutaitojasi että alalla erityisen tärkeitä vuorovaikutustaitojasi. Opintoihin sisältyy lähiopetuksen lisäksi toiminnallisia harjoituksia, ryhmätyöskentelyä, verkko-opiskelua, erilaisia oppimistehtäviä, tenttejä, tuutorointia, retkiä ja itsenäistä opiskelua. Keväällä kuulet eri sote-alojen ammattilaisten ja alan opiskelijoiden kokemuksia työstä ja opinnoista. Näistä vierailuista on sinulle varmasti myöhemmin hyötyä!

Tie kohti tutkintoa ja omaa alaa

Mistä  opinnot koostuvat eri reiteillä kohti tutkintoa?

Väyläopintojen avulla (HUOM! lv 2024-2025 väyläopinnot varmistuvat loppukeväästä 2024)

 • JAMK:n sote-alojen yhteiset / tutkintokohtaiset opinnot 34 op
 • XAMK:n verkko-opinnot 10–15 op
 • JAMK:n kieli- ja viestintäopinnot 11 op
 • Kansanopisto-opintoja noin 10 op

JAMK-väylän lisäksi on paljon muitakin väyliä!

Valintakokeen kautta

 • JAMK:n sote-alojen yhteiset / tutkintokohtaiset opinnot esim. 25-34 op
 • XAMK:n verkko-opinnot 5–15 op
 • JAMK:n kieli- ja viestintäopinnot 3-11 op
 • Kansanopisto-opintoja 10–20 op

Kevätlukukauden opinnoilla startti omalle alalle

 • JAMK:n sote-alojen yhteiset opinnot noin 10–20 op
 • XAMK:n verkko-opinnot 2–10 op
 • JAMK:n kieli- ja viestintäopinnot 3–11 op
 • Kansanopisto-opintoja noin 4–10 op

Opiskelupaikka Alkiolla ei muuta asemaa korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiössä. Voit siis turvallisesti kokeilla löytyykö linjan opinnosta oma alasi.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan linjan opintotarjotin

Alkio-opistossa suorittamasi avoimen ammattikorkeakoulun opinnot sekä viestintä- ja kieliopinnot voit myöhemmin sisällyttää osaksi korkeakouluopintojasi. Opintomaksuusi sisältyvät kaikki opiston opintotarjottimelta valitsemasi opinnot, myös avoimet yliopisto ja amk-opinnot.

Jyväskylän avoimen ammattikorkeakoulun (JAMK) opinnot

Opintotarjonta lv 2023-2024 (lv 2024-2025 tarjonta varmistuu myöhemmin)

 • Anatomia ja fysiologia tai Toiminnallinen anatomia tai Toiminnallinen anatomia ja fysiologia 5 op (sl)
 • Digitaalinen ohjaustyö kuntoutus- ja sosiaalialalla 5 op (kl)
 • Gerontologinen hoitotyö, verkko-opinnot 4 op (kl)
 • ICT-valmiudet 3 op (sl)
 • JAMK InnoFlash 2 op (kl)
 • Lääketiede ja lääkehoito 5 op (kl)
 • Näyttöön perustuva hoitotyö, verkko-opinnot 3 op (kl)
 • Osaajana kehittyminen 1 op (sl-kl)
 • Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmä 5 op (sl)
 • Terveyden edistäminen ja ohjaaminen 3 op (kl)
 • Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 5 op (kl)
 • Yrittäjyys 3 op (sl)

(sl = syyslukukausi, kl = kevätlukukausi)

Kaakkois-Suomen avoimen ammattikorkeakoulun (XAMK) verkko-opinnot

Esimerkkejä laajasta tarjonnasta

 • Huumetyö 5 op
 • Ihmisen kasvu, kehitys ja motorinen oppiminen eri ikävaiheissa 5 op
 • Infektioiden torjunta 5 op
 • Lasten ja nuorten liikunta 5 op
 • Lastensuojelu ja perhetyö 5 op
 • Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö 5 op
 • Psyykkisen valmennuksen perusteet 3 op
 • Rokotukset ja tarttuvat taudit 2 op
 • Sairastumiseen sopeutumisen tukeminen 5 op
 • Tietoisen läsnäolon hyvinvointivaikutukset 5 op
 • Turvallinen ja hyvinvoinva kouluyhteisö 5 op

Kieli- ja viestintäopinnot (JAMK)

 • Työelämän englanti 4 op (kl)
 • Työelämän ruotsi 4 op (kl)
 • Työelämän viestintä 3 op (sl)

Opiston opintoja

 • Linjatunti ja opintojen ohjaus (sl-kl)
 • Englannin tehopreppaus (sl)
 • Liikunta (sl-kl)
 • Näyttöön perustuva sote-ala (kl)
 • Ruotsin kertaus (sl, kl)
 • Soteli ammattina ja matikkapreppaus (valmistautumista valintakokeeseen) (kl)
 • Suomalaisten terveys ja kansansairaudet (sl)
 • Terveysliikunnan ryhmäohjaus (sl-kl)