Opintotarjotin

Biologia ja luonnontieteet

Hae nyt lukuvuoden 2023–2024 opintoihin!

Hae tästä

Miten opiskellaan biologian ja luonnontieteiden opintolinjalla?

Biologian ja luonnontieteiden linjalla yhdistyvät bio- ja ympäristötieteiden, kemian, farmasian ja ravitsemustieteen yliopisto-opinnot. Yliopistokurssien opiskelua tukemaan on tarjolla lukion biologian, kemian ja matematiikan kurssien sisältöjä käsittäviä opintoja. Riippumatta osaamistasostasi, löydät sopivaa opiskeltavaa kurssitarjonnastamme. Luennot, tentit, ryhmätyöt ja käytännön harjoitukset kerryttävät opintopisteitä sekä osaamista.

Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa vähintään yksi perusopintokokonaisuus, viestintä- ja kieliopintoja sekä yksittäisiä perus- sekä aineopintotasoisia  opintojaksoja. Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa niin sanottuja avoimen väylän opinnot. Väyläopinnot ovat yliopistotutkinnon osia. Opintomaksuusi sisältyvät kaikki opiston opintotarjottimelta valitsemasi opinnot, myös avoimet yliopisto ja amk-opinnot.

Tie kohti tutkintoa ja omaa alaa

Mistä opinnot koostuvat eri reiteillä kohti tutkintoa? Tässä muutama esimerkki:

Väyläopintojen avulla

 • Perusopinnot 25 op
 • Kemia 5 op
 • Viestintä- ja kieliopintoja 12 op
 • Muut väylävaatimukset täydentävät opinnot
 • Kansanopisto-opintoja biologiasta ja kemiasta 20 op

Valintakokeen kautta

 • Perusopinnot 25 op
 • Viestintä- ja kieliopintoja 12 op
 • Kansanopisto-opintoja biologiasta ja kemiasta 20 op

Omaa polkua etsimässä

 • Kansanopisto-opintoja biologiasta ja kemiasta 20 op
 • Viestintä- ja kieliopinnot 10 op
 • Perusopinnot 10–15 op
 • Muut kansanopisto-opinnot 10 op

Opiskelupaikka Alkiolla ei muuta asemaa korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiössä. Voit siis turvallisesti kokeilla löytyykö linjan opinnoista oma alasi.

Biologian ja luonnontieteiden opintotarjotin

Alkio-opistossa suorittamasi avoimen yliopiston opintokokonaisuudet ja yleisopintojaksot sekä viestintä- ja kieliopinnot voit myöhemmin sisällyttää osaksi korkeakouluopintojasi.

Perusopinnot

 • Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op (JY)
 • Farmasian perusopinnot 25 op (UEF)
 • Kemian perusopinnot 25 op (JY)
 • Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op (UEF)
 • Ihmisen biologian perusopinnot 25 op (UEF)

Aineopinnot

 • Bio- ja ympäristötieteiden aineopintoja 9 op (JY)

Yleis-, viestintä- ja kieliopinnot

 • Kirjoitusviestinnän perusteet 3–5 op
 • Academic reading 3 op
 • Communication skills 3 op
 • Svenska för naturvetare och matematematiker 3 op

Opiston opintoja

 • Linjatunti ja opintojen ohjaus
 • Ruotsin ja englannin kertauskurssit
 • Biologian kansanopistokurssit
 • Kemian kansanopistokurssit
 • Matematiikan kansanopistokurssit
 • Linjamatka
 • Liikunta