Kestävän kehityksen tavoitteemme

Kestävyysosaamisen kärjessä 2025 ja Hiilineutraali Alkio 2030

Kestävän kehityksen puitteissa tavoittelemme oman alamme kestävyysosaamisen kärkipaikkaa vuoteen 2025 mennessä, ja olemme aloittaneet matkamme kohti vuoden 2030 hiilineutraaliustavoitetta kartoittamalla tapoja mitata ja vähentää päästöjämme. Kestävyysosaamisen ja hiilineutraaliuden tavoitteet ovat maapallon kestävyyden ja kantokyvyn kannalta keskeisiä, ja ne ovat tärkeimpiä tavoitteita kestävän kehityksen suunnitelmassamme. Lisäksi näiden tavoitteiden toteuttamisella pyrimme vahvistamaan kestävän kehityksen roolia kansanopistokentällä ja koulutuksessa sekä olemaan osana globaalin Agenda 2030-toimintaohjelman kestävän kehityksen tavoitteita. 

Kohtuullisuus ja niukkuus osaksi voimaannuttavaa yhteisöllisyyttä

Maapallon rajallisen kantokyvyn ja rajallisten resurssien puitteissa on tehtävä niin suuria kuin pieniäkin muutoksia. Tämä tarkoittaa kohtuullista kuluttamista ja säästeliästä resurssien käyttöä. Monille kohtuullisuus ja niukkuus saattavat kuulostaa omasta elintasosta rokottamiselta ja ankealta säästökuurilta, mutta meillä Alkiolla tavoitteena on, että kohtuullisuus ja niukkuus käännetään voimaannuttavaksi yhteisöllisyydeksi ja positiiviseksi voimavaraksi. Yhdessä tehtävien toimien kautta voidaan löytää uusia, mielenkiintoisia ja kaikille saavutettavia tapoja toimia kestävämmin, oli sitten kyseessä kestävämmät ruokailuvalinnat tai kestävän kehityksen toimien ideointi opiskelijaryhmissä. Lisäksi yhteisöllinen toiminnan tavoitteena on lisätä yhteenkuuluvuutta opistolla opintosuuntiin tai yksilön ominaisuuksiin katsomatta. Yhteisöllisyys ja uusien toimintatapojen löytäminen ovatkin kestävän kehityksen kannalta olennaisia piirteitä!

Tähtiniemen aluekehittäminen

Olemme opiston ydintoiminnan ohella mukana myös Tähtiniemen aluekehittämisprojektissa. Näin vastuumme kestävässä kehityksessä ulottuu myös opiston ympäristöön. Aluekehittämisprojektissa tavoitteenamme on olla mukana luomassa Tähtiniemestä vetovoimainen palvelukeskittymä oppimisen, matkailun, vapaa-ajan ja asumisen näkökulmista. Kehittämistyöllä pyrimme kestäviin ratkaisuihin, jotka lisäävät alueen hyvinvointia sekä ottavat huomioon Tähtiniemen alueen kauniin ja monimuotoisen luonnon. Aluekehittämisen projekti toteutetaan yhdessä eri järjestöjen, yhteisöjen ja yritysten kanssa.

Alkio-opiston kampukselle valmistui uusi koulurakennus tammikuussa 2021. Seuraavaksi suunnitteilla on uuden asuntolarakennuksen ja rantasaunan rakentaminen. Hankkeeseen sisältyy mm. pieni kuntosali. Opisto tarjoaa kokous-, majoitus- ja juhlapalveluita Tähtelä-nimen alla.