Opintotarjotin

Lääketiede kevät

Hae nyt kevään 2025 opintoihin!

Hae tästä

Miten lääketieteen kevään opintolinjalla opiskellaan?

Kevään mittaisella lääketieteen linjalla valmentaudutaan tiiviisti ja ahkeroiden lääketieteen valintakokeisiin. Käytännössä kevään aikana käydään pikakelaamalla lävitse koko lukion fysiikka, kemia ja biologia – opinnoissa keskitytään linjan opiskelijoiden toivomuksen mukaan vaikeiksi koettuihin asioihin. Opintoihin kuuluu runsaasti soveltavampia lääkistyyppisiä tehtäviä kussakin oppiaineessa.

Opiskelupaikka Alkiolla ei muuta asemaa korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiössä. Voit siis turvallisesti kokeilla myös yliopistokurssien suorittamista.

Linjan keskeisimmät opinnot

Näihin kursseihin on sisällytetty lääketieteellisten alojen valintakokeen viralliset tiedolliset vaatimukset, joten käytännössä kaikkien linjan opiskelijoiden lukujärjestyksestä löytyy ainakin nämä kurssit:

Biologia

Biologian peruspaketti on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, jotka ovat fysiologia ja anatomia, solu- ja molekyylibiologia sekä ekologia ja evoluutio.

Fysiikka

Fysiikan peruspaketti on jaettu perusteisiin (mekaniikkaa), klassiseen fysiikkaan ja nykyfysiikkaan.

Kemia

Kemian peruspakettiin kuuluvat kaikkea kemiaa yhdistävät perusteet sekä orgaaninen ja laskennallinen kemia.

Lisävarmuutta ja -haastetta

Näistä voit halutessasi poimia bonustietoja itsellesi! Suosituimmat kurssimme peruspaketin lisäksi teemoittain esitettynä ovat:

Simuloidut valintakokeet

Simuloidut valintakokeet itsessään tuovat varmuutta aidossa valintakokeessa toimimiseen. Lisäksi lääkisviestinnässä ja linjatunneilla käsitellään valintakoetaitoja.

Yo-valmennukset

Fysiikan ja kemian ylioppilaskirjoituksiin on tarjolla valmentavat kurssit, ja lisäksi halukkaille on tarjolla yleisiä Abitti-vinkkejä.

Yliopistokurssit

Yksittäisillä yliopistokursseilla voit syventää tietojasi jossakin biologian tai kemian osa-alueessa. Suosituimpia valintoja ovat Jyväskylän yliopiston Kemian perusteet 2 ja 4 sekä Solun elämä. Muita vaihtoehtoja löytyy esimerkiksi farmasiasta (UEF) tai kielistä (JY).

Yliopisto-opinnoista

Alkio-opistossa suorittamasi avoimen yliopiston opintokokonaisuudet ja yleisopintojaksot (kieli- ja viestintäopinnot) voit myöhemmin sisällyttää osaksi korkeakouluopintojasi. Eri lääketieteelliset tiedekunnat hyväksyvät yksittäisiä kursseja osaksi tutkintoa eri kriteerein.

Yliopistotutkinnon osat

Vapaaehtoinen yliopisto-opintojen suorittaminen harjaannuttaa akateemisia opiskelutaitoja ja syventää valintakokeisiin vaadittavia tietoja ja taitoja. Opintojen ohessa karttuu valintakokeessa tarvittavaa tenttirutiinia. Tarjolla on kursseja esimerkiksi näistä opintokokonaisuuksista:

  • Kemian perusopintoja (JY): Näiden opintojen jälkeen olet kemian guru.
  • Biologian perusopintoja (JY): Erityisen suositeltavia ovat solu- ja molekyylibiologian kurssit.
  • Farmasian perusopintoja (UEF): Lääkeainekemiaa ja lääkeaineiden metaboliaa syvällisemmin.
  • Ihmisen biologian yliopistokursseja (UEF): Aiheita, jotka ovat erittäin tarpeellisia tulevalle lääkärille!
  • Yliopiston yleisopintoja: Voit suorittaa Alkio-opistolla yliopiston yleisopintoja, kuten Academic Reading, Akademisk svenska tai tilastomenetelmien peruskurssi. Osa lääketieteellisistä tiedekunnista hyväksyy nämä suoraan osaksi tutkintoa.