Oikeustieteen opintoja

Hae tästä

Alkio-opisto järjestää Turun yliopiston vaatimusten mukaisia oikeustieteen opintojaksoja niin syys- kuin kevätlukukaudellakin. Voit suorittaa haluamasi opintojakson joko avoimen yliopiston opintojaksona tai kevyemmin kansanopiston opintojaksona. Suoritus avoimen yliopiston opintojaksona edellyttää, että olet suorittanut ensin Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I tai vastaavan opintojakson. Avoimen yliopiston opintojakson suoritus sisältää yleensä kirjallisuustentin, minkä jälkeen saat suoritusmerkinnän avoimen yliopiston omaan opintosuoritusrekisteriin.

Jos sen sijaan suoritat opintoja kansanopiston opintojaksoina, voit osallistua opetukseen suorittamatta tenttiä. Tällöin kerrytät itsellesi uutta tietoa ja täydennät osaamistasi. Tämä vaihtoehto sopii esimerkiksi työelämässä oleville, jotka eivät tarvitse yliopiston suoritusmerkintää.

Kumman tahansa suoritustavan valitset, sinulla on tukenasi opinnoissa Alkio-opiston järjestämä tuutorointi, jossa käydään opintojaksojen materiaalia lävitse yhdessä opintoryhmän kanssa.

Turun yliopiston vaatimusten mukaisia oikeustieteen opintojaksoja on tarjolla laajalla skaalalla. Alla olevat opintojaksot järjestetään Alkio-opistolla lähiopetuksena. Ks. koko Oikeustieteen linjan opintotarjonta tästä

Yksittäisen opintojakson hinta pitää sisällään opetuksen, tuutoroinnin, mahdollisen tentin ja/tehtävät sekä todistuksen ja rekisteröinti- ja toimistomaksun.

 • Kansainvälinen oikeus, 6 op, OTT, professori Outi Korhonen : 195 €
 • Valtiosääntöoikeus, 7 op, OTM Juhani Kortteinen: 225 €
 • Eurooppaoikeus, 6 op, OTT Olli Wikberg: 195 €
 • Hallinto-oikeus, 7 op, OTT Mikaen Koillinen ja OTT Olli Wigberg: 225 €

 

Oikeustieteen opinnot

Alkio-opistossa suorittamasi avoimen yliopiston opintojaksot eli tutkinnon osat voit myöhemmin sisällyttää osaksi korkeakouluopintojasi.

Yliopisto-opintoina

 • Kansainvälinen oikeus 6 op, syyskuu 2022 (alustava tieto)
 • Valtiosääntöoikeus 7 op,  7.-8.10.2022 ja 28.-29.10.2022
 • Eurooppaoikeus 6 op, kevät 2023 (alustava tieto)
 • Hallinto-oikeus 7 op, kevät 2023 (alustava tieto)

Opinnot järjestään Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti.

Täydennyskoulutuksena/kansanopisto-opintoina

 • Kansainvälinen oikeus (opetus 25 tuntia + tuutorointi 30 tuntia), toteutus syyskuussa 2022 (alustava tieto)
 • Valtiosääntöoikeus (opetus 20 tuntia + tuutorointi 30 tuntia), toteutus 7.-8.10.2022 sekä 28.-29.10.2022
 • Eurooppaoikeus (opetus 24 tuntia + tuutorointi 30 tuntia), toteutus alkuvuodesta 2023 (alustava tieto)
 • Hallinto-oikeus (opetus 18 tuntia + tuutorointi 20 tuntia), toteutus alkuvuodesta 2023 (alustava tieto)

Opetustunnit tarkoittavat asiantuntijaluennoitsijan lähiopetusta, tuutorointia on tämän lisäksi tarjolla oleva oppimisen tuki.