Opintotarjotin

Akateemisesti Suomessa -kotoutumiskoulutus

Hae nyt lukuvuoden 2024–2025 opintoihin!

Hae tästä

Miten opiskellaan Akateemisesti Suomessa -kotoutumiskoulutuksen opintolinjalla?

Opiskelussa tärkeintä on monipuolinen suomen kielen taidon kehittäminen. Opiskelet suomen kieltä eri kursseilla ja kertaat jo aiemmin opittua. Suomen kieltä opiskelet oman ryhmän kanssa, mutta lisäksi valitset myös kursseja, joilla opiskellaan yhdessä suomea äidinkielenään puhuvien kanssa.

Opintoihin sisältyy kielitesteihin ja valintakokeisiin valmistautumista sekä akateemisten opiskelutaitojen kehittämistä.

Opintotarjotin

Alkio-opistossa suorittamasi avoimen yliopiston opintokokonaisuudet ja yleisopintojaksot sekä viestintä- ja kieliopinnot voit myöhemmin sisällyttää osaksi korkeakouluopintojasi.

 

Perusopinnot

 • Suomen peruskielioppi 5 op
 • Suomen kielen kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito 5 op
 • Suomen maantuntemus 4 op
 • Suomalaisen kirjallisuuden historia 3 op
 • Yhteiskunta- ja viestintätaidot 5 op

 

Kieli- ja viestintäopinnot

 • Academic Reading and Communication Skills 3 op
 • Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op
 • Vuorovaikutuksen ja viestinnän perusteet 3 op
 • Työelämän englanti 4 op (JAMK)
 • Työelämän viestintä 3 op (JAMK)

 

Opiston opintoja, suomi toisena kielenä

 • Kielioppiharjoitukset 1–4 op
 • Kielioppikertaus 1–4 op
 • Kielitestipreppaus 1–2 op
 • Kirjoittamisen ohjaus 1–4 op
 • Lukuprojekti 1–4 op
 • Suomalainen kulttuuri ja arki 1–2 op
 • Suomen peruskurssi 1, 1–6 op
 • Suomen peruskurssi 2, 1–6 op

 

Opiston opintoja

 • Akateemiset opiskelutaidot 2 op
 • Englannin tehopreppaus 2 op
 • Esihistoria ja vanhat korkeakulttuurit 1–2 op
 • Ensiapu 0,5–1 op
 • Hyvinvointiin liittyvä viestintä ja vaikuttaminen 2 op
 • Ilmaisutaito 2 op
 • Kulttuurienvälinen viestintä 2 op
 • Liikunta 1–6 op
 • Linjatunti ja ohjaus 1–3 op
 • Musiikkiklubi Embryo 1 op
 • Näkökulmia kestävään kehitykseen 1–3 op
 • Pajapäivä 1 op
 • Ruotsin kertaus 2–4 op
 • Sukupuolihistoria 2–5 op
 • Sukupuolentutkimus 2–4 op
 • Suomalaisten terveys ja kansansairaudet 2 op
 • Talouden teemat 2–6 op
 • Terveysliikunnan ryhmäohjaus 2-4 op
 • Translation Studies English – Finnish, 2–4 op