|
Opiskelijablogi
|

Alkio-opistolla harjoittelussa

Harjoitteluni Alkiolla tarjosi itselleni monipuolisen kokemuksen aikuisten opettamisesta ja ohjaamisesta.

Paluu Alkiolle

Oma opiskeluhistoriani Korpilahden Alkio-opistolla liittyy kevätlukukauteen 2018 ja lukuvuoteen 2018–2019, jotka vierähtivät itselläni erityisesti kasvatustieteen opintojen parissa tavoitteena tutkinto-opiskelijan paikka yliopistosta. Puolentoista vuoden aikana tuli opiskeltua kahdet perusopinnot, yhdet aineopinnot ja kandivaiheeseen kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot. Alkio-opisto oli vahvasti tukenani oman opiskelureittini varrella ja opiskelu Alkiolla avasikin itselleni ovet Jyväskylän yliopistoon varhaiskasvatustieteen tutkinto-ohjelmaan. Tällä hetkellä opintoni ovat maisterivaiheessa ja ajankohtaisena on ollut varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta syventävä pedagoginen harjoittelu.

Alkio-opiston yhteisöllisyys, oppimisympäristöt ja monipuolinen kurssitarjonta jäivät mieleeni opiskeluajoistani Alkiolla, mikä innoitti laittamaan opistolle viestiä ja kyselemään mahdollisuuksista suorittaa opetusharjoitteluani siellä. Opisto ottikin oikein mielellään harjoittelijaksi suorittamaan aikuisopiskelijoihin suunnattua harjoitteluani.

Jina opestusharjoittelussa Alkio-opiston tunnilla

Tunnelmia opetusharjoittelusta ja Alkiolta

Maalis-huhtikuussa kasvatustieteen perusopintojen tunneilla onkin tutustuttu osaamisen ja asiantuntijuuden teemoihin lukupiirityöskentelyä hyödyntäen. Lukupiirityöskentelyn piristämiseksi on pelailtu myös Kahoota kurssiin liittyvillä käsitteillä ja Aliasta post-it -lapuilla. Opisto antoi itselleni oivan mahdollisuuden harjoitella ja saada kokemusta kokonaisen kurssin vetämisestä suorittamalla harjoittelutunnit yhdellä kurssilla. Harjoittelussani olen pystynyt hyödyntämään aiemmin oppimiani tietoja ja kokemuksiani kasvatustieteistä sekä verestämään muistojani opiston yhteisöllisyydestä ja ravintola Santerin maittavista lounaista.

Alkiolta myös harjoittelijat saavat tukea omien opintojensa suorittamiseen. Ohjausta ja ajatuksia kurssin teemoihin ja toteutukseen liittyen sai harjoittelua ohjaavalta opettajalta. Yhdessä hänen kanssaan mietittiin kaikkien aikatauluun sopivat tavat toteuttaa harjoittelu. Harjoittelun aikana opiston opiskelijoiden yhteishenki ja vertaistuki välittyi myös kurssille, johon opetusharjoitteluni kohdentui. Opiskelijakaveria tsempattiin ja autettiin!

Muistilappuja tunnilla

Harjoitteluni Alkiolla tarjosi itselleni monipuolisen kokemuksen aikuisten opettamisesta ja ohjaamisesta. Pääsin oppimaan aikuisten oppimisen luonteesta ja hyödyntämään ja kokeilemaan käytännössä aikuisopetuksessa hyödynnettäviä opetustekniikoita.

Tällä hetkellä tieni jatkuu kesän jälkeen seuraavaan lukuvuoteen Jyväskylässä varhaiskasvatustieteen parissa ja gradun työstämiseen. Alkio-opisto auttoi itseäni jälleen onnistumaan tavoitteessani opintojeni suhteen!

Jina
Jina Hölttä

Kasvatustieteet kevät 2018 ja lukuvuosi 2018–2019
Opetusharjoittelussa keväällä 2023