Vastuullisuus

Kestävä kehitys ja Alkio-opisto

Me Alkiolla koemme, että meillä on paljon annettavaa kestävän kehityksen näkökulmasta. Voimme tukea ympäristön kestävyyttä energiankulutukseen ja jätehuoltoon liittyvillä konkreettisilla toimilla. Kansanopistona voimme vaikuttaa yhteiskuntaan ja yksilöihin tarjoamalla mahdollisuuksia opiskeluun, koulutukseen, itsensä kehittämiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen kasvamiseen. Lisäämällä tietoisuutta ympäröivästä maailmasta ja sen kehityskohteista, voimme motivoida yksilöitä toimimaan aktiivisesti ja yhteisöllisesti paremman maailman puolesta. Kokonaisuudessaan tavoitteemme kestävän kehityksen saralla on hyvä elämä maapallon kestävyyden rajoissa.

OKKA-Sertifikaatti – Sertifioitua vastuullisuustoimintaa

Alkio-opisto on ollut kestävän kehityksen sertifioitu oppilaitos jo vuodesta 2015. Alkio-opistolle myönnetty OKKA-sertifikaatti on valtakunnallinen oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti, jonka ansaitseminen vaatii suunnitelmallista kehittämistyötä kestävän kehityksen puolesta. Sertifikaatti toimii tunnustuksena jo tehdystä työstä, sekä motivaattorina ja tukena toiminnan kehittämisessä. Olemme uusineet sertifikaatin vuosina 2018 ja 2021, ja aiomme pysyä sertifioituna oppilaitoksena myös tulevaisuudessa!

Kestävän kehityksen tavoitteemme

Me Alkio-opistolla asetamme kestävän kehityksen tavoitteemme korkealle ja olemme sitoutuneet työskentelemään tavoitteiden saavuttamiseksi. Oppilaitoksena tavoitteemme on olla  kestävyysosaamisen kärjessä vuoteen 2025 mennessä, ja olemme aloittaneet matkamme kohti vuoden 2030 hiilineutraaliustavoitetta. Tämän lisäksi tavoitteenamme on sisäistää kestävän kehityksen mukainen kohtuullisuus ja niukkuus osaksi Alkio-opiston voimaannuttavaa yhteisöllisyyttä. Me Alkio-opistolla haluamme toimia kestävästi ja vastuullisesti kaikilla tahoilla, joissa olemme mukana. Näin ollen tavoitteenamme on myös Tähtiniemen aluekehittäminen vastuullisilla sekä kestävillä tavoilla.

Kestävän kehityksen toimenpiteet

Kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa pienillä arjen teoilla ja suurilla toiminnan muutoksilla. Otammekin kestävän kehityksen tavoitteemme laajasti huomioon jokapäiväisessä toiminnassamme ja ne on kirjattu strategiaamme. Kestävän kehityksen toimemme koskevat kestävyysosaamisen kärkipaikan ja hiilineutraaliuden saavuttamista, opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä yhteistöitä ja verkostojamme.