Opintotarjotin

Elämässä eteenpäin opintotarjotin

Hae nyt lukuvuoden 2022–2023 opintoihin!

Hae tästä

Millaista opiskelu on Elämässä eteenpäin -linjalla?

Opiskelu linjalla on monimuotoista, mikä lisää opiskelutaitoja ja kehittää akateemisia valmiuksiasi. Opintoihin voi valintojesi mukaisesti sisältyä lähiopetuksen lisäksi verkko-opiskelua, oppimistehtäviä, esseitä, tenttejä, ryhmätöitä, lukupiirejä, tuutorointia, harjoituksia ja itsenäistä opiskelua. Koulutuksessa opit tunnistamaan oppimisvaikeutesi ja löytämään itsellesi sopivat tavat opiskella. Saat tukea ja ohjausta oppimisvaikeuksiesi tunnistamiseen ja oman oppimistapasi löytämiseen ja vahvistamiseen sekä opiskelun esteiden ylittämiseen. Koulutuksessa keskitytään eri tavoin jokaisen opiskelijan opiskelutaitojen ja oman oppimistavan kehittämiseen.

Elämässä eteenpäin oman polun kautta

Opiskelu- ja työvalmiuksia

Opinnoissa tuetaan sinua tunnistamaan sinulle parhaat oppimis- ja opiskelutavat. Samalla kehität opiskelutaitojasi ja työelämävalmiuksia, kuten digitaidot, ryhmätyötaidot, aikatauluttaminen.

Kokeilemalla ala selväksi
Monipuolinen opintotarjontaa ja opetusta hyödyntämällä pääset käytännössä testaamaan, mikä ala tuntuisi sinulle sopivimmalta. Vuoden aikana ehdit kokeilla vaikka yliopistoaloista kasvatustiedettä, biologiaa ja historiaa sekä testata ammattikorkeakoulujen vaatimusten mukaisia sosiaali- ja terveysalan kursseja. Vaihtoehtoja on lukuisia!

Valintakokeen kautta valitsemallesi alalle
Sopivan alan tai alojen löydyttyä voit keväällä valmentautua pääsykokeisiin tuetusti yhdessä muiden kanssa.

Elämässä eteenpäin -linjan opintotarjotin

Lukuvuoden aikana voit suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun ja avoimen yliopiston opintoja. Näitä opintoja voit sisällyttää tutkintoosi, mikäli jatkat opintojasi korkeakoulussa. Alla on esimerkkejä opinnoista.

Linjan omat opinnot

 • Oppimisvaikeudet ja minä oppijana
 • Motivaatio, tavoitteet ja oppimisstrategiat
 • Minäkäsitys ja itsetunto
 • Opiskelu- ja digitaidot
 • Ohjaus
 • Vertaistukea oppimisen haasteita kokeville-ryhmä
 • Työelämään tutustumisjakso

Lisäksi voit valita esimerkiksi

 • Akateemiset oppimistaidot
 • Korkeakoulualat tutuiksi
 • Tukisukka-vertaisryhmä
 • Kansalaisvaikuttaminen ja uudet tavat vaikuttaa
 • Kestävän kehityksen viikko
 • Pajapäivät
 • Alkio-kerho
 • Johdatus monikulttuurisuuteen
 • Johdatus sukupuolentutkimukseen
 • Ruotsi (eri tasoja)
 • Englanti (eri tasoja)
 • Luonnontieteet: biologia, kemia, matematiikka
 • Ilmastonmuutos ja yhteiskunta
 • Talouden teemat
 • Ensiapu 1
 • Hygieniapassi
 • Leikkivä ihminen / Ihmisen elämänkulku ja kehitys
 • Liikunta
 • Ryhmäohjauksen perusteet
 • Terveyskasvatus ja päihdetyö
 • Musaklubi Embryo

Avoimen korkeakoulun opinnot (tutkinnon osat)

Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaan

 • Academic Reading (3 op)
 • Interdisciplinary Communication Skills (3 op)
 • Kirjoitusviestinnän perusteet (3 op)
 • Puheviestinnän perusteet (2 op)
 • Svenska (3 op)

Katso lisää avoimen yliopiston opinnoista ja avoimen amk-opinnoista.

Humanistisen ammattikorkeakoulun maksuttomat kurkistuskurssit

 • Kulttuurituotannon perusteet 3 op
 • Otetta suomalaiseen viittomakieleen 2 op
 • Otetta puhevammaisten tulkkaukseen 2 op
 • Yhteisöpedagogi – ihmissuhdetyön ammattilainen 3 op

Ks. lisää Humakin avoimen AMK:n verkkokauppa

Korkeakouluopinnoista voit tällä linjalla valita eri oppiaineista yksittäisiä opintojaksoja tai käydä vain seuraamassa opetusta ilman sitoutumista niiden suorittamiseen.