Opintotarjotin

Suomiloikka-koulutus

Hae nyt lukuvuoden 2023–2024 opintoihin!

Hae tästä

Miten opiskellaan Suomiloikka-koulutuksessa?

Opiskelussa tärkeintä on monipuolinen suomen kielen taidon kehittäminen. Opiskelet suomen kieltä ja kertaat jo aiemmin opittua. Suomen kieltä opiskelet oman ryhmän kanssa, mutta lisäksi valitset myös kursseja, joilla opiskellaan yhdessä suomea äidinkielenään puhuvien kanssa.

Opintoihin sisältyy kielitesteihin ja valintakokeisiin valmistautumista sekä työelämätaitojen kehittämistä.

Opintotarjotin päivitetään kevään aikana – uusia kursseja tulossa syksyllä 2023!

Yliopisto-opinnot

Alkio-opistossa suorittamasi avoimen yliopiston opintokokonaisuudet ja yleisopintojaksot sekä viestintä- ja kieliopinnot voit myöhemmin sisällyttää osaksi korkeakouluopintojasi.

Perusopinnot

 • Suomen peruskielioppi 5 op
 • Suomen kielen kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito 5 op
 • Suomen maantuntemus 4 op
 • Suomalaisen kirjallisuuden historia 3
 • Yhteiskunta- ja viestintätaidot 5 op

 

Viestintä- ja kieliopinnot

 • Academic Reading 3 op
 • Kirjoitusviestinnän perusteet 3/5 op
 • Puheviestinnän perusteet 2 op
 • Työelämän englanti 4 op (JAMK)
 • Työelämän viestintä 3 op (JAMK)

 

Opiston opintoja, suomi toisena kielenä

 • Kielioppiharjoitukset, 1–4 op
 • Kielioppikertaus, 1–4 op
 • Kielitestipreppaus, 1–2 op
 • Kirjoittamisen ohjaus, 1–4 op,
 • Lukuprojekti, 1–4 op
 • Suomalainen kulttuuri ja arki, 1–2 op
 • Suomen peruskurssi 1, 1–6 op
 • Suomen peruskurssi 2, 1–6 op

 

Opiston opintoja

 • Akateemiset opiskelutaidot, 2 op,
 • Alkio-kerho, 1–2 op
 • Englannin tehopreppaus, 2 op
 • Esihistoria ja vanhat korkeakulttuurit, 1–2 op
 • Ensiapu, 0,5–1 op
 • Hyvinvointiin liittyvä viestintä ja vaikuttaminen, 2 op
 • Ilmaisutaito, 2 op
 • Kulttuurienvälinen viestintä, 2 op
 • Liikunta, 1–6 op
 • Linjatunti ja ohjaus, 1–3 op
 • Musiikkiklubi Embryo, 1 op
 • Näkökulmia kestävään kehitykseen, 1–3 op
 • Pajapäivä, 1 op, sl
 • Ruotsin kertaus, 2–4 op
 • Sukupuolihistoria, 2–5 op
 • Sukupuolentutkimus, 2–4 op
 • Suomalaisten terveys ja kansansairaudet 2 op
 • Talouden teemat, 2–6 op
 • Terveysliikunnan ryhmäohjaus, 2-4 op
 • Translation Studies English – Finnish, 2–4 op
 • Translation Studies Finnish – English, 2–4 op