Opintotarjotin

Biologia ja luonnontieteet

Hae nyt lukuvuoden 2024–2025 opintoihin!

Hae tästä

Miten opiskellaan biologian ja luonnontieteiden opintolinjalla?

Biologian ja luonnontieteiden linjalla yhdistyvät bio- ja ympäristötieteiden, kemian, farmasian ja ravitsemustieteen yliopisto-opinnot. Yliopistokurssien opiskelua tukemaan on tarjolla lukion biologian, kemian ja matematiikan kurssien sisältöjä käsittäviä opintoja. Riippumatta osaamistasostasi, löydät sopivaa opiskeltavaa kurssitarjonnastamme. Luennot, tentit, ryhmätyöt ja käytännön harjoitukset kerryttävät opintopisteitä sekä osaamista.

Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa vähintään yksi perusopintokokonaisuus, kieli- ja viestintäopintoja sekä yksittäisiä perus- sekä aineopintotasoisia  opintojaksoja. Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa niin sanotut avoimen väylän opinnot. Väyläopinnot ovat yliopistotutkinnon osia. Opintomaksuusi sisältyvät kaikki opiston opintotarjottimelta valitsemasi opinnot, myös avoimet yliopisto- ja amk-opinnot.

Tie kohti tutkintoa ja omaa alaa

Mistä opinnot koostuvat eri reiteillä kohti tutkintoa? Tässä muutama esimerkki:

Väyläopintojen avulla

 • Perusopinnot 25 op
 • Kemia 5 op
 • Kieli- ja viestintäopintoja 12 op
 • Muut väylävaatimukset täydentävät opinnot
 • Kansanopisto-opintoja biologiasta ja kemiasta 20 op

Valintakokeen kautta

 • Perusopinnot 25 op
 • Kieli- ja viestintäopintoja 12 op
 • Kansanopisto-opintoja biologiasta ja kemiasta 20 op

Omaa polkua etsimässä

 • Kansanopisto-opintoja biologiasta ja kemiasta 20 op
 • Kieli- ja viestintäopinnot 10 op
 • Perusopinnot 10–15 op
 • Muut kansanopisto-opinnot 10 op

Opiskelupaikka Alkiolla ei muuta asemaa korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiössä. Voit siis turvallisesti kokeilla löytyykö linjan opinnoista oma alasi.

Biologian ja luonnontieteiden opintotarjotin

Alkio-opistossa suorittamasi avoimen yliopiston opintokokonaisuudet ja yleisopintojaksot sekä viestintä- ja kieliopinnot voit myöhemmin sisällyttää osaksi korkeakouluopintojasi.

Perusopinnot

 • Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op (JY)
 • Farmasian perusopinnot 25 op (UEF)
 • Kemian perusopinnot 25 op (JY)
 • Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op (UEF)
 • Ihmisen biologian perusopinnot 25 op (UEF)

Aineopinnot

 • Bio- ja ympäristötieteiden aineopintoja 9 op (JY)

Yleis-, kieli- ja viestintäopinnot

 • Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op
 • Academic reading and Communication skills 3 op
 • Ruotsi, kirjallinen ja suullinen taito 3 op tai 5 op

Opiston opintoja

 

Linjatunti ja opintojen ohjaus

Esimerkiksi

 • Ruotsin ja englannin kertauskurssit
 • Biologian kansanopistokurssit
 • Kemian kansanopistokurssit
 • Matematiikan kansanopistokurssit
 • Liikunta