Opintotarjotin

Luova ilmaisutaito

Hae nyt lukuvuoden 2023–2024 opintoihin!

Hae tästä

Miten opiskellaan Luova ilmaisutaito -opintolinjalla?

Luova ilmaisutaito -opintolinjalla on laaja opintotarjotin. Harjoittelet laaja-alaisesti sanataidetta, kuvataidetta ja “kehon taidetta” sekä kehität omia oppimisen ja elämisen taitojasi. Lisäksi voit suorittaa avoimia amk- tai yliopistokursseja sekä kehittää viestintä- ja kielitaitojasi. Opetuksessa hyödynnetään erilaisia menetelmiä. Opinnot suoritetaan pääasiassa lähiopetuksessa erilaisilla oppimistehtävillä ja ryhmätöillä. Omaan mahdolliseen ilmaisuprojektiin (esim. kirjoittaminen) saat ohjausta ja tukea. Luomme yhdessä innostavan oppimisyhteisön.

Pääset laatimaan oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops), joka auttaa opintojen suunnittelussa ja mielekkäiden kokonaisuuksien luomisessa. Voit koostaa opintotarjottimella tarjotuista oppiaineista itsellesi sopivan opintokokonaisuuden. Henkilökohtainen ja ryhmänohjaus tukevat sinua opinnoissasi.

Luova ilmaisutaito -linjan teemoja

Luovan ilmaisutaidon osa-alueisiin liittyy käytäntöä, teoriaa ja omista töistä keskustelua. Ilmaisutaito on kokonaisvaltaista osaamista.

Sanataide

 • Tutkimme, mitä kaikkea kielellä voi tehdä ja miten. Saat uusia työkaluja kirjoittajan työkalupakkiin. Halutessasi voit suorittaa myös avoimen yliopiston kirjallisuuden perusopintoja.

Kuvataide

 • Saat välineitä ympäröivän maailman ja sisäisten mielikuviesi kuvaamiseen. Voit valita kursseja maalauksesta plastiseen sommitteluun.

Kehon taide

 • Kehität ilmaisuvoimaa, rohkeutta ja vuorovaikutustaitoja draama-, improvisaatio- ja tanssiharjoituksin. Voit sisällyttää opintoihin avoimen yliopiston draamakasvatuksen perusopintoja.

Viestintä- ja mediataidot

 • Voit opiskella kirjallista ja suullista viestintää sekä journalistista ja some-viestintää videokuvaus mukaan lukien. Lisäksi voit opiskella kieliä. Halutessasi voit opiskella myös avoimen yliopiston viestinnän ja journalistiikan perusopintoja.

Luova ilmaisutaito -linjan opintotarjotin

Alkio-opistossa voit suorittaa pelkästään opiston opintoja tai ottaa mukaan myös avoimia korkeakouluopintoja. Suorittamasi avoimet korkeakouluopinnot voit myöhemmin sisällyttää osaksi tutkintoa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Perusopinnot

 • Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op (JY)
 • Kirjallisuuden perusopinnot 25 op (JY)
 • Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 25 op (JY)

Yllä olevista perusopinnoista voi valita myös vain pari johdantokurssia, jollei halua lähteä tekemään laajoja kokonaisuuksia.

Kurkistuskurssit

 • Kulttuurituotannon perusteet 3 op (HUMAK)
 • Yhteisöpedagogi – ihmissuhdetyön ammattilainen 3 op (HUMAK)

Kieli- ja viestintäopinnot

 • Kirjoitusviestinnän perusteet 3–5 op
 • Puheviestinnän perusteet 2 op
 • Academic Reading and Communication Skills 3 op
 • Ruotsi, kirjallinen ja suullinen taito 3 op tai 5 op
 • Työelämän viestintä 3 op
 • Työelämän englanti 4 op
 • Työelämän ruotsi 4 op
 • Englannin tehopreppaus 2 op
 • Translation Studies English-Finnish 2-3 op
 • Translation Studies Finnish-English 2-3 op
 • Ruotsin kertaus, 2 op tai 4 op

Opiston opintoja

 • Luova kirjoittaminen I ja II
 • Lukupiiri
 • Kirjoituskahvila
 • Ilmaisutaito
 • Improvisaatio
 • Tanssi (breikki, vanhat)
 • Osaaminen näkyväksi
 • Draamakasvatus
 • Kuviskerho
 • Tilasuunnittelu- ja pienoismallit
 • Valokuvaus ja kuvankäsittely
 • Graafinen suunnittelu
 • Videokuvaus ja editointi
 • Valintakokeisiin valmentautuminen
 • Projektikurssi
 • Opinto-ohjaus ja tiimituki
 • Pajapäivä
 • Keke-teemaviikko
 • Opintoretki

Lisäksi opistolla vierailee mahdollisuuksien mukaan alojen asiantuntijoita Alat tutuiksi -kurssilla kertomassa omista opiskelu- ja urapoluistaan. Linjan opiskelija voi hakea ilmaisutaidon stipendiä. Katso myös luovan kirjoittamisen linjan tarjonta.