Opintolinja

Voimavuosi

Kiinnostaa ikimuistoinen opistovuosi? Tervetuloa!

Lisää motivaatiota ja opiskeluvalmiuksia Voimavuodesta

Oletko juuri valmistunut peruskoulusta, etkä tiedä mihin kouluun hakea? Oletko kokeillut ammatillisia tai lukio-opintoja, mutta et kokenut niitä itsellesi sopivaksi? Oletko kiinnostunut hip hop -kulttuurista ja sen erilaisista taidemuodoista. Oman tulevaisuuden suunnittelu voi olla haastavaa  ja me Alkio-opistolla halumme auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi!

Lukukauden kestävässä Voimavuodessa vahvistat ja ylläpidät motivaatiotasi, parannat opiskeluvalmiuksiasi sekä rakennat omaa tulevaisuuttasi monipuolisten ja toiminnallisten opintojen kautta. Voimavuoden aikana opiskelet arjen taitoja, elämänhallintaa ja parannat opiskelu- ja työelämätaitojasi sekä kehität matemaattisia taitojasi ja kykyäsi ongelmaratkaisuun. Lisäksi Voimavuodessa syvennät vuorovaikutus ja viestintätaitoja sekä harjoittelet aktiivisena kansalaisena toimimista. Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa opintojesi rakentumiseen vapaavalintaisten suuntautumisopintojen kautta. Suuntaumisopinnoissasi voit opiskella esimerkiksi perusteita hip hop -elementeistä eli breikistä, räpistä, DJ-työskentelystä ja graffitista

Tule Voimavuoteen suunnittelemaan tulevaisuuttasi – hae  koulutukseen toisen asteen yhteisvalinnan kautta! Ks. lisää opintopolku.fi

Kenelle Voimavuosi sopii?

Opiskelu- ja arjen taitojen vahvistajat

Jos haluat kehittää opiskeluvalmiuksiasi jatko-opintoja varten tai tarvitset tukea arjen taitoihin tai elämänhallintaan on Voimavuosi sopiva juuri sinulle. Voimavuoden aikana kehität tärkeitä taitoja, joita tarvitset tulevaisuuden opinnoissasi. Samalla pääset vahvistamaan elämänhallintaasi sekä arjen taitoja, jotka muodostavat perustan tasapainoiselle ja onnelliselle elämälle.

Omaa tulevaisuuttaan miettivät

Voimavuosi tarjoaa sinulle tilaisuuden suunnitella tulevaisuuttasi ohjatusti. Sinulla on mahdollisuus tutustua monipuolisesti erilaisiin opintoihin ja samalla löydät itsestäsi uusia vahvuuksia, jotka voit valjastaa käyttöösi tavoitellessasi unelmiasi.

Hip hopista kiinnostuneet

Alkio-opisto tarjoaa ainoana oppilaitoksena Suomessa mahdollisuuden opiskella hip hop -elementtejä ammattilaisten opastuksessa. Opinnoissa pääset perehtymään hip hopin taidemuotojen ohella myös kulttuurin historiaa ja arvoja. Opintoihin kuuluu vierailevia artisteja kulttuurin parista, joiden työpajoille sekä luennoille voit osallistua. Opistolla verkostoidut muiden opiskelijoiden, opettajien ja vierailijoiden kanssa, josta on valtavasti apua kulttuurin parissa työskentelyssä.

Mitä voit opiskella Voimavuosi-opintolinjalla?

Voimavuosi on tarkoitettu oppivelvollisuuden piirin kuuluville nuorille. Opinnoissa edistät omaehtoista oppimista ja lisäät valmiuksiasi opintojen jatkamiseen toisen asteen koulutuksessa. Voimavuodessa saat tukea ja ohjausta omien jatko-opintojen suunnitteluun sekä vahvistat elämänhallintataitojasi ja saat paremmat valmiudet itsesi jatkuvaan kehittämiseen. Alkio-opistossa vietetty vuosi ylläpitää opiskelumotivaatiosi sekä löydät uusia kiinnostuksen kohteita.

Opinnot jakaantuvat kaikille yhteisiin opintoihin ja suuntaumisopintoihin.

Linjan yhteiset opinnot 24 op

  • Aktiivinen kansalaisuus 4 op
  • Arjen taidot ja elämänhallinta 4 op
  • Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot 4 op
  • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot 4 op
  • Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot 4 op
  • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot 4 op

Kaikille yhteisissä opinnoissa keskityt niin opiskelu- ja arjen taitoihin, jotka edistävät henkilökohtaisten tavoitteidesi saavuttamista.

Suuntautumisopinnot 29 op

  • Kieli- ja viestintäopintoja
  • Hip hop -elementtejä
  • Luovaa kirjoittamista
  • Valo- ja videokuvausta sekä editointia

Alkio-opistolla kasvat kohti itsenäistymistä ja vastuullista aikuisuutta kannustavassa ja yhteisöllisessä oppimisympäristössä. Voimavuosi auttaa sinua monipuolistamaan vuorovaikutustaitoja sekä tunnistamaan omia vaikutusmahdollisuuksiasi, joita tarvitset toimiaksesi aktiivisena kansalaisena ja yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenä. Kaikille yhteisissä opinnoissa lisäät tulevaisuuden työelämässä tarvittavaa osaamista kuten viestintätaitoja sekä matematiikkaa ja ongelmanratkaisutaitoja

Alkio-opistossa pääset valitsemaan suuntaumisopinnoiksesi hip hop -elementtien perusopinnot. Näiden opintojen aikana saat kaikista hip hopin elementeistä eli breikistä, räpistä, musiikkituotannosta, graffitista ja DJ-työskentelystä. Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus verkostoitua ja  tehdä yhteistyötä muiden hip hop -kulttuurista kiinnostuneiden nuorten kanssa ja sekä löytää uusia tapoja itseilmaisuun. Hip hop -elementtien opiskelu on toiminnallista ja kokonaisvaltaista. Vuosi Alkio-opistossa tarjoaa sinulle ainutlaatuisen tilaisuuden ottaa ensiaskeleen kohti hip hop -ammattilaisuutta.

Vuosi oli enemmän kuin ikinä olisin osannut kuvitella

”Koko lukuvuosi lensi kuin siivillä. Hip hop-elementit -linjan linjalaisista ja opettajista tuli osa perhettä, kollegoita ja ystäviä. Vuosi oli enemmän kuin ikinä olisin osannut kuvitella. Sain kasvaa ihmisenä ja olla sellainen kuin olen. Hip hop -elementit -linja antoi mahdollisuuden toteuttaa unelmia ja viedä omaa intohimoa juuri siihen suuntaan kuin itse halusi. Opin sen, että kun seuraa sydäntään ja tekee niitä asioita mistä tykkää työn tekeminen on kivaa, hauskaa ja motivoiva.” – Ella

Opiskelu ja opetus Alkio-opistossa

Alkio-opiston Voimavuosi on suunnattu oppivelvollisuusikäisille nuorille. Laajennettu oppivelvollisuus mahdollistaa sen, että peruskoulun jälkeen voit suorittaa oppivelvollisuutta myös kansanopistossa

Koulutus kestää yhden lukuvuoden, jonka aikana pääset osaksi tiivistä yhteisöä opiskelujen, retkien ja muiden tapahtumien järjestämisen tiimellyksessä. Alkio-opisto on yhteisö, josta saat tukea, kannustusta, vertaistukea ja koko elämän mittaisia ystävyyssuhteita. Oman ryhmän antama tuki ja ryhmähenki ovatkin opintojen etenemisen kannalta tärkeällä sijalla.

Opiskelu Voimavuosi-koulutuksessa on monimuotoista, mikä lisää opiskelutaitoja ja kehittää akateemisia valmiuksiasi. Opintoihin sisältyy lähiopetuksen lisäksi verkko-opiskelua, oppimistehtäviä, esseitä, tenttejä, ryhmätöitä, lukupiirejä, tuutorointia, harjoituksia ja itsenäistä opiskelua. Saat siis paitsi preppausta ja opetusta kauppatieteellisen kursseilta, myös akateemisia valmiuksia yliopisto-opintoihin, jotka auttavat sinua myöhemmissä opinnoissasi. Keväällä tutustumme erilaisiin koulutusmahdollisuuksiin, haemme yhteishaussa sekä valmistautumme toiseen asteen koulutukseen yhdessä oppien ja onnistuen. Älä siis jää yksin oman haaveittesi ja tavoitteidesi kanssa – meillä saat siihen henkilökohtaista tukea, laadukasta lähiopetusta, konkreettisia valmiuksia onnistumiseen sekä vertaistukea muilta alkiolaisilta.

Opintojen suunnittelussa saat tukea ja ohjausta opintolautasesi kokoamiseen: laadukas lähiopetus ja yksilöllinen ohjaus takaavat sen, että sinulla on aina apua saatavilla. Alkio-opistossa opiskelemasi kurssit saat hyväksiluettua yliopistossa, joten vuosi Alkio-opistolla vie sinua kohti tutkintoa ja on todellinen investointi tulevaisuuteen.

Miksi Voimavuosi-opintolinjalle?

Parhaat tulokset tehdään yhdessä ja aika Alkio-opistossa voi merkitä sinulle enemmän kuin uskotkaan. Se on erityinen ajanjakso elämässäsi. Mahdollisuus kasvaa ja kehittyä, oppia ja opiskella, sekä ennen kaikkea luoda yhdessä kokemuksia ja elämyksiä, jotka muistat aina. Tässä kolme syytä tulla kauppatieteiden opintolinjalle Alkio-opistoon:

Yhteisöllisyys

Yhdessä opiskelussa ja vertaistuessa on voimaa! Pääset opiskelemaan ja oppimaan muiden samasta alasta kiinnostuneiden ja samanhenkisten opiskelukavereidesi kanssa.

Konkretia

Opintolinjalla opiskelet elementtejä käytännönläheisesti ja toiminnallisesti. Asiat on mahdollista oppia vain tekemällä itse. Linjalla et vain seuraa opetusta vaan pääset oppimaan kokeilemalla. Each one teach one -mentaliteetti takaa, että pääset vaikuttamaan opintoihisi.

Tie kohti tutkintoa

Vain Alkio-opistolla pääset tutustumaan siihen, millaista työskentely hip hop -kulttuurin parissa todellisuudessa on. Opettajina toimivat ammattilaiset, joiden vuosien aikana hankkima kokemus on käytössäsi. Heidän opastuksellaan voit löytää itsellesi sopivan paikan värikkäiden toimijoiden joukosta.