Opintotarjotin

Englannin kieli ja viestintä

Hae nyt lukuvuoden 2023–2024 opintoihin!

Hae tästä

Miten opiskellaan englannin kielen ja viestinnän opintolinjalla?

Englannin kielen ja viestinnän linjalla opiskelu on pääasiassa kontaktiopetusta, eli luentoja, ryhmätyöskentelyä, oppimistehtäviä ja tenttejä. Avoimen yliopiston opintoja tukemaan voit valita opiston omista kursseista esimerkiksi käännöskursseja tai kulttuurienvälistä viestintää.

Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa 1–2 perusopintokokonaisuutta sekä viestintä- ja kieliopintoja. Halutessasi voit suorittaa avoimen väylän hakuun vaadittavat opinnot. Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia. Opintomaksuusi sisältyvät kaikki opiston opintotarjottimelta valitsemasi opinnot, myös avoimet yliopisto ja amk-opinnot.

Kielten ja viestinnän aloille on monta reittiä

Mistä opinnot koostuvat eri poluilla kohti kielten ja viestinnän opintoja yliopistossa?

Valintakokeen kautta

 • Perusopinnot 25 op
 • Viestintä- ja kieliopintoja noin 10 op
 • Jatko-opintopreppaus ja opinto-ohjaus 5 op
 • Kansanopisto-opintoja kielten ja viestinnän teemoista noin 10 op

Väyläopintojen avulla

 • Yhdet tai kahdet perusopinnot väylähaun kriteerien mukaisesti 25-50 op
 • Viestintä- ja kieliopinnot n. 10 op
 • Kansanopisto-opintoja kielten ja viestinnän teemoista n. 10 op

Kielten ja viestinnän löytöretkeilijät

 • Omien tavoitteiden näköinen yhdistelmä kaikista Alkion tarjoamista opinnoista n. 50 op

Opiskelupaikka Alkiolla ei muuta asemaa korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiössä. Voit siis turvallisesti kokeilla, löytyykö linjan opinnosta oma alasi.

Englannin kielen ja viestinnän opintotarjotin

Alkio-opistossa suorittamasi avoimen yliopiston opintokokonaisuudet ja yleisopintojaksot sekä viestintä- ja kieliopinnot voit myöhemmin sisällyttää osaksi korkeakouluopintojasi.

Perusopinnot

 • Englannin kieli 25 op (JY)
 • Viestintä ja journalistiikka 25 op (JY)

Yleis-, viestintä- ja kieliopinnot

 • Svenska för språkvetare
 • Kirjoitusviestintä
 • Puheviestintä
 • Academic Reading
 • Communication Skills

Opiston opintoja

 • Linjatunti ja opintojen ohjaus
 • Jatko-opintopreppaus
 • Translation Studies Finnish-English-Finnish
 • Ruotsin ja englannin kertauskurssit
 • Kulttuurienvälinen viestintä
 • Linjapäivä