Luova ilmaisutaito

Aika vapauttaa oma ilmaisutaito? Tartu tilaisuuteen!

Hae tästä

Oma ilmaisutaito avaa mahdollisuuksia

Luova ilmaisutaito -opintolinjalla sinulla on aikaa kokeilla omia luovia rajojasi ja keskittyä siihen, mikä on tärkeää. Kenties haluat testailla, mikä ala kiinnostaa sinua, ehkä haaveilet taidealalle hakeutumisesta tai haluat edistää omaa luovaa projektiasi. Keskitymme sanataiteeseen, kuvataiteeseen ja “kehon taiteeseen”, mutta voit opinnoissasi painottaa tiettyä ilmaisutaidon osa-aluetta. Otan huomioon sinun ja koko ryhmän toiveet. Teemme luovasta vuodesta antoisan ja ikimuistoisen. 

Lukuvuoden/-kauden aikana saat laadukasta opetusta ja ohjausta, kehityt oman sisäisen maailman ja ulkoisen todellisuuden kuvaamisessa ja selkiytät omia tavoitteitasi. Sinua tuetaan myös valintakokeisiin valmentautumisessa.

Ymmärrämme ilmaisutaidon kokonaisvaltaisena inhimillisenä voimavarana. Kullakin ilmaisutaidon osa-alueella on omat opettajansa. Minun kanssani seikkailet kirjoittamalla ja lukemallakin. Ohjaan myös erilaisia taiteiden välisiä luovia projekteja. Kuvataiteessa syvennyt muun muassa maalaukseen ja valokuvaukseen. Kehon taide puolestaan tarkoittaa draamaharjoitteita, improvisointia ja tanssia. Erilaiset käytännön harjoitteet tukeutuvat teoriaan. Luova ilmaisutaito -opintolinjalla tulet kehittymään ja kasvamaan opiskelijana ja ihmisenä.

Alkio-opisto on oppimisyhteisönä kannustava ja virikkeinen. Opistolla käy eri alojen ammattilaisia kertomassa työstään tai vetämässä pajoja. Hyvä opiskeluympäristö mahdollistaa sinulle merkityksellisen luovan vuoden riippumatta siitä, oletko hakeutumassa korkeakouluun, etsimässä omaa alaasi tai keskittymässä omaan luovaan projektiisi. Luovan ilmaisutaidon linjalla on jatkuva haku; voit aloittaa opintosi lukuvuoden alussa tai myöhemmin. Pääset koostamaan hyvässä ohjauksessa itsellesi sopivan ja omia tavoitteita tukevan opintokokonaisuuden.

Sinulla on oikeus hakea Kelan opintotukea ja asumistukea. Kokopäiväinen opiskelu ei muuta asemaa korkeakoulujen ensikertalaiskiintiössä, eikä opintotuki kuluta korkeakoulun opintotukikuukausia. Voit opiskella lukuvuoden tai lukukauden.

Oletko valmis tarttumaan hetkeen? Hae nyt!

Ystävällisesti oppaasi

Kati Rantala-Lehtola

opettaja, kirjailija, FM, YTM

P.S. Kyse on siitä, miten mieli ja maailma on avoin.

 

Kahdenlaisia suuntia Luova ilmaisutaito -linjalla

Löytöretkeily

Et ole ihan varma, mille luovalle alalle hakisit. Siksi haluat kokeilla ennen päätöksentekoa monipuolisesti sanataidetta, kuvataidetta ja kehollista ilmaisua, ehkä journalistista viestintääkin. Harkitset suorittavasi mahdollisesti myös avoimen yliopiston ja ammattikorkeakoulun johdantokursseja. – Päätä siis kokeilla.

Oma luova projekti

Sinulla on visio siitä, mitä olisi hauska kokeilla, tai oma luova projekti jo aluillaan. Kaipaat inspiroivaa ympäristöä, josta saat tukea. Luova ilmaisutaito kuulostaa hyvältä. – Siispä hakeudu luovaan joukkoon.

Mitä voit opiskella Luova ilmaisutaito -opintolinjalla?

Ilmaisutaito on ihmisen kokonaisvaltainen voimavara. Teemme monipuolisia sanallisia, kuvallisia ja kehollisia harjoituksia sekä keskustelemme niistä. Elämykselliset tehtävät inspiroivat luomaan ja keskustelemaan omista ja muiden töistä.

Luova ilmaisutaito -opintolinjalla keskeistä on erilaisten ilmaisumuotojen harjoittaminen ja niiden innoittamana omien luovien ideoiden toteuttaminen. Esimerkiksi luovan kirjoittamisen kautta voi syntyä ideoita sarjakuvaan tai maalaaminen voi inspiroida tarinan kirjoittamiseen. Improvisaatio voi virittää koko ryhmän pienoisnäytelmäkäsikirjoituksen tekoon ja tanssiharjoitus runovideon kuvaamiseen. Ilmaisutaito on myös oman, persoonallisen äänen ja kädenjäljen löytämistä. Käsityksesi esimerkiksi kirjoittamisesta avartuu ja taitosi monipuolistuvat. Luovan vuoden aikana tutustut syvemmin omaan luovaan minääsi. 

Voit sisällyttää opintoihin esimerkiksi avoimen yliopiston kirjallisuuden perusopintoja sekä tieteellisen kirjoittamisen, englannin ja ruotsin opintoja. Avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnasta voit valita esimerkiksi työelämäviestintää ja kulttuurituottamista. Alkiolla sinulla on mahdollisuus osallistua kiinnostaville opintoretkille ja saada valmennusta eri oppilaitosten valintakokeisiin.

Uusia ystäviä ja kiinnostavia kursseja

Oheisella videolla Miki ja Erin keskustelevat Alkio-vuoden parhaista paloista, joita ovat erityisesti uudet ystävät, oma rauha, kiinnostavat kurssit ja hyvät opetusmenetelmät.

Opiskelu ja opetus Alkio-opistossa

Opiskelu Luova ilmaisutaito -opintolinjalla on kokoaikaista, joten sinulla on oikeus opintotukeen. Koska Alkio-opisto luetaan toisen asteen oppilaitokseksi, opintovuosi tai lukukausi ei vie myöskään tukikuukausia korkeakouluopinnoista. Suoritetut opinnot nopeuttavat valmistumista, koska niitä hyväksiluetaan korkeakoulututkintoon myöhemmin. Opiskelupaikka Alkiolla säilyttää asemasi korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiössä. Voit siis turvallisesti testailla, onko luova ala oikea ja minne kannattaisi hakeutua. Elämäsi paras välivuosi odottaa sinua.

Voit opiskella luovan ilmaisutaidon opintolinjalla kokonaisen lukuvuoden tai vain lukukauden. Sinä aikana pääset osaksi tiivistä yhteisöä, josta saat tukea, kannustusta, vertaistukea ja koko elämän mittaisia ystävyyssuhteita. Alkio-opisto on lämminhenkinen yhteisö, joka järjestää myös kiinnostavia retkiä ja tapahtumia, joihin pääset mukaan. Oman ryhmän antama tuki ja ryhmähenki ovat opintojen etenemisen kannalta tärkeitä.

Opiskelu luovan ilmaisutaidon linjalla on monimuotoista, mikä lisää opiskelutaitoja ja -valmiuksiasi. Opintoihin sisältyy lähiopetuksen lisäksi myös itsenäisiä tehtäviä. Avoimen yliopiston perusopintojen kursseilta saat preppauksen ja tiedollisen opin lisäksi akateemisia valmiuksia korkeakouluopintoihin, jotka auttavat sinua myöhemmissä opinnoissasi. Keväällä teemme myös harjoituskokeita ja tutustumme luovien alojen pääsykoemateriaaleihin yhdessä oppien ja onnistuen. Älä siis jää yksin ennakkotehtävien ja pääsykoeurakan kanssa. Meillä saat henkilökohtaista ohjausta, laadukasta lähiopetusta, konkreettisia valmiuksia onnistumiseen ja vertaistukea.

Usein kysyttyä opiskelusta

Onko mielesssäsi jokin kysymys opiskelusta Alkio-opistolla? Tutustu opintolinjan tarjontaan ja kurkkaa usein kysytyt kysymyksemme, joista löydät vastaukset mieltäsi askarruttaviin asioihin!

Voit opiskella avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sekä kansanopisto-opintoja. Opiskelu tapahtuu opintolinjoilla, joiden opintotarjottimille on lastattu kyseiselle linjalle suunnattuja opintoja. Se ei kuitenkaan sido, vaan voit koota itseäsi kiinnostavia opintoja koko opiston opintotarjottimelta.

Opiskelu tapahtuu päiväopetuksena opintolinjoilla, joilla opiskelutavat ja käytänteet vaihtelevat. Opetusryhmät ovat melko pieniä ja saat opintoihisi ohjausta. Opetus toteutetaan lukuvuoden, syyslukukauden tai kevätlukukauden mittaisina koulutuksina.

Kyllä säilyy. Alkio-opisto on toisen asteen oppilaitos, joten vaikka opiskelisit vuoden yliopisto-opinnot Alkio-opistossa, se ei vaikuta asemaasi ensikertalaisuuskiintiössä.

Opintolinjasta riippuen koko opintovuoden opinnot valmentavat valintakokeisiin ja osalla linjoista on valmentavia opintoja lisäksi. Myös opiskelutaitosi karttuvat opintojen edetessä.

Suoritettuja avoimen ylopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja voi sisällyttää myöhemmin korkeakoulututkintoon kunkin korkeakoulun AHOT-periaatteiden mukaisesti ja näin nopeuttaa opintojen etenemistä (AHOT = Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen). Usein avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnot hyväksytään tutkintoon joko suoraan sisältöopintoihin tai vapaasti valittaviin opintoihin.

Miksi Luova ilmaisutaito -opintolinjalle?

Alkiolla pystyt testaamaan, mikä oikeasti kiinnostaa. Kehityt itsesi ilmaisussa ja opiskelijana.

Yhteisöllisyys

Yhdessä opiskelussa ja vertaistuessa on voimaa! Pääset oppimaan muiden samanhenkisten kanssa. Saat uusia ystäviä eri puolilta Suomea ja jopa maailmaa. Alkio on kuin pieni kylä, jossa erilaiset ihmiset ja kulttuurit kohtaavat.

Konkretia

Alkiolla luot omaa polkua hyvässä ohjauksessa. Matkan aikana inspiroidut erilaisista harjoituksista, huomaat omat vahvuutesi ja opit paljon – itsestäsikin. Saat tukea luovissa kokeiluissa. Opitaan tekemällä yhdessä!

Tie kohti tutkintoa

Luova vuosi avaa reittejä eteenpäin. Kerrytät ideoita, opintopisteitä ja sellaista osaamista, joka vie sinua kohti tärkeää määränpäätäsi. Sinua kuunnellaan ja saat tukea esimerkiksi valintakokeisiin valmentautumiseen. Luo tulevaisuutesi Alkiolla!