Hyvää elämää maapallon rajoissa

Me Alkiolla koemme, että myös meillä on paljon annettavaa kestävän kehityksen näkökulmasta. Voimme tukea ympäristön kestävyyttä energiankulutukseen ja jätehuoltoon liittyvillä konkreettisilla toimilla. Kansanopistona voimme vaikuttaa yhteiskuntaan ja yksilöihin tarjoamalla mahdollisuuksia opiskeluun, koulutukseen, itsensä kehittämiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen kasvamiseen. Lisäämällä tietoisuutta ympäröivästä maailmasta, sen kehityskohteista, voimme motivoida yksilöitä toimimaan aktiivisesti ja yhteisöllisesti paremman maailman puolesta. Kokonaisuudessaan tavoitteemme kestävän kehityksen saralla on hyvä elämä maapallon kestävyyden rajoissa.

Me Alkio-opistolla otamme kestävän kehityksen tosissaan ja teemme proaktiivista työtä paremman tulevaisuuden puolesta. Kestävän kehityksen matkamme alkoi vuonna 2014, kun laadimme ensimmäisen kestävän kehityksen toimintasuunnitelmamme. Sen pohjalta OKKA-säätiö sertifioi Alkio-opiston kestävän kehityksen oppilaitokseksi. Sertifioinnin myötä sitoudumme entistä vahvemmin noudattamaan ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia kestävän kehityksen tavoitteita. Kansanopistona tavoitteinamme ovat muun muassa hiilineutraalius, kestävän kehityksen edelläkävijyys, voimaannuttava yhteisöllisyys ja toimintamme jatkuvuus kestävällä tavalla. Yksin emme maailmaa tavoitteillamme pelasta, mutta pyrimme toiminnallamme kantamaan oman osuutemme.  Toiveenamme on inspiroida ja rohkaista muitakin tekemään samoin.