Opintotarjotin

Englannin aineopinnot

Tule täydentämään pätevyyttäsi opettajan ammattiin tai muihin englannin kielen ja viestinnän asiantuntijan tehtäviin! Alkio-opistossa alkaa englannin kielen aineopinnot (35 op) Jyväskylän yliopiston vaatimusten mukaan seuraavan kerran keväällä 2024. 

Opinnot järjestetään lähiopetuksena Alkio-opistolla Jyväskylän Korpilahdella.

Opinnot ovat kielen oppimisen ja opettamisen suuntautumisopinnot, ja niihin sisältyy seuraavat opintojaksot:

EKIA1010 Academic Literacy, 5 op (lähiopetus)

EKIA5100 Researching World English, 5 op (lähiopetus)

EKIA2001 Grammar in Use, 5 op (lähiopetus)

EKIA1020 Communication Skills for Teachers, 5 op (lähiopetus)

EKIA3010 Teaching English Today, 5 op (oppimistehtävä)

EKIA3030 Pronunciation Fundamentals and Teaching, 5 op (kirjatentti)

EKIA391 Reading and Writing in a Foreign Language, 5 op (kirjatentti)

Opintoihin hakevilla opiskelijoilla tulee olla englannin kielen perusopinnot suoritettuina. Opinnot suoritetaan sivutoimisena opiskelijana. Haku opintoihin järjestetään tammikuussa 2024, opetus alkaa helmikuussa 2024. Tietoa opintojen aikataulusta, hakemisesta ja opintojen kustannuksista päivitetään tälle sivulle myöhemmin syksyllä 2023.

Lisätietoja: linjanjohtaja Kirsi Toivonen kirsi.toivonen@alkio.fi