Opintotarjotin

Lääketiede

Hae nyt lukuvuoden 2024–2025 opintoihin!

Hae tästä

Miten lääketieteen opintolinjalla opiskellaan?

Opinnoissa käydään tarkalla kammalla ja runsaalla rautalangalla läpi lukion biologia, kemia ja fysiikka. Lukuvuoden aikana opit kemiassa ja fysiikassa tarvittavan luonnontieteellisen ajattelun ja saavutat hyvän fysiologian, anatomian ja solubiologian tuntemuksen. Voit halutessasi testata osaamistasi vapaaehtoisilla kurssien loppukokeilla. Valintakokeessa tärkein onnistumisen tae on vankka laskurutiini, jonka saavuttamiseksi työskennellään kovasti koko lukuvuosi. Opettajat ovat usein ja säännöllisesti opiskelijoiden tavoitettavissa henkilökohtaista laskuapua varten.

”Rautalankaa ei voi koskaan olla liikaa.”

Lääketieteellisten alojen valintakokeessa tarvittavat taidot

Viralliset vaatimukset

 • Biologia
 • Fysiika
 • Kemia

Oheistiedot ja -taidot

 • Tehtävän ymmärtäminen
 • Tehtävään vastaaminen
 • Matematiikka

Simuloidut valintakokeet

 • Stressaavassa tilanteessa toimiminen
 • Tehtävätyypit tutuiksi
 • Tiedon soveltaminen

Lääketieteen linjan opintotarjotin

Linjan keskeisimmät opinnot

Biologia: Biologian kurssien aikana käydään läpi lukion pakolliset ja syventävät kurssisisällöt ja syvennetään valikoituja aihealueita.

 • Anatomia ja fysiologia
 • Solu- ja molekyylibiologia
 • Ekologia ja evoluutio

Fysiikka: Olemme jakaneet lukiofysiikan kolmeen teemalliseen kokonaisuuteen. Näin muodostuvien fysiikan kolmen kurssin aikana käydään läpi lukiotasoinen fysiikka alkaen yksinkertaisesta kinematiikasta ja päätyen lopulta moderniin fysiikkaan ja kvanttimekaniikkaan.

 • Fysiikan perusteet: kinematiikka ja alkeismekaniikka
 • Klassinen fysiikka: Newtonin mekaniikka, aalto-oppi ja termodynamiikka
 • Nykyfysiikka: Sähköopista moderniin fysiikkaan

Kemia: Kursseilla käydään läpi lukion pakolliset ja syventävät kurssisisällöt ja syvennetään valikoituja aihealueita.

 • Kemian perusta: aineen rakenne ja sen muutokset
 • Orgaaninen kemia
 • Laskukurssi: lukiokemian laskennalliset asiat, kuten tasapainot ja stoikiometria

Lääkismatematiikkaa: Lukion matematiikasta kerrataan ja väännetään lääkiksen pääsykoelaskurutiinin kannalta tärkeimpiä asioita, kuten sieventämistä, vektoreita ja logaritmeja.

Lääkisviestintä: Kurssilla käsitellään tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja treenataan artikkeliaineiston käyttöä ja referointia lääkiksen pääsykokeen esseetehtäviä varten. Lisäksi kurssilla käydään läpi monivalintojen sanakiemuroita.

Simuloidut valintakokeet: Pääset lukuvuoden aikana testaamaan useita kertoja, miltä valintakoetilanne tuntuu ja miten juuri sinun pääsi toimii stressaavassa koetilanteessa.

Muita valmentautumista täydentäviä kursseja ovat mm.

 • Rautalankafysiikka ja rautalankakemia: Onko fysiikan tai kemian opiskelustasi erittäin kauan? Oletko aina kokenut, ettei fysiikka ja/tai kemia aukea Sinulle lainkaan? Heti syksyn alussa Sinulla on mahdollisuus käyttää runsaasti aikaa alkeiden rautalankavääntöön. Tämän kurssin jälkeen fysiikan ja kemian perusteissa ei pitäisi enää olla mitään epäselvää.
 • Fysiikan ja kemian YO-valmennus: Onko Abitin kanssa ongelmia, tai haluatko kerrata yo-kirjoitusten tyypillisiä tehtävätyyppejä? Jos fysiikka ja/tai kemia jäivät kirjoittamatta lukiossa (tai tulivat kirjoitettua ei niin mairittelevin arvosanoin), voit pienellä lisäpanostuksella treenata YO-kokeisiin.
 • Ensiapukurssi: Hanki itsellesi ensiapukortti!

Yliopistotutkinnon osat

Vapaaehtoisten yliopisto-opintojen suorittaminen harjaannuttaa akateemisia opiskelutaitoja ja syventää valintakokeisiin vaadittavia tietoja ja taitoja. Opintojen ohessa karttuu valintakokeessa tarvittavaa tenttirutiinia. Tarjolla on esimerkiksi

 • Kemian perusopinnot (JY): Näiden opintojen jälkeen olet kemian guru.
 • Biologian yliopistokursseja (JY): Erityisen suositeltavia ovat solu- ja molekyylibiologian kurssit.
 • Farmasian perusopinnot (UEF): Lääkeainekemiaa ja lääkeaineiden metaboliaa syvällisemmin.
 • Ihmisen biologian yliopistokursseja (UEF): Aiheita, jotka ovat erittäin tarpeellisia tulevalle lääkärille!
 • Yliopiston yleisopintoja: Voit suorittaa Alkio-opistolla yliopiston yleisopintoja, kuten Academic Reading, Akademisk svenska ja tilastomenetelmien peruskurssi. Osa lääketieteellisistä tiedekunnista hyväksyy nämä suoraan osaksi tutkintoa.