Usein kysyttyä opiskelusta

Mitä voin opiskella?

Voit opiskella avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sekä kansanopisto-opintoja. Opiskelu tapahtuu opintolinjoilla, joiden opintotarjottimille on lastattu kyseiselle linjalle suunnattuja opintoja. Se ei kuitenkaan sido, vaan voit koota itseäsi kiinnostavia opintoja koko opiston opintotarjottimelta.

Säilyykö ensikertalaisuuskiintiö?

Kyllä säilyy. Alkio-opisto on toisen asteen oppilaitos, joten vaikka opiskelisit vuoden yliopisto-opinnot Alkio-opistossa, se ei vaikuta asemaasi ensikertalaisuuskiintiössä.

Mitä Alkio-opistossa opiskelu käytännössä tarkoittaa?

Opiskelu tapahtuu päiväopetuksena opintolinjoilla, joilla opiskelutavat ja käytänteet vaihtelevat. Opetusryhmät ovat melko pieniä ja saat opintoihisi ohjausta. Opetus toteutetaan lukuvuoden, syyslukukauden tai kevätlukukauden mittaisina koulutuksina.

Miten opinnot valmistavat valintakokeisiin?

Opintolinjasta riippuen koko opintovuoden opinnot valmentavat valintakokeisiin ja osalla linjoista on valmentavia opintoja lisäksi. Myös opiskelutaitosi karttuvat opintojen edetessä.

Saanko opinnot hyväksiluettua yliopistossa?

Suoritettuja avoimen ylopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja voi sisällyttää myöhemmin korkeakoulututkintoon kunkin korkeakoulun AHOT-periaatteiden mukaisesti ja näin nopeuttaa opintojen etenemistä (AHOT = Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen). Usein avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnot hyväksytään tutkintoon joko suoraan sisältöopintoihin tai vapaasti valittaviin opintoihin.

Milloin opinnot alkavat?

Ks. Lukuvuoden tiedot tästä.

Voiko opintoja suorittaa etänä?

Alkio-opiston opetus on lähi- ja päiväopetusta. Opintotarjottimella olevat avoinen yliopiston ja ammattikorkeakoulun opinnoista osa on verkko-opintoja, mutta näiden ohjaus on lähiopetusta.

Voiko kesken lukuvuoden vaihtaa opintolinjaa?

Opintolinjan vaihto kesken lukuvuotta on mahdollista, jos sillä mahdollisella uudella opintolinjalla on vapaita paikkoja.