Oikeustieteen opintoja

Hae tästä

Alkio-opisto järjestää Turun yliopiston vaatimusten mukaisia oikeustieteen opintojaksoja niin syys- kuin kevätlukukaudellakin. Voit suorittaa haluamasi opintojakson joko avoimen yliopiston opintojaksona tai kevyemmin kansanopiston opintojaksona. Suoritus avoimen yliopiston opintojaksona edellyttää, että olet suorittanut ensin Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I tai vastaavan opintojakson. Avoimen yliopiston opintojakson suoritus sisältää yleensä kirjallisuustentin, minkä jälkeen saat suoritusmerkinnän avoimen yliopiston omaan opintosuoritusrekisteriin.

Jos sen sijaan suoritat opintoja kansanopiston opintojaksoina, voit osallistua opetukseen suorittamatta tenttiä. Tällöin kerrytät itsellesi uutta tietoa ja täydennät osaamistasi. Tämä vaihtoehto sopii esimerkiksi työelämässä oleville, jotka eivät tarvitse yliopiston suoritusmerkintää.

Kumman tahansa suoritustavan valitset, sinulla on tukenasi opinnoissa Alkio-opiston järjestämä tuutorointi, jossa käydään opintojaksojen materiaalia lävitse yhdessä opintoryhmän kanssa.

Turun yliopiston vaatimusten mukaisia oikeustieteen opintojaksoja on tarjolla vaihtelevasti eri lukuvuosina. Alla olevat opintojaksot järjestetään Alkio-opistolla lähiopetuksena. Ks. koko Oikeustieteen linjan opintotarjonta tästä

Yksittäisen opintojakson hinta pitää sisällään opetuksen, tuutoroinnin, mahdollisen tentin ja/tehtävät sekä todistuksen ja rekisteröinti- ja toimistomaksun.

  • Hallinto-oikeus, 7 op, OTT Mikael Koillinen ja OTT Olli Wikberg: 225 €

Oikeustieteen opinnot

Alkio-opistossa suorittamasi avoimen yliopiston opintojaksot eli tutkinnon osat voit myöhemmin sisällyttää osaksi korkeakouluopintojasi.

Yliopisto-opintoina

  • Hallinto-oikeus 7 op,  17.-18.9.2022 ja 24.-26.9.2023

Opinnot järjestään Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti.

Täydennyskoulutuksena/kansanopisto-opintoina

  • Hallinto-oikeus (opetus 18 tuntia + tuutorointi 40 tuntia),  17.-18.9.2022 ja 24.-26.9.2023

Opetustunnit tarkoittavat asiantuntijaluennoitsijan lähiopetusta, tuutorointia on tämän lisäksi tarjolla oleva oppimisen tuki.