Opintolinja

Elämässä eteenpäin

Työ- ja opiskeluvalmiuksia oppimisvaikeuksiin ja elämänhallinnan haasteisiin. Tervetuloa!

Hae tästä

Elämässä eteenpäin

Oletko vailla koulutuspaikkaa? Oletko 18–29-vuotias? Epäilyttääkö oma oppiminen? Ovatko aiemmat opinnot tuntuneet haastavilta tai jääneet kesken? Oletko kokenut oppimisvaikeudet esteenä opintoihin pääsyssä?

Elämässä eteenpäin -koulutus on suunnattu oppimisvaikeuksia kokeville 18–29-vuotiaille koulutus- tai työpaikkaa vaille oleville nuorille. Koulutus on maksuton.

Syyslukukaisi alkaa 10.8.2022 ja päättyy 19.12.2022.

Työ- ja opiskeluvalmiuksia oppimisvaikeuksiin ja elämänhallinnan haasteisiin

Koulutus sopii sinulle, jos

  • koet oppimisvaikeuksia.
  • haluat oppia tunnistamaan omat oppimisvaikeutesi ja niiden tuomat haasteet.
  • haluat löytää itsellesi sopivat opiskelu- ja oppimistaidot.
  • jos aiemmat opintosi ovat jääneet kesken.
  • haluat löytää motivaation opiskeluun.

Koulutuksessa voit opiskelutaitojen harjoittelun lisäksi

  • etsiä omaa alaasi
  • kokeilla korkeakouluopintoja
  • kehittää työelämävalmiuksiasi
  • parantaa viestintä- ja kielitaitojasi
  • valmistautua valintakokeisiin

Koulutus on maksuton 18–29-vuotiaille.

Koulutus on Opetushallituksen tukemaa ja siksi 18–29-vuotiaalle opiskelijalle maksuton. Koulupäivinä saat ilmaisen lounaan opiston omassa ravintolassa. Voit hakea maksutonta asuntolapaikkaa opiston asuntolasta kahden hengen huoneesta tai saat matkakortin, jolla voit kulkea linja-autolla Jyväskylän tai Jämsän seudulta opistolle.

Elämässä eteenpäin oman polun kautta

Opiskelu- ja työvalmiuksia

Opinnoissa tuetaan sinua tunnistamaan sinulle parhaat oppimis- ja opiskelutavat. Samalla kehität opiskelutaitojasi ja työelämävalmiuksia, kuten digitaidot, ryhmätyötaidot, aikatauluttaminen..

Kokeilemalla ala selväksi

Monipuolinen opintotarjontaa ja opetusta hyödyntämällä pääset käytännössä testaamaan, mikä ala tuntuisi sinulle sopivimmalta. Vuoden aikana ehdit kokeilla vaikka yliopistoaloista kasvatustiedettä, biologiaa ja historiaa sekä testata ammattikorkeakoulujen vaatimusten mukaisia sosiaali- ja terveysalan kursseja. Vaihtoehtoja on lukuisia!

Valintakokeen kautta valitsemallesi alalle

Sopivan alan tai alojen löydyttyä voit keväällä valmentautua pääsykokeisiin tuetusti yhdessä muiden kanssa.

Mitä voit opiskella Elämässä eteenpäin -opintolinjalla?

Linjalla päähuomio on kohdistettu opiskelutaitojen ja -valmiuksien vahvistamiseen ja erilaisten opiskelua haittaavien tekijöiden ylittämiseen. Lisäksi voit etsiä omaa alaasi ja kokeilla eri yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoja. Saat ohjausta ja tukea valintojen tekemiseen.

|

Tulevaisuudelle suuntaa KOVA-linjalta

Opiskelin yhteiskuntatieteitä, kirjoittamista ja historiaa. Linjallani olisi voinut opiskella paljon muutakin laajalta kurssitarjottimelta: vaikkapa tutustua biologiaan tai kasvatustieteisiin. Parasta antia opistolla oli oman opettajan tuki sekä kirjoittamisen ohjaus. Teksteille oli helppo saada palautetta, jonka avulla kehitin akateemista ajatteluani sekä kirjoitustaitoani. Pienehkössä ryhmässä sain yhteisöltä tukea. Tuki olikin tarpeen, erityisesti ennen pääsykokeita. – Sofia

Opiskelu ja opetus Alkio-opistossa

Opinnoissa tuetaan sinua tunnistamaan sinulle parhaat oppimis- ja opiskelutavat. Samalla kehität opiskelutaitojasi ja työelämävalmiuksia, kuten digitaidot, ryhmätyötaidot, aikatauluttaminen.

Koulutuksen tavoitteena on kehittää korkeakouluvalmiutta, vahvistaa opiskelun perusvalmiuksia ja akateemisia oppimistaitoja, kuten kirjallista ja suullista ilmaisua. Opinnoissa valmistaudutaan korkeakoulujen hakuprosesseihin ja tutustutaan erilaisiin urapolkuihin.

Henkilökohtainen ja ryhmänohjaus tukevat sinua, kun etsit sinulle sopivinta oppimistapaa, pohdit opintojen ja alan valintaa sekä tietenkin opinnoissasi. Teet oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman linjanjohtajasi kanssa ja voit päivittää sitä lukukauden aikana.

Yksilöohjauksessa ja henkilökohtaistamisessa huomioidaan yksilölliset tarpeesi ja tavoitteesi, sekä nykyiset opiskelutaitosi ja haasteesi opiskelussa. Tarvittaessa järjestetään tukiopetusta yksilöllisesti, pareittain tai pienryhmissä.

Ryhmäohjauksessa perehdytään ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin tutustuen koulutustarjontaan ja hakuprosessiin (opintopolku.fi) ja saat realistisen kuvan koulutusvaihtoehdoista. Lisäksi voit kehittää ja päivittää omia työnhakutaitojasi ja laatia oman CV:n.

Vertaistukea oppimisen haasteita kokeville-ryhmässä samassa tilanteessa olevat opiskelijat keskustelevat yhdessä ja vertaisryhmäohjaajan kanssa. Kokoontumisissa tehdään pienryhmäharjoituksia sekä jaetaan ajatuksia ja kokemuksia opiskeluun ja elämään liittyvistä asioissa, opiskelutaidoista ja -tavoitteista, suunnitelmista ja valintakokeisiin valmentautumisesta sekä puretaan stressiä ja rentoudutaan.

Miksi Elämässä eteenpäin -linjalle?

Parhaat tulokset tehdään yhdessä ja aika Alkio-opistossa voi merkitä sinulle enemmän kuin uskotkaan. Se on erityinen ajanjakso elämässäsi. Mahdollisuus kasvaa ja kehittyä, oppia ja opiskella, sekä ennen kaikkea luoda yhdessä kokemuksia ja elämyksiä, jotka muistat aina. Lukuisat opintolinjamme tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia sinulle, joka haluat tutustua, oppia, opiskella ja kokea yhdessä. Tässä kolme syytä tulla korkeakouluun valmentavalle opintolinjalle Alkio-opistoon:

Yhteisöllisyys

Yhdessä opiskelussa ja vertaistuessa on voimaa! Pääset etsimään omaa polkuasi sekä opiskelemaan ja oppimaan muiden samassa tilanteessa olevien kurssikavereidesi kanssa.

Konkretia

Opintolinjalla tutustut sinua mahdollisesti kiinnostaviin aloihin, teet valitsemiasi opintoja ja saat välineitä, kuten opiskelumetodeja ja kirjoitusharjoitusta, korkeakouluopiskeluun. Samalla saat tehtyä yliopiston tai ammattikorkeakoulun kursseja etukäteen ja valmistaudut valintakokeisiin. Tekemällä ja harjoittelemalla oppii!

Tie kohti tutkintoa

Ota Alkio-ajasta kaikki hyöty irti, hanki opiskelutaitoja, löydä oma alasi ja edistä opintojasi! Suorittamasi opinnot voit saada osaksi tutkintoa, joten aikasi meillä on todellinen investointi tulevaisuuteen.

Usein kysyttyä opiskelusta

Onko mielessäsi jokin kysymys opiskelusta Alkio-opistolla? Tutustu opintolinjan tarjontaan ja kurkkaa usein kysytyt kysymyksemme, joista löydät vastaukset mieltäsi askarruttaviin asioihin!

Voit opiskella avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sekä kansanopisto-opintoja. Opiskelu tapahtuu opintolinjoilla, joiden opintotarjottimille on lastattu kyseiselle linjalle suunnattuja opintoja. Se ei kuitenkaan sido, vaan voit koota itseäsi kiinnostavia opintoja koko opiston opintotarjottimelta.

Opiskelu tapahtuu päiväopetuksena opintolinjoilla, joilla opiskelutavat ja käytänteet vaihtelevat. Opetusryhmät ovat melko pieniä ja saat opintoihisi ohjausta. Opetus toteutetaan lukuvuoden, syyslukukauden tai kevätlukukauden mittaisina koulutuksina.

Kyllä säilyy. Alkio-opisto on toisen asteen oppilaitos, joten vaikka opiskelisit vuoden yliopisto-opinnot Alkio-opistossa, se ei vaikuta asemaasi ensikertalaisuuskiintiössä.

Opintolinjasta riippuen koko opintovuoden opinnot valmentavat valintakokeisiin ja osalla linjoista on valmentavia opintoja lisäksi. Myös opiskelutaitosi karttuvat opintojen edetessä.

Suoritettuja avoimen ylopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja voi sisällyttää myöhemmin korkeakoulututkintoon kunkin korkeakoulun AHOT-periaatteiden mukaisesti ja näin nopeuttaa opintojen etenemistä (AHOT = Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen). Usein avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnot hyväksytään tutkintoon joko suoraan sisältöopintoihin tai vapaasti valittaviin opintoihin.